ארגז כלים הכרחי לכל מעסיק בישראל!
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מאגר:משולב, מילות מפתח:מיסוי בינלאומי
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מיסוי בינלאומי
תוצאות
כל מס הדפסה
מציג 1 - 2 / מתוך 2 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
מחוזי ת"אעמ *****-**-** יש לקזז הפסדים שנוצרו בישראל כנגד ההכנסה מחו"ל לפני חישוב המס בישראל על הכנסה זו בית-המשפט המחוזי בתל-אביב דחה את ערעורה של חברה ציבורית תושבת ישראל אשר עוסקת במישרין ובעקיפין בענף הנדל"ן. החברה רכשה נכס מניב בקנדה באמצעות חברה בת שלה ומכרה אותו ברווח. הקנייה והמכירה מוסו בקנדה, ולמערערת חולק דיווידנד מתוך הרווח ממכירת הנכס. מסכום המס ששולם בישראל על הדיווידנד הפחיתה המערערת את סכום מסי החוץ ששולמו וכך התאפסה חבות המס ואף נוצר עודף זיכוי בשל מסים זרים שביקשה להעביר לשנים הבאות. המשיב, פקיד שומה למפעלים גדולים, טען שבמקרה של שימוש בזיכוי עקיף, עודף זיכוי לא יועבר לשנות-המס הבאות, וזאת לאור הוראות סעיף 126(ה) לפקודה. כב' השופט קירש קבע כי אין עיגון בהוראות הדין ל"דילוג" על שלב קביעת ההכנסה החייבת (לרבות קיזוז הפסדים) לפני בירור סכום המס הישראלי הלכאורי, וממילא לפני זקיפת הזיכוי בשל מסי-חוץ, וכאשר חברת אם תושבת ישראל בוחרת במסלול הזיכוי העקיף הדין לא יהיה שונה.
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: פסיקה
עמודים:3
מחוזי ת"א
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:2
מציג 1 - 2 / מתוך 2 תוצאות חיפוש
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
קורס ביטוח פנסיוני - פברואר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית