תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:מיסוי בינלאומי
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מיסוי בינלאומי
תוצאות
מציג 1 - 2 / מתוך 2 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
מחוזי ת"אעמ *****-**-** יש לקזז הפסדים שנוצרו בישראל כנגד ההכנסה מחו"ל לפני חישוב המס בישראל על הכנסה זו בית-המשפט המחוזי בתל-אביב דחה את ערעורה של חברה ציבורית תושבת ישראל אשר עוסקת במישרין ובעקיפין בענף הנדל"ן. החברה רכשה נכס מניב בקנדה באמצעות חברה בת שלה ומכרה אותו ברווח. הקנייה והמכירה מוסו בקנדה, ולמערערת חולק דיווידנד מתוך הרווח ממכירת הנכס. מסכום המס ששולם בישראל על הדיווידנד הפחיתה המערערת את סכום מסי החוץ ששולמו וכך התאפסה חבות המס ואף נוצר עודף זיכוי בשל מסים זרים שביקשה להעביר לשנים הבאות. המשיב, פקיד שומה למפעלים גדולים, טען שבמקרה של שימוש בזיכוי עקיף, עודף זיכוי לא יועבר לשנות-המס הבאות, וזאת לאור הוראות סעיף 126(ה) לפקודה. כב' השופט קירש קבע כי אין עיגון בהוראות הדין ל"דילוג" על שלב קביעת ההכנסה החייבת (לרבות קיזוז הפסדים) לפני בירור סכום המס הישראלי הלכאורי, וממילא לפני זקיפת הזיכוי בשל מסי-חוץ, וכאשר חברת אם תושבת ישראל בוחרת במסלול הזיכוי העקיף הדין לא יהיה שונה.
תחום: פסיקה
עמודים:3
מחוזי ת"א
מציג 1 - 2 / מתוך 2 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!