תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הודעה לעובד
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הודעה לעובד
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 79 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:2
תחום: מאמרים
עמודים:3
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
אזורי ת"אסעש *****-**-** סירוב מעסיק להפחתת שעות עבודה עקב יציאת העובד ללימודים אינה אפליה העובד התחיל ללמוד לתואר של הנדסאי חשמל ועקב כך ביקש מהמעסיקה להשתחרר מתורנויות של ימי שישי בשל לימודיו. המעסיקה סירבה ובמקביל ניכתה כספים משכרו החודשי של העובד בשל היעדרותו בימי שישי. נקבע כי עובד איננו יכול לקבוע בעבור מעסיקו כי הוא איננו מגיע באופן קבוע ביום עבודה שיגרתי. זוהי הפרת משמעת חמורה כיוון שאין מחלוקת כי המעסיקה לא הסכימה שהעובד ייעדר בימי שישי. לכן עמדה למעסיקה הזכות לפטר את העובד. זכותה של המעסיקה שלא לאשר לימודים בעבור העובד ולאשר במקביל לטכנאים אחרים, אין בכך משום אפליה, כל עוד לא הוכח כי המעשה נעשה בשל אפליה, ממניעים שונים המופיעים בחוק ומשיקולים זרים. זאת ועוד, למעסיק עומדת הזכות כי בשל שיקולים כלכליים וארגוניים לאשר לעובד לצאת ללימודים ולעובד אחר לא לאשר. למעט חצי השעה הראשונה של יום שישי שהיא שעה רגילה, שאר שעות העבודה שעבד העובד ביום שישי היו שעות נוספות. לא ניתן לנכות (משכרו של עובד חודשי) שעות נוספות בגין היעדרות בשונה משעות רגילות, שאותן ניתן לנכות בגין היעדרות. על כן, חויבה המעסיקה להשיב לעובד ניכויים שביצעה משכרו החודשי בגין היעדרויות בימי שישי.
תחום: פסיקה
עמודים:2
אזורי ת"א
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
ארציעפ *****-**-** ניהול פנקס חופשה שנתית יכול להתנהל גם באמצעים אחרים שהמעסיק מחויב לנהל מכוח חוק מעסיקה אשר הוגש נגדה כתב אישום, בעקבות בקשתה להישפט, הואשמה בגין אי מסירת הודעה לעובד, אי מתן חופשה שנתית ותשלומה וכן בגין אי ניהול פנקס חופשה שנתית. בית הדין האזורי לעבודה זיכה בצורה חלקית את המעסיקה בגין אי מסירת הודעה לעובד ביחס לחלק מהעובדות וזיכה אותה בגין העבירות של אי מתן חופשה שנתית. עם זאת, בית הדין הרשיע את המעסיקה בעבירה של אי ניהול פנקס חופשה שנתית והטיל עליה קנס בסך של 35,000 ש"ח ומכאן הערעור. בית הדין הארצי לעבודה זיכה את המעסיקה מעבירה של אי ניהול פנקס חופשה שנתית וקבע כי ישנה חובה לבצע רישום חופשה שנתית לכל עובד וכי חובת הרישום אינה חייבת להיות בפנקס אלא יכולה להיות מרוכזת בכרטיסיה ו/או בכל רישום סדיר אחר כגון: פנקסי שכר ותלושי שכר. לעניין אי מסירת הודעה לעובד נקבע, שלא הוכח כי התקיימו נסיבות המצדיקות את התערבותו של בית הדין הארצי לעבודה ולפיכך הרשעתה של המעסיקה בדבר אי מסירת הודעה לעובד בגין שתי עובדות בלבד נותרה על כנה.
תחום: פסיקה
עמודים:2
ארצי
16/12/2014 |
תחום: דברי הסבר
עמודים:1
25/11/2014 |
תחום: דברי הסבר
עמודים:1
מציג 1 - 15 / מתוך 79 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון תהליך סיום העסקה - מאי 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות