תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:תום לב
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:תום לב
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 36 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
אזורי י-םסע ****-**-** ביה"ד הטיל אחריות על נושאי משרה בגין פיטורים ללא שימוע ובחוסר תום לב תוך אפליה מחמת מין וגיל העובדת הועסקה כמורה ע"י הישיבה והמועצה האזורית שומרון במשך 24 שנים עד לסיום יחסי העבודה. ביה"ד נדרש לבחון את נסיבות סיום העסקתה והזכויות הקמות מנסיבות אלה. לטענת העובדת נהגו כלפיה באפליה מטעמי גיל ומטעמי מין עת פיטרו אותה בלא כל עילה ובהעדר שימוע. לאחר קיום ההוכחות נמצא כי העובדת פוטרה בשיחת מסדרון בלא שנרשמו תלונות כלפיה. המעסיקים ניסו להציע כי העובדת תפרוש פרישה מוקדמת ותהה זכאית לפנסיה תקציבית מידית ובהמשך הודיעו לה כי פרישתה המוקדמת אינה מאושרת. מכאן נקבע כי ההחלטה לפטר את העובדת הוותיקה נפלה עוד בטרם נעשה לה שימוע. לעניין עילת הפיטורים ונושא האפליה, המעסיקים טענו כי הפיטורים היו בהקשר לבעיות משמעת אולם לא הוכיחו זאת בתיעוד מסמכים. מנגד, העובדת טענה כי פוטרה על בסיס הפליה וכדי שהמעסיקים יוכלו למנות מורים גברים וצעירים. בין היתר נמצא כי פורסמה מודעה בעניין המשרה אשר פנתה לגברים בלבד. ביה"ד קבע כי נושאי המשרה היו מעורבים אישית בהפסקת עבודתה של העובדת, הם קיבלו החלטה כאחד וכל אחד לחוד על פיטורי העובדת וזאת בטרם נערך לה שימוע. ביה"ד קבע כי הישיבה הייתה המעסיקה בפועל של העובדת והיא טיפלה בכל הקשור לזכויות סוציאליות של העובדת. עם זאת, למועצה הייתה הזכות לפטר או להוציא עובדים לפרישה מוקדמת. במקרה זה לא קיבלה הישיבה רשות מהמועצה לנהל מו"מ לפיטורי העובדת וכל ההתנהלות נעשתה ע"י הישיבה וללא ידיעת המועצה. לסיכום, עקב עירוב הסמכויות בין הישיבה למועצה, ראה בית הדין במעסיקים כמעסיקים במשותף ונקבע כי הם פעלו בניגוד לחקיקה, פיטרו עובדת ללא שימוע ופגעו בשמה הטוב בחוסר תום לב ולפיכך נדרשה הישיבה לתשלום 12 חודשי שכר בגין פיטורים ללא ששימוע, כאשר המועצה הגיעה עם העובדת להסכם פשרה לפני הדיון. בנוסף, הישיבה תשלם פיצוי ע"ס 35,000 ₪ לעובדת בגין האפליה וחוסר תום לב, כמו כן, נושאי המשרה יפצו את העובדת בסך 10,000 ₪ לכל נושא משרה בנפרד (מנכ"ל הישיבה ומנהל התיכון).
תחום: פסיקה
עמודים:2
אזורי י-ם
ארציעע ***/** ישנם מקרים שבהם ניתן לצמצם את חובת השימוע, כגון בעת פיטורי צמצום או כאשר תקופת ההעסקה קצובה מראש בית הדין הארצי לעבודה בחן, האם במקרה דנן חלה על החברה חובת השימוע, ואם כן, האם אי קיומה מעניקה לעובד זכות לפיצוי כספי. החובה לקיים שימוע בטרם פיטורין מעוגנת כחלק מעקרון תום הלב. מעקרון זה נגזרת חובת המעסיק לברר לעומק את עניינו של העובד המועמד לפיטורים, את הסיבות לפיטוריו ואת האפשרות לבחון את המשך העסקתו. חובה זו נועדה לגרום למעסיק לקבל החלטה מבוססת, מושכלת ומאוזנת בעניין העסקתו של העובד, לאחר שמיעת עמדת העובד. עם זאת, חובת השימוע אינה מוחלטת. אין מדובר ב"טקס" שיש לקיימו כדי לצאת ידי חובה. מדובר בהליך אשר נועד לבחון את ההצדקה העניינית במהלך הפיטורים ופשיטא שאם מתקיימות נסיבות בהן מעשה הפיטורים הנו בלתי נמנע או שתקופת ההעסקה קבועה וקצובה מראש, כי אז ניתן לצמצם את חובת השימוע ובמידת הצורך להתאימה לנסיבות העניין. במקרה דנן, ביה"ד הארצי בחר שלא להתערב בפסיקת ביה"ד האזורי, לפיה העובד זכאי לפיצוי בגין אי מתן זכות השימוע בגובה 3 משכורות (עע00701/07, עע000738/07 חברת החשמל בע"מ נ' שלומי תורג'מן, מיום 3.3.2009).
תחום: פסיקה
עמודים:17
ארצי
ארציעע ***/** מענק, שתשלומו לא הותנה בתנאי, מהווה חלק מ"השכר הרגיל" המערער הועסק על ידי המשיבות כמנהל שיווק ויצוא ולאחר כ–9 חודשים נשלח אליו מכתב פיטורים ובו נכתב, בין היתר, כי הוא מתבקש שלא לפקוד את מקום העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם יתבקש לכך על ידי הנהלת המשיבות. ביום משלוח המכתב, הודע על כך למערער טלפונית ובמקביל הפיץ מנכ"ל המשיבות במייל ליתר העובדים, לחברי דירקטוריון ולחברות ההפצה, הודעה לפיה הפסיק המערער את עבודתו במשיבות. בישיבת דירקטוריון שנערכה במהלך העסקתו, הוחלט לתת למערער מענק חודשי בסך 6,000 ש"ח, אשר תשלומו הופסק לאחר פיטוריו ובחודשי ההודעה המוקדמת, תוך מתן אישור רטרואקטיבי לכך בהחלטת דירקטוריון נוספת שהתקבלה לאחר פיטוריו. המערער הגיש תביעה לבית הדין האזורי בגובה מאות אלפי שקלים, ובין היתר, תבע פיצוי על פיטורים שלא כדין, בהיעדר עילה וללא שימוע, כמו גם את רכיב המענק וזכויות סוציאליות שונות. בית הדין פסק לו פיצוי של 10,000 ש"ח על פיטורים ללא שימוע בלבד. מכאן הערעור דנן.
תחום: פסיקה
עמודים:19
ארצי
אזורי ת"אעב ****/** עובד, שלא נתן הודעה מוקדמת, חויב בנוסף לפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת, בפיצוי בגין הפרת חובת תום הלב וההגינות במקרה דנן, נדחתה טענת המעבידה ביחס לגזל סוד מסחרי ונקבע, כי המעבידה לא עשתה מאמץ ראייתי כלשהו להצביע על "סוד מסחרי" ספציפי. בית הדין קבע, כי לא ניתן לפסוק לטובת המעבידה פיצוי כדרישתה, שכן כלל לא הוכיחה את הנזק שנגרם לה. בית הדין שוכנע, כי העובד נהג בחוסר תום לב כלפי המעבידה בכל הנוגע לסיום עבודתו, כאשר התפטר ללא מתן הודעה מוקדמת ומבלי לאפשר למעבידה להתארגן לקראת עזיבתו, לאתר מחליף מתאים, וכן לבצע חפיפה מסודרת. בהתנהגותו הפר את מחויבויותיו כלפי החברה - לא רק מכוח חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א -2001, אלא גם את חובות תום הלב וההגינות החלות על כל עובד. לפיכך, בית הדין פסק לטובת המעבידה פיצוי לפי חוק הודעה מוקדמת, בגובה שכר חודש אחד, וכן פיצוי בשל הפרת חובות תום הלב וההגינות בשיעור שני חודשי שכר (עב 008739/05, 3365/04 מייקל הנדסה בע"מ נ' יעקב מייקל ואח', מיום 18.3.2008).
תחום: פסיקה
עמודים:30
אזורי ת"א
אזורי ת"אעב *****/** פיצוי בסך 75,000 ש"ח לעובד, שפוטר בשל האשמות שווא בגניבה, והמעביד הפר את חובת הנאמנות כלפיו הנתבע הינו עמותה רשומה, ומשמש כארגון היציג של נכי צה"ל בישראל ומפעיל, בין היתר, מרכזי ספורט, שיקום וחברה המכונים "בתי הלוחם". התובע עבד אצל הנתבע בבית הלוחם בתל-אביב, בתחילה כמציל וכמטפל במים, ולאחר מכן מונה לתפקיד מאמן קבוצת השחייה לנכים, וזה היה תפקידו האחרון בנתבע. במקביל, שימש התובע גם כמאמן נבחרת ישראל לנכים בשחייה, אשר שניים משחייניה היו שחיינים גם בקבוצת בית הלוחם. התובע פוטר מעבודתו כשברקע לכך האשמות שהופנו כלפיו בגין גניבת כסף מספורטאי עיוור במהלך שהותה של נבחרת ישראל לנכים בקנדה, לצורך השתתפות בתחרות שחייה. לאחר פיטוריו קיבל התובע תשלום בסך 69,781 ש"ח בגין ועל חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים לו. התובע טוען כי פיטוריו מעבודתו נעשו בחוסר תום לב ובשרירות, משיקולים זרים ועקב האשמות סרק, תוך פגיעה קשה בשמו הטוב כאדם וכאיש מקצוע, ואף מבלי שנערך בירור של ההאשמות נגדו, מבלי שניתנה לו זכות הטיעון לקראת פיטוריו, ומבלי שנערך לו שימוע.
תחום: פסיקה
עמודים:23
אזורי ת"א
תחום: מאמרים
עמודים:2
מציג 1 - 15 / מתוך 36 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
מכר - אוגוסט + ספטמבר עלינו
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל עתיד - סטריפ למטה