תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:פיצויי הלנה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:פיצויי הלנה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 29 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
ארציעע ***/** בקביעת השכר, לעניין פיצויי ההלנה, לא יכללו סכומים, שהמעביד חייב לנכותם או רשאי לנכותם בית הדין הארצי לעבודה הבהיר, כי כאשר עסקינן בקביעת השכר לעניין פיצויי ההלנה, אין עוסקים במונחים של שכר "ברוטו" או "נטו", אלא מהו השכר עליו יתווספו פיצויי הלנה. בהתאם לחוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958, שכר מולן הינו "שכר עבודה שלא שולם עד ליום הקובע". הגדרת "שכר עבודה" בחוק אינה קובעת פוזיטיבית מהו השכר, אלא נקבע, כי "שכר עבודה" הנו: "לרבות תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו". בפסיקה נקבע, כי מהגדרת שכר מולן למדים, שרק שכר, שלא שולם לעובד במועדים הנקובים בחוק הוא 'שכר מולן'. מכאן, שסכומים, שהמעביד חייב לנכותם או שהוא זכאי היה לנכותם ונהג כך למעשה בהתאם להוראות החוק, אינם מובאים בחשבון לעניין פיצויי הלנת שכר. עוד ציין בית הדין, כי תשלומים בגין החזרי הוצאות או זכויות נלוות, אינם בגדר "שכר עבודה", ואין הם מובאים בחשבון בקביעת שיעור השכר המולן.
תחום: פסיקה
עמודים:14
ארצי
מציג 1 - 15 / מתוך 29 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!