תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:פדיון הודעה מוקדמת
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:פדיון הודעה מוקדמת
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 29 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
אזורי ת"אסעש ****-**-** נהג הסעות זכאי לתשלום מלא של פיצויי פיטורים חרף ביצוע עבירת משמעת העובד הועסק כנהג אוטובוס ציבורי זעיר בחברת שיא טיולים והסעות. לאחר כארבע שנות העסקה הוזמן העובד לשימוע וזאת עקב אי ציות להוראות האחראים עליו וביצוע נסיעות פרטיות ללא אישור. המעסיקה קיימה 3 שיחות שימוע ולאחר מכן פוטר העובד לאלתר וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת, ללא מתן מכתב פיטורים ושלילת מחצית מפיצויי הפיטורים המגיעים לעובד. בית הדין קבע כי אין חולק שהעובד פוטר לאחר קיום שימוע וללא מתן הודעה מוקדמת. המעסיקה הצליחה להוכיח כי העובד לא ציית להוראות הממונים עליו ועל אף זאת, המשיכה המעסיקה להעסיקו. המעסיקה לא הוכיחה שהעובד ביצע הסעות פרטיות וכן את היקף הנסיעות ואת התחשיב בגין עלות הנסיעות הנטענות. לטענת העובד הוא לא הפר את חוזה העסקה מעולם שהרי כל נסיעה פרטית אותה ביצע, קיבל אישור ממנהלו. לפיכך, נקבע כי התנהגות העובד כפי שתוארה, יש בה כדי להצדיק את פיטורי העובד אולם אין היא חמורה דיה כדי להצדיק שלילת מחצית פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. עצם הפיטורים מהווים עונש מספיק ומידתי ביחס להתנהגות העובד. כמו כן, לא הוכח שהמעסיקה שקלה את נסיבותיו האישיות של העובד, מצבו הרפואי ויכולת השתכרות עתידית שלו. מכאן זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת.
תחום: פסיקה
עמודים:2
אזורי ת"א
אזורי ת"אסע *****-**-** עובד ששונה לו תגמול העמלות ונשאר אצל המעסיקה 10 חודשים לאחר השינוי לא יוכל לתבוע פיצויי פיטורים בשל הרעת תנאים העובד עבד כסוכן מכירות במעסיקה מיום 15/6/09 ועד ליום 1/6/11. בחודש 8/10 שונה מנגנון התגמול לעובד. במקום רכיב קבוע של עמלות בסך 6,000 ש"ח שולמה לעובד עמלה קבועה בסך 3,600 ש"ח ועמלה משתנית עפ"י אחוז הנגזר ממכירות וגביה שהעובד ביצע. המעסיק הוציא סיכום בכתב לשינוי אולם העובד טען כי אינו חתום על המסמך ומדובר בשינוי חד צדדי בתנאי עבודתו. העובד התפטר ביום 1/6/11 בשל הרעת תנאים לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים ועל כן תובע פיצוי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת והפרשי שכר. ביה"ד מדגיש כי מאז השינוי במבנה השכר של העובד ועד להתפטרותו של העובד חלפו כעשרה חודשים. בנסיבות אלה, כאשר העובד המשיך לעבוד במעסיקה השאלה אם חתם על המסמך שהעלה על הכתב את השינוי במבנה השכר הופכת לשולית באשר העובד בהתנהגותו נתן את הסכמתו לשינוי זה. על כן ביה"ד דחה את תביעתו של העובד לפיצויי פיטורים והפרשי שכר. לעניין הודעה מוקדמת העובד התפטר מעבודתו ביום 1/6/11 והמעסיקה ויתרה על עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת ועל כן עליה לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת.
תחום: פסיקה
עמודים:2
אזורי ת"א
מציג 1 - 15 / מתוך 29 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!