תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:עובד גלובלי
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:עובד גלובלי
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 24 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
13/03/2018 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
תחום: פסיקה
עמודים:20
אזורי ת"א
01/09/2008 |
תחום: חוזים והסכמים
עמודים:0
תחום: פסיקה
עמודים:16
אזורי נצרת
אזורי י-םעב ****/** השאלה, האם תפקיד דורש מידה מיוחדת של אמון אישי אם לאו, תיבחן לפי קנה מידה אובייקטיבי ולא סובייקטיבי בית הדין קבע, ביחס להוראת חוק שעות עבודה ומנוחה, לפיה החוק לא יחול על עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, כי מדובר בתפקידים בהם המעביד נותן לנושא התפקיד חופש פעולה מרבי, מתוך הכרה שהוא זקוק לו כדי לבצע את התפקיד בצורה נאותה. חופש פעולה זה, פירושו עצמאות רבה מאוד בקבלת החלטות, בביצוען, באחריות לנעשה, וכל אלה מצריכים פרקי זמן בלתי מוגדרים ובלתי מבוקרים, הן לצורך העבודה והן לצורך המנוחה. את השאלה, האם התפקיד דורש מידה מיוחדת של אמון אישי אם לאו, יש לבחון לפי קנה מידה אובייקטיבי, תוך שימת דגש, כי לא די באמון גרידא, הנדרש בכל מערכת של יחסי עבודה, אלא במידה מיוחדת של אמון. במקרה דנן, פעולות העובד בוצעו בהנחיית ההנהלה ובפיקוחה, העובד לא קבע מדיניות, לא היה מוסמך לתת הנחיות, לא היה רשאי לתקשר עם ספקים ולא היה רשאי לנהל עובדים או לפטרם. לפיכך, נקבע, כי משרת העובד לא הייתה בבחינת משרת אמון (עב 1248/04 שגיא עמיחי נ' מסעדות קקאו (1997) בע"מ, מיום 24.12.2007).
תחום: פסיקה
עמודים:14
אזורי י-ם
תחום: פסיקה
עמודים:21
אזורי ת"א
מציג 1 - 15 / מתוך 24 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קורס דיני עבודה - כל עובד
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל עתיד - סטריפ למטה