סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מאגר:משולב, מילות מפתח:חופש העיסוק
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:חופש העיסוק
תוצאות
כל מס הדפסה
מציג 1 - 15 / מתוך 50 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
18/07/2016 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חוזרים
עמודים:1
ארציעע *****-**-** תוקפה של התחייבות עובד לתקופת העסקה מינימאלית ולהשבת עלות ההכשרה במקרה של הפרתה – מותנה במתן אפשרות למיצוי כושר השתכרות יש לעודד את רצונם של מעסיקים להשקיע בהתפתחותם המקצועית של עובדיהם. לפיכך, ככלל, לגיטימי לדרוש מעובד להתחייב לתקופת העסקה מינימאלית כתנאי למימון ההכשרה על ידי המעסיק, ולהשיב את עלות ההכשרה או חלקה, ככל שיפר את התחייבותו. יחד עם זאת במקביל להתחייבות עובד לתקופת העסקה מינימאלית ולהשבת עלות ההכשרה במקרה של הפרת ההתחייבות, קמה למעסיק מכוח חובת תום הלב מחויבות כי במהלך תקופת ההעסקה המינימאלית יתאפשר לעובד לממש את כישוריו ולמצות את כושר השתכרותו, בין בעבודה אצל המעסיק ובין בעבודה אצל מעסיקים אחרים, במקרה בו מסיבות שונות הדבר אינו אפשרי אצל המעסיק. בהעדר הדדיות כאמור, מופר האיזון הראוי בין זכותו של העובד לחופש העיסוק לבין האינטרס הלגיטימי של המעסיק לדרוש תקופת העסקה מינימאלית או את עלות ההכשרה, ועל כן אין לאכוף את התחייבותו של העובד ולחייבו בהשבת עלות ההכשרה.
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: פסיקה
עמודים:3
ארצי
אזורי ב"שסעש *****-**-** עובד נדרש לפצות את מעסיקו ב- 50,000 ש"ח בשל הפרת חובת הנאמנות, הפרת הסכם סודיות והפרת התחייבותו למניעת ניגוד עניינים מתמחה במשרד רו"ח התחייב בחוזה העבודה לשמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים. לטענת המעסיקים, העובד העביר אימיילים מתיבת הדואר האלקטרונית המתייחסים לאחד הלקוחות שלו לידי צדדים שלישיים. בנוסף, חתם על תצהיר בפני עו"ד בו מסופר מידע על לקוח. כתוצאה מכך, הגישו המעסיקים בקשה לצו מניעה קבוע המחייב את העובד להימנע ממסירת כל מידע שהגיע לידו במהלך עבודתו. פעולות העובד גרמו עוול למעסיקים ולכן נתבע בגין עוולות שונות, ובין היתר, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, רשלנות חמורה של העובד בפעולתו עת חתם על התצהיר ולא מנע ניגוד עניינים ושמירה על סודיות. העובד הגיש תביעה שכנגד וטען כי המעסיקים התרשלו ופעלו בחוסר זהירות בכך שהורו לו לבצע פעולות בלתי חוקיות. כתוצאה מהתרשלות המעסיקים הוא נאלץ להתפטר מעבודתו, לא יכל לסיים את לימודי ראיית החשבון ולא לגשת למבחני המועצה. ביה"ד קיבל את התביעה לפיצוי בגין הפרת חובת נאמנות ותום לב וקבע כי העובד הפר התחייבותו בהסכם העבודה לשמירה על סודיות ומניעת ניגוד עניינים. ביה"ד קבע כי עובד המפר את חובותיו אינו זכאי לפיצויים כלשהם. התביעה העיקרית התקבלה והעובד נדרש לשלם פיצויים בסך 50,000 ש"ח למעסיקים עקב הפרת חובת הנאמנות ותום הלב כמו גם הפרת הסכם סודיות ומניעת ניגוד עניינים. בנוסף, ניתן צו האוסר על העובד למסור כל מידע שהגיע אליו במהלך עבודתו אצל המעסיקים.
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: פסיקה
עמודים:2
אזורי ב"ש
מציג 1 - 15 / מתוך 50 תוצאות חיפוש
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
פינבוט 0 טסטמוניאל חדש ענת
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית