תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:חוזה עבודה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:חוזה עבודה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 112 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
09/02/2023 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
01/11/2020 |
תחום: חוזים והסכמים
עמודים:5
15/02/2017 |
תחום: חוזים והסכמים
עמודים:5
אזורי י-םסעש *****-**-** בית הדין האזורי לעבודה פסק פיצוי בסך 170,000 ש"ח לעובד לשעבר במעון ראש הממשלה בגין התעמרות והעסקה פוגענית העובד עבד כאב בית במעון ראש הממשלה. במשך כל תקופת עבודתו, הוארך החוזה הזמני עליו חתם מידי חודש בחודשו. בשנת 2012 הודיע העובד על התפטרותו, בטענה כי החל לעבוד במעון בעקבות הבטחה מנהלית שייקלט בעתיד כעובד מדינה. העובד טען, כי הוטעה, ובהתאם לסעיף 15 לחוק החוזים הוא זכאי לפיצוי. המדינה טענה, כי העובד ידע כי הוא מועסק במילוי מקום ועליו לעבור מכרז, וכי לא התקיימו התנאים לקיומה של הבטחה מנהלית. בית הדין קבע שהתנהלותה של המדינה אינה מתיישבת עם חובת הגילוי הנאות המוטלת על המעסיק ועם חובתו לנהוג בתום לב. עוד טען העובד, כי במהלך עבודתו היה חשוף לצעקות, הערות פוגעניות והשפלות, כי יחסי האנוש בין המעסיקה לבין עובדי המעון, והוא בכללם, היו בלתי נסבלים, משפילים ומעליבים, וכי כל אלה עולים כדי העסקה פוגענית. המדינה טענה, כי דברים אלה בלתי מהימנים, כי כל התיאורים שתיארו העדים לא היו ולא נבראו. נקבע, כי במקרה הנדון עולה תמונה עגומה ביותר לגבי המתרחש במעון ראש הממשלה בכל הנוגע להעסקת העובדים, סביבת העבודה שהם חשופים אליה, היחס אליהם והשמירה על כבודם ועל זכויותיהם. דווקא מעון ראש הממשלה, על כל המורכבות שבו, אמור לשמש מופת ודגל לשמירה קפדנית על זכויותיהם של העובדים בו, ועל קיומה של סביבת עבודה ששוררים בה יחסים של כבוד והערכה לעובדים, או לפחות יחסי עבודה המתאפיינים באדיבות ובענייניות. ביה"ד קבע, כי המדינה תשלם לעובד את הסכומים הבאים: פיצוי בסך של 75,000 ₪ בשל הטעיה ובשל הפרת הוראות חוק הודעה לעובד, פיצוי בסך של 80,000 ש"ח בגין עגמת נפש בשל העסקה פוגענית, והוצאות בסך של 15,000 ש"ח.
תחום: פסיקה
עמודים:3
אזורי י-ם
מציג 1 - 15 / מתוך 112 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!