תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:חוזה לתקופה קצובה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:חוזה לתקופה קצובה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 27 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
21/09/2011 |
תחום: חוזים והסכמים
עמודים:5
31/12/2009 |
תחום: דברי הסבר
עמודים:0
אזורי ת"אעב ****/** העסקת עובדת במילוי מקום לתקופה קצובה, אינה מחייבת שימוע בסיום ההעסקה בית הדין דחה את תביעת העובדת ברובה וקבע, כי מאחר ובמועד סיום העסקתה, עפ"י החוזה לתקופה קצובה, היתה העובדת בחופשת לידה, לא היתה מחויבת המעסיקה לבקש היתר לסיום העסקתה. להבדיל מהדרישה לקבל היתר לפיטורים בתקופת ההיריון לפי סעיף 9(א) לחוק , הרי שבתקופת חופשת לידה ועד 45 יום לאחר סיומה (כיום 60 יום), לא ניתן היה לקבל היתר לפיטורים, שכן פיטורים אלו היו אסורים. אף אם התכוון המחוקק לכלול באיסור פיטורי עובדת בחופשת לידה או ב- 45 יום לאחר סיומה (כיום 60), גם עובדת לפי חוזה לתקופה קצובה, הרי משהאריכה המעסיקה את תקופת העסקתה עד לחלוף 45 יום מתום חופשת הלידה, הרי שלכל היותר ניתן לזקוף לחובתה אי מתן הודעה מוקדמת לסיום ההעסקה. באשר לטענה בדבר הפרת חובת השימוע, נקבע כי מאחר והעובדת הועסקה במילוי מקום לתקופה קצובה, ואין המדובר בהתקשרות ארוכת טווח העשויה פלחים פלחים, ומכיוון שהמעסיקה לא הייתה מחויבת בהמשך העסקתה, לא עלתה חובה לקיים שימוע בתום חוזה ההעסקה לתקופה קצובה (עב 3931/03 דיאנה לוי נ' מדינת ישראל-משרד החינוך והתרבות, ניתן ביום 12.02.2009).
תחום: פסיקה
עמודים:19
אזורי ת"א
מציג 1 - 15 / מתוך 27 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!