תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:זמן נסיעה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:זמן נסיעה
תוצאות
מציג 1 - 10 / מתוך 10 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
ארציעע *****-**-** ככלל, אין לכלול שעות נסיעה ובכלל זה שעות טיסה כשעות עבודה המזכות בשכר אך תיתכנה נסיבות שבהן יהיה מקום לחרוג מכלל זה העובד נדרש במסגרת עבודתו לצאת מהארץ מעת לעת לצורך עבודה אצל לקוחות המעסיקה. העובד הגיש מכתב התפטרות בטענה להרעה מתמשכת בתנאי העסקתו. ביה"ד הארצי קבע, בין היתר, לעניין שעות הנסיעה והטיסה, כי ככלל אין לכלול את הזמן בו נסע העובד ממעונו למקום עבודתו ובחזרה ממנו, כשעות עבודה המזכות בשכר, מן הטעם שהעובד אינו עומד לרשות העבודה בעת הנסיעה. בהיעדר הסכם קיבוצי, צו הרחבה, או חוזה בין הצדדים המורה כי זמן הנסיעה יחשב כשעות עבודה, וככל שהעובד בדרכו לעבודה אינו מסיע בעצמו עובדים למקום העבודה ומחזירם לביתם, אין הוא זכאי לשכר עבודה או גמול שעות נוספות בגין זמן זה. נקבע, כי במקרה הנדון אין מדובר בנסיעות מרובות שנסע העובד לחו"ל וכי ההיקף היחסי של שעות הטיסה היה זניח יחסית. עם זאת, תיתכנה נסיבות שבהן יהיה מקום לחרוג מכלל זה ולהכיר בשעות הנסיעה אל היעד שבו מבצע העובד עבודה כחלק משעות העבודה. בכל מקרה תיבחנה הנסיבות לגופו של עניין לאור ובהתאם לתכליותיו של חוק שעות עבודה ומנוחה.
תחום: פסיקה
עמודים:3
ארצי
תחום: פסיקה
עמודים:2
אזורי ת"א
19/07/2010 |
תחום: דברי הסבר
עמודים:1
מציג 1 - 10 / מתוך 10 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!