תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הפרה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הפרה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 82 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
04/06/2024 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
10/01/2024 |
תחום: מחשבונים וטבלאות
עמודים:4
01/01/2021 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
21/05/2018 |
תחום: חוזרים
עמודים:1
תחום: מחשבונים וטבלאות
עמודים:15
אזורי ת"אהעז *****-**-** יש לאפשר לנאשם לקבל מידע ונתונים הדרושים להוכחת טענתו לאפליה בגין אכיפה בררנית בעבירה של העסקת עובד זר שלא כדין כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום ע"י המדינה בגין עבירה של העבדת עובד זר שלא כדין. הנאשמים הגישו בקשה להורות למדינה להעביר לעיונם, בין היתר, מידע בנוגע לכתבי אישום שהוגשו בשנים האחרונות כנגד שני בני זוג (ולא אחד מהם) בבית בו נמצא/ה העובד/ת הזר/ה, זאת לשם ביסוס טענת הגנה מן הצדק, בשל אכיפה בררנית. לטענתם, במקרים רבים אחרים, על אף קיומה של מערכת נסיבות דומה, נהגה המדינה מדיניות שונה מזו שננקטה בעניינם, ובחרה להגיש כתב אישום כנגד בת הזוג בלבד. המדינה טענה, כי המידע והמסמכים המבוקשים אינם נכללים בהגדרת "חומר חקירה" לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, אותו היא חייבת להעמיד לעיון הנאשמים. ביה"ד קבע, כי אין לפרש את המונח "חומר חקירה" פירוש דווקני ומצומצם, המוגבל לחומר הראיות, הנוגע אך ורק במישרין לעבירה המיוחסת לנאשם. ביה"ד קבע, כי יש להביא בחשבון את הקושי האינהרנטי הטמון בהוכחת טענת אפליה בגין אכיפה בררנית, שכן כל המידע הרלבנטי מצוי בידי הרשות ואין לנאשם גישה אליו. לפיכך נקבע, כי כאשר מדובר בטענת אפליה, יש להקל במידת ההוכחה לכאורה הנדרשת מהנאשם. כמו כן, יש לאפשר לנאשם לקבל מידע ונתונים מהרשות הדרושים להוכחת הטענה. ביה"ד קיבל את הבקשה בחלקה, וקבע, כי המדינה תעביר לעיון הנאשמים את החומר המבוקש על ידם.
תחום: פסיקה
עמודים:2
אזורי ת"א
02/03/2014 |
תחום: דברי הסבר
עמודים:1
מציג 1 - 15 / מתוך 82 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!