דף הבית > סיכום המצב המשפטי בשנת 2021- המקרים הבולטים בפסיקה ועדכוני חקיקה עיקריים

מאמר

סיכום המצב המשפטי בשנת 2021- המקרים הבולטים בפסיקה ועדכוני חקיקה עיקריים
תקציר

חקיקה חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א- 2021 ביום 16.3.2021 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א - 2021, העוסק בתשלום דמי ביטוח בעד עובד בחופשה ללא תשלום. בהתאם לתיקון לחוק, עובד ששהה בחל"ת בהסכמת המעסיק במשך חודש קלנדרי מלא אחד לפחות, מיום 1.4.2020 ועד יום 30.4.2021 ומעסיקו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו, יהיה המעסיק פטור מתשלום דמי ביטוח בעדו עבור התקופה שבה היה העובד בחופשה ללא תשלום בתקופה הזו. על פי תקנה 6  לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971, מעסיק מחויב לשלם למשך חודשיים דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובד השוהה בחל"ת בהסכמת המעסיק, בשיעור של 6.57% משכר המינימום. בהתאם לתיקון לחוק הביטוח הלאומי, מעסיק יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד השוהה בחל"ת לפי הכנסת העובד בחודש שקדם לחודש שבו הוצא לחופשה ללא תשלום, אם הכנסתו האמורה פחתה משכר המינימום. חוק עבודת נשים (תיקון מס' 62), התשפ"א -2021 ביום 4.7.2021 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מספר 225 והוראת שעה), התשפ"א - 2021 במסגרתו תוקן חוק עבודת נשים (תיקון מס' 62), התשפ"א - 2021 אשר עניינו הגבלת פיטורים של עובד/ת אשר מוגנים מפני פיטורים. מעסיק שקיבל היתר להוציא עובד/ת לחל"ת בתקופה שבה העובד/ת מוגנ/ת מפני פיטורים 60 הימים שבהם העובד/ת מוגנת מפני פיטורים לא יחפפו עם תקופת החל"ת. כלומר, 60 הימים שבהם אסור לפטר עובד/ת ייספרו מתום תקופת החל"ת. התיקון לחוק החול מיום 24.12.2020 ועד יום 31.12.2021. חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ"ב - 2021 ביום 18.11.2021 פורסם ברשומות חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ"ב-2021. במסגרת החוק תוקן חוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004. בהתאם לתיקון, החל מיום 1.1.2022, גיל הפרישה לנשים יעלה באופן הדרגתי עד לגיל 65. חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב- 2021 ביום 22.12.2021 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), (תיקון), התשפ"ב-2021. הוראת השעה קובעת כי על אף האמור בחוק גיל פרישה ובחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל-1970, מע ...

רוצים לצפות בתוכן המלא?

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית