חקיקה
מה תמצאו בכל עובד?
שימוש חופשי בכלי האתר
גישה חופשית למחוללים ומחשבונים
צפייה במאמרים, סוגיות, חוקים, פסיקות ועוד
שמירת שאילתות וקבלת התראות במייל
מבזקים מקצועיים
אזור אישי המרכז כלים ומידע רלוונטי
התחברות
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 1
פרק א': הוראות כלליות
1.      
הגדרות
[תיקונים: התשס"ז, התשס"ח, התשע"א, התשע"א (מס' 3), התשע"ה, התשע"ו, התשע"ו (מס' 3), (מס' 5), התשע"ז, התשפ"ב]
בחוק זה -
"איגרת חוב מסוג ערד" - איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995;
"אישור קופת גמל" - אישור שניתן לפי הוראות סעיף 13;
"אמצעי שליטה", "הון עצמי", "החזקה" ו– "שליטה" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח;
"דירקטור חיצוני" - דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות, בעל כשירות מקצועית כאמור ב …

יש לכם שאלות בדיני עבודה?

הצטרפו ל- כל עובד ותהנו משירות מקצועי וללא הגבלה

למידע נוסף השאירו פרטים

השירות כולל

 • support icon

  מענה טלפוני זמין לכל הסוגיות ממיטב עורכי הדין בתחום

 • professionals icon

  שימוש באתר מידע מקצועי ומקיף

 • forms icon

  מגוון טפסים ומחשבונים לחישוב זכויות העובדים

 • update in mail icon

  עדכונים מקצועיים למייל


למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!