סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מאגר:משולב, קטגוריות:שעות עבודה ומנוחה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, קטגוריות:שעות עבודה ומנוחה
תוצאות
כל מס הדפסה
מציג 1 - 15 / מתוך 479 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
20/11/2016 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: טפסים
עמודים:5
13/03/2018 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חקיקה
עמודים:1
אזורי ת"אסעש *****-**-** סירוב מעסיק להפחתת שעות עבודה עקב יציאת העובד ללימודים אינה אפליה העובד התחיל ללמוד לתואר של הנדסאי חשמל ועקב כך ביקש מהמעסיקה להשתחרר מתורנויות של ימי שישי בשל לימודיו. המעסיקה סירבה ובמקביל ניכתה כספים משכרו החודשי של העובד בשל היעדרותו בימי שישי. נקבע כי עובד איננו יכול לקבוע בעבור מעסיקו כי הוא איננו מגיע באופן קבוע ביום עבודה שיגרתי. זוהי הפרת משמעת חמורה כיוון שאין מחלוקת כי המעסיקה לא הסכימה שהעובד ייעדר בימי שישי. לכן עמדה למעסיקה הזכות לפטר את העובד. זכותה של המעסיקה שלא לאשר לימודים בעבור העובד ולאשר במקביל לטכנאים אחרים, אין בכך משום אפליה, כל עוד לא הוכח כי המעשה נעשה בשל אפליה, ממניעים שונים המופיעים בחוק ומשיקולים זרים. זאת ועוד, למעסיק עומדת הזכות כי בשל שיקולים כלכליים וארגוניים לאשר לעובד לצאת ללימודים ולעובד אחר לא לאשר. למעט חצי השעה הראשונה של יום שישי שהיא שעה רגילה, שאר שעות העבודה שעבד העובד ביום שישי היו שעות נוספות. לא ניתן לנכות (משכרו של עובד חודשי) שעות נוספות בגין היעדרות בשונה משעות רגילות, שאותן ניתן לנכות בגין היעדרות. על כן, חויבה המעסיקה להשיב לעובד ניכויים שביצעה משכרו החודשי בגין היעדרויות בימי שישי.
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: פסיקה
עמודים:2
אזורי ת"א
21/10/2010 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: דברי הסבר
עמודים:1
17/10/2017 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: מחשבונים וטבלאות
עמודים:1
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: מאמרים
עמודים:40
23/01/2013 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חוזרים
עמודים:0
22/07/2014 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חוזרים
עמודים:4
מציג 1 - 15 / מתוך 479 תוצאות חיפוש
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
השתלמות מע"מ בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית