אישור
ברצוני לחפש...
לחיפוש ביטוי יש להקליד את הביטוי בגרשיים, לדוגמא: "מס הכנסה"
סוגיות נפוצות
חדשות לכל החדשות
פסיקה
אופן חישוב זכאות חופשה לעובד שעתי26/05/2015

ביה"ד הארצי קבע, כי אין העובד, כעובד שעתי, זכאי לתוספת לשכרו בגין עבודה בלילה מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה. "התוספת" היחידה מכוח החוק היא הזכאות לכך שגמול עבור עבודה בשעות נוספות יחושב החל מהשעה השמינית ואילך. עוד נקבע כי יש לחשב פדיון חופשה על פי "הנוסחה" הקבועה בחוק.

 

חוזרים
תיקון חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה - הליכי מיון וקבלה לעבודה26/05/2015

ביום 19.5.2015 פרסמה נציבות שירות המדינה חוזר בדבר החובה למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי קבלה הודעות בכתב בדבר התקדמותם והודעה בדבר אי קבלה.

חוזרים
יום ללא עישון לשנת 201526/05/2015

ביום 13.5.2015 פרסמה נציבות שירות המדינה לקראת ציון "יום ללא עישון" ב- 31.5.2015. החוזר כולל, בין היתר, תזכורת באשר להוראות החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון התשמ"ג-1983.

 

דברי הסבר
הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה26/05/2015

פורסמה הצעת חוק פרטית שמטרתה לאסור התעמרות בעבודה כדי להגן על כבוד האדם וחירותו, רווחתו ועל חופש העיסוק. התעמרות בעבודה, כהגדרתה בחוק המוצע היא התנהגות חוזרת ונשנית כלפי אדם, במספר אירועים שיש בה כדי ליצור עבורו סביבה עוינת במסגרת העבודה.

פסיקה
עובדת עירייה שהתלוננה על הממונה עליה ושובצה בתפקיד זוטר תפוצה ב- 60,000 ש"ח ותשובץ במשרה ההולמת את דרגתה19/05/2015

עובדת עיריית תל אביב הועברה בהסכמתה (עקב יחסים עכורים עם הממונה עליה), מתפקידה בלשכה המשפטית לתפקיד עוזרת סגנית ראש העיר. פניותיה של העובדת בבקשה להעבירה מתפקידה עקב אי התאמה לתפקיד לא נענו. בנוסף העלתה העובדת טענות לפיהן הממונה עליה מתנכלת לה לאחר שהעירה לה על כך שאישרה דיווחי שעות כוזבים. נקבע כי שיבוץ העובדת בתפקיד מנהלי זוטר מעביר מסר בעייתי ומרתיע מפני חשיפת ליקויים במנהל. עמדת העיריה לפיה יש קושי בהשמתה של העובדת בתפקידים בכירים בשל תיוגה כ"עובדת בעייתית" מצביע כשלעצמו על קשר סיבתי בין התלונות שהגישה העובדת לבין השמתה בתפקיד שאיננו הולם את יכולותיה. בהתחשב בנסיבות, נפסק לעובדת פיצוי בגובה 60,000 ש"ח. כמו כן הורה ביה"ד למעסיקה לשבץ את העובדת בהקדם במשרה הולמת המתאימה לדרגתה.

פסיקה
נדחה ערעור לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות לנותנת שירותים אשר הוכרה כעובדת19/05/2015

בית הדין הארצי קבע כי אינו מתערב במסקנות ביה"ד האזורי לעניין קיומם של יחסי עובד מעביד ונסיבות סיום ההעסקה שהרי אלו קביעות עובדתיות אשר נסמכו על מהימנות ראיות ואין דרכה של ערכאת ערעור להתערב בממצאים או מסקנות אלו. נקבע כי מכתב ההתפטרות של העובדת מהווה התפטרות בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים שכן לא הוכח שהפחתת המשמרות בעבודה נעשתה לשם התנכלות בעובדת והצעת המעסיקה לקלוט את העובדת כשכירה אינה מהווה נסיבות המצדיקות התפטרות בדין מפוטר.

דברי הסבר
הצעות חוק פרטיות עם תחילת כהונתה של הכנסת ה- 2018/05/2015

עם תחילת כהונתה של הכנסת ה- 20, הוצף שולחן הכנסת בהצעות חוק פרטיות, אשר לגבי רובן נעשה כבר ניסיון בעבר לקדם בחקיקה. מסמך זה מרכז את עיקר הצעות החוק הפרטיות ומטרותיהן בתחום יחסי העבודה, אשר הונחו על שולחן הכנסת בתקופה האחרונה.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניה לצוות עורכי הדין - "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניה לצוות עורכי הדין - "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה קמפוס ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו, החרושת 32, אור יהודה | 17/06/2015 לפרטים
והרשמה

Excel Basic מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 17/06/2015 לפרטים
והרשמה

יחסי גומלין מייצגים פקיד שומה, חיסיון וסודיות מלון קרלטון, תל-אביב | 18/06/2015 לפרטים
והרשמה

הביטוח הפנסיוני: ההלכה- והמעשה הקריה האקדמית אונו, רחוב החרושת 32, אור יהודה | 18/06/2015 לפרטים
והרשמה

EXCEL מתקדם לאנשי כספים הקריה האקדמית אונו, החרושת 32, אור יהודה | 22/06/2015 לפרטים
והרשמה

עורכי הדין של "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

מדד מחירים 99.40 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9260.00 ש''ח שכר מינימום 4650.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 427.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 427.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח