אישור
ברצוני לחפש...
לחיפוש ביטוי יש להקליד את הביטוי בגרשיים, לדוגמא: "מס הכנסה"
שאלות נפוצות
חדשות לכל החדשות
פסיקה
הזמנת פירוט שיחות של העובד במכשיר טלפון שבבעלות המעביד הנה לגיטימית במאזן שבין זכות הקניין של המעביד וזכות העובד לפרטיות19/08/2014

מכשיר הטלפון הנייד הוא בבעלות המעביד המממן את עלות השימוש בו, ועל כן רשאי המעביד לפקח על היקף שיחות הטלפון, בין היתר לשם פיקוח על גובה ההוצאה שהיקפה עלול לפגוע בקניינו, ולשם כך רשאי המעביד לבקש פירוט שיחות יוצאות מהחברה המעניקה לו שירותים סלולאריים, בין היתר, כדי לוודא את היקף השיחות הפרטיות.

פסיקה
זכאות עובדת שגנבה לפיצויי פיטורין וזכאות המעסיק לפיצוי בגין נזק לא ממוני21/05/2014

התכלית שבשלילת פיצויי הפיטורים שני פנים לה: להעניש את העובד בגין עבירת משמעת חמורה שביצע ולהוות מסר מרתיע לכלל העובדים מפני ביצוע מעשים דומים. בשלילת פיצויי הפיטורים, מעביר המעביד לעובדי המפעל מסר מרתיע, תוך מתן ביטוי הולם להסתייגותו "מהתנהלותו הפסולה של העובד". בבוא בית הדין להכריע בשאלה האם ובאיזו מידה יש להפעיל את הסנקציה של שלילת פיצויי הפיטורים, ייתן דעתו לתכלית החוק, ויאזן בין השיקולים הנדרשים לעניין בנסיבות המקרה.

פסיקה
נדחתה תביעתה של עובדת שפוטרה בזמן הריון לאחר שהוכח שדבר ההריון נודע למעסיק רק בקריאת כתב התביעה15/10/2013

בנסיבות בהן המעסיקה לא הייתה מודעת בזמן אמת ואף לא במועד סביר לאחר מכן לסיכון הכרוך בפיטורי העובדת ושקלה שיקולים עניינים מקצועיים גרידא, עובר לפיטורי העובדת, אין להורות על ביטול הפיטורים או לתן סעדים אחרים שיסודם בחוק עבודת נשים או חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

שאלות ותשובות
קיזוז דמי מחלה ששולמו לעובד שהוכר כנפגע תאונת עבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי13/10/2014

עובד נפגע בעבודה והגיש תביעה לביטוח לאומי לקבלת דמי פגיעה. לבקשת העובד שולמו לו ע"י המעסיק דמי מחלה עד לקבלת תשובה מהמוסד לביטוח לאומי. כעבור זמן, הוכרה התביעה כתאונת עבודה והמעסיק קיבל הודעת תשלום של דמי הפגיעה עבור הימים בגינם שילם לעובד דמי מחלה. האם ובאילו תנאים יוכל המעסיק לקזז את דמי המחלה ששילם לעובד?

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה
צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פרסום ברשומות05/10/2014

ביום 5.10.2014 פורסם ברשומות צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות ותחולתו ממועד פרסומו.

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה
צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה – פרסום ברשומות05/10/2014

ביום 5.10.2014 פורסם ברשומות צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה שתחולתו החל מיום 1.7.2014.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי כל עובד.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי כל עובד.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
הוראות ניהול ספרים רחוב אליעזר פרי 10, תל-אביב | 22/10/2014 לפרטים
והרשמה

קורס בודק שכר הקריה האקדמית אונו, רחוב החרושת 32, אור יהודה | 23/10/2014 לפרטים
והרשמה

הכל על טופס 161- הפרטיקה של מילוי הטופס... מלון קרלטון ת"א | 29/10/2014 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

היעדרויות המזכות בדמי מחלה
12/11/2013

מדד מחירים 102.00 נק' ריבית הפריים 1.75 % שכר ממוצע 9089.00 ש''ח שכר מינימום 4300.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 427.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 427.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח