אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
מועד תשלום השכר כשה-9 לחודש נופל על יום חג עו"ד עינב כהן חוק הגנת השכר קובע כי שכר עבודה, המשתלם על בסיס של חודש, ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם. עם זאת השכר ייחשב כמולן רק אם שולם לאחר היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר עבודה. עולה השאלה, מהו מועד תשלום השכר כאשר ה- 9 לחודש נופל על יום שבת ?

זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית עו"ד מיטל דולב-בלט סילבסטר הוא השם המקובל בישראל ללילה שבין ה- 31.12 ל- 1.1, עת מתחילה שנה אזרחית חדשה. בראש השנה האזרחית החוק מאפשר לעובד לנצל יום חופש לבחירתו על חשבון ימי החופשה הצבורים לו.

חג אורים שמח! עו"ד הלית כהן-רזניצקי ככלל, החוק אינו מעניק לעובד זכות להיעדר בתשלום בחג החנוכה וימים אלה ינוכו מצבירת החופשה של העובד. עם זאת, בהסכמים קיבוציים שונים ובצווי ההרחבה נקבע, כי עובדים יהיו זכאים להיעדר יום נוסף בתשלום מעבודתם, נוסף על ימי החג הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט.

זכאות עובד לתשלום שכר עבור היעדרות עקב תנאי מזג האוויר עו"ד עמוס הלפרין בחוקי העבודה אין התייחסות למקרים של הפסקות בעבודה או של היעדרות מעבודה, כתוצאה ממזג האוויר, כגון: שלג, או כתוצאה ממצבים אחרים שמוגדרים כ"כוח עליון". הדין הוא, כי עובד שנעדר מעבודתו אינו זכאי לשכר עבודה, אלא אם כן היעדרות זו והתשלום בעדה מוסדרים בחוק (כגון: מחלה, חופשה וכו'), בהסכמים קיבוציים, בצווי הרחבה או ב...

חדשות לכל החדשות
חוזרים
הנחיות להגשת בקשה להפחתת סכום העיצום הכספי בהתאם לתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), התשע"ב-2012 14/02/2016

באתר משרד הכלכלה קיימות הנחיות המפרטות את הנסיבות בהן מעסיק יהיה רשאי לבקש להפחית עיצום כספי שהוטל עליו מכוח החוק להגברת אכיפה.

פסיקה
התפטרות עקב מחלה נפשית הוכרה כהתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים09/02/2016

בית הדין קבע כי אין בחזרת העובד לעבודה במהלך התקופה הרלבנטית כדי לנתק את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים משהוכח שהעובד סבל ממחלה נפשית עובר למועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים. עוד נקבע, כי עצם זה שהעובד חלה עוד בטרם החל לעבוד בשירותיה, בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה והסתרת מידע זה כאשר העובד חשב שהמחלה לא תפרוץ בשנית, היא שלעצמה אינה מהווה סיבה מוצדקת לשלילת הזכאות לפיצויים.

פסיקה
תביעת עובד לפיצויי פיטורים עקב הגיעו לגיל פרישה התקבלה למרות שטענה זו העלה רק בהוכחות כהרחבת חזית09/02/2016

ביה"ד קבע, כי הזכות לפיצויי פיטורים לעובד שהתפטר בגיל פרישה מוקנית לעובד עפ"י כללי הצדק הטבעי, ולכן לא יעלה על הדעת, שעובד יפסיד את פיצויי הפיטורים שלהם זכאי עפ"י דין, רק בשל העובדה שלא ידע את זכויותיו.

פסיקה
הארכת זמן הנסיעה לעבודה בכ-10 דקות אינה מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה המזכה בפיצויי פיטורים09/02/2016

בית הדין האזורי דחה תביעתה של העובדת לקבלת פיצויי פיטורים בטענה של הרעת תנאים מוחשית עקב העברת מקום עבודת המעסיק. בפסיקתו, קבע בית הדין כי הארכת זמן הנסיעה בכ-10 דקות הינו פער זניח אשר אינו מהווה הרעה מוחשית ואינו מזכה בקבלת פיצויי פיטורין.

דברי הסבר
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 172) (תיקון הגדרת לידה), התשע"ו-201607/02/2016

ביום 1.2.2016 פורסמה ברשומות הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 172) (תיקון הגדרת לידה), התשע"ו-2016 . בהתאם להצעת החוק, מוצע לשנות את ההגדרה של לידה, כך שגם מבוטחת שילדה לאחר תום 22 שבועות של היריון תהיה זכאית, בין היתר, לדמי לידה ומענק לידה.

חוזרים
אושר בטרומית: גמלה לעובדים בעסק בהליכי הבראה07/02/2016

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלה לעובדים בעסק בהליכי הבראה), התשע"ה-2015. במסגרת הצעת החוק, מוצע לקבוע כי עובדים בעסק המצוי בהליכי הבראה יהיו זכאים לגמלה בדומה לעובדים בעסק המצוי בהליכי פירוק, בהתקיים מספר תנאים.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
הסמכת חשבי שכר בכירים הקריה האקדמית אונו, אור יהודה | 17/02/2016 לפרטים
והרשמה

על כל מה שמנהל צריך לדעת מלון רמדה רנסנס | 17/02/2016 לפרטים
והרשמה

Excel ביניים מכללת מגמות , אם המושבות 94, פארק עופר, פתח תקוה | 18/02/2016 לפרטים
והרשמה

קורס בדיני עבודה מרכז הכנסים והאירועים כפר המכביה | 22/02/2016 לפרטים
והרשמה

סדנת טבלאות ציר- ניתוח נתונים חכם מכללת מגמות, פארק עופר, פתח -תקוה, דרך אם המושבות 94 | 24/02/2016 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

מדד מחירים 99.10 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9464.00 ש''ח שכר מינימום 4650.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 425.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 425.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד