אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
היעדרות עובד ב- 1 בספטמבר עו"ד נטע סלע ככלל, החוק אינו מקנה זכות להיעדר בתשלום ב- 1 בספטמבר. לפיכך, עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעסיק.

חופשה שנתית - סקירה מקצועית עו"ד דנה להב זכותו של עובד לצאת לחופשה שנתית במהלך שנת העבודה היא זכות בסיסית ויסודית במשפט העבודה, והיא מעוגנת בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951. סעיף 6 לחוק קובע, כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה שלאחריה. עם זאת, החוק אינו קובע במפורש מי קובע או מסדיר את מועד החופשה. מאמר זה מרכז את ...

סוגיות בתשלום דמי הבראה עו"ד מיטל דולב-בלט מעסיקים רבים נוהגים לשלם דמי הבראה בחודשי הקיץ. הזכאות לדמי הבראה מוסדרת בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש ובצו ההרחבה שהוצא לו. מאמר זה מרכז את העקרונות המנחים לתשלום דמי הבראה.

כל מה שצריך לדעת על העסקת נוער עו"ד מיטל דולב-בלט במהלך חופשת הקיץ, נערים ונערות (עד גיל 18) מצטרפים לשורות כוח העבודה. במקום שחוקי העבודה מתייחסים לעובד באשר הוא עובד, ולא קיימת התייחסות ספציפית לעבודת נוער, יחולו חוקי העבודה, החלים על כלל העובדים. מאמר זה מרכז את עיקרי התנאים להעסקת נוער.

חדשות לכל החדשות
דברי הסבר
נוהל פיקדון לעובדים זרים המועסקים בענף הבניין, בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד31/08/2016

ביום 1.8.2016 פרסמה רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים נוהל, המסדיר את מנגנון העברת כספי פיקדון עבור עובדים זרים, המועסקים בענף הבניין, בענף הטכנולוגיה הייחודית ובענף הסיעוד. מסמך זה מפרט את עיקרי הנוהל.

פסיקה
יש לפנות לממונה על חוק עבודת נשים בנסיבות המצדיקות אי העסקה בפועל של עובדת בתקופה המוגנת לאחר הלידה30/08/2016

העובדת זומנה לשימוע בשל חוסר שביעות רצון מתפקודה המקצועי. בתום השימוע, הציגה אישור על היותה בהריון. המעסיקה פנתה לממונה על חוק עבודת נשים לקבלת היתר לפיטורי העובדת, שקבעה כי למרות שהפיטורים אינם קשורים להיריון אין להתירם, והעובדת המשיכה לעבוד במעסיקה עד ליום הלידה. בזמן חופשת הלידה, הודיעה המעסיקה לעובדת כי היא מוותרת על עבודתה בפועל בתקופת 60 הימים, וכי שכרה בגין תקופה זו ישולם לה במלואו. בסמוך לכך הודיעה העובדת למעסיקה, כי היא בהיריון שני וביקשה לשוב לעבודתה. המעסיקה פנתה לממונה בשנית, וביקשה היתר חדש לפיטורים. הפעם, הממונה התירה למעסיקה לסיים את העסקת העובדת עם תום תקופת 60 הימים. העובדת הגישה נגד המעסיקה תביעה לביטול פיטוריה ולהצבתה בעבודה. בית הדין האזורי קיבל את תביעת העובדת ופסק לה פיצוי בסך 20,000 ₪. בערעור קבע בית הדין הארצי, כי משסירבה הממונה להתיר את פיטורי העובדת, ומשלא נכתב בהחלטתה במפורש שהפיטורים אסורים באופן זמני בלבד ושרק מועד כניסתם לתוקף נדחה, המשמעות היא שהודעת הפיטורים בטלה ומבוטלת. במצב דברים זה, היה על המעסיקה לקיים הליך שבו תיבחן החלטת הפיטורים לאחר שמיעת העובדת. אלא שלא כך נעשה ובכך נפל פגם בהליך הפיטורים. הוראות חוק עבודת נשים מורות למעסיק להשיב את העובדת שהייתה בחופשת לידה לעבודה בפועל בתקופת 60 הימים. ככל שמתקיימות נסיבות המצדיקות אי השבה לעבודה בתקופת 60 הימים, הרי שיש לפנות לממונה לקבלת היתר. כל עוד לא ניתן היתר הממונה, אין המעסיק יכול לעשות דין לעצמו. המעסיקה תשלם לעובדת פיצוי בסך 30,000 ₪.

פסיקה
פיטורי עובדת עקב התרעמות על התקנת מצלמות מבלי שנערך לה שימוע זיכה אותה בפיצוי בסך של 42,000 ש"ח30/08/2016

עובדת הגישה תביעה כנגד מעסיקתה בגין פיטורים ללא שימוע לאחר שמחתה על התקנת מצלמות מעל מקום מושבה, עיכוב תשלום פיצויי פיטורים ללא הצדקה, אפליה מחמת שיקולים זרים ועוד. המעסיקה טענה כי העובדת קיבלה את כל המגיע לה במסגרת תשלום השכר וביצוע גמר החשבון. בית הדין קיבל את תביעת העובדת בחלקה וקבע, כי כאשר העובדת קיבלה מכתב על סיום העסקתה חזקה שהיא פוטרה מבלי שנערך לה שימוע כדין ומבלי שניתנה לה הזדמנות אמתית להשמיע את טענותיה. עם זאת, משלא נסתרה גרסת המעסיקה כי העובדת הביעה אי שביעות רצון מעבודתה נקבע כי היא זכאית לפיצוי בסך 42,000 ₪ בגין הפרת זכות השימוע. בית הדין דחה את תביעתה של העובדת לקבלת פיצוי בגן הלנת פיצויי פיטורים משום שהצדדים חתמו על הסכם פשרה חלקי שאושר על ידי בית הדין ולכן נושא זה בא על פתרונו. תביעתה לקבלת פיצוי בגין הלנת שכר, הפליה משיקולים זרים, תשלום פדיון חופשה והפרשי דמי חופשה נדחו. תביעתה לקבלת הפרשי שכר התקבלה היות והמעסיקה לא הוכיחה ו/או סתרה את טענת העובדת.

חוזרים
סטודנטים במגזר הציבורי - הסכם קיבוצי25/08/2016

ביום 23.8.2016 פרסם משרד האוצר חוזר בעניין שכר סטודנטים, לפיו סכום התוספת השקלית לסטודנט לתואר שני יגדל בכמה פעימות לפי המועדים המפורטים.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
Power Point כלים מתקדמים מכללת מגמות, פארק עופר, פתח -תקוה, דרך אם המושבות 94 | 05/09/2016 לפרטים
והרשמה

Excel ביניים אופנהיימר 5 פארק המדע, רחובות (מול תחנת הרכבת) | 19/09/2016 לפרטים
והרשמה

מדריך מעשי למעסיק בעולם הפנסיה המשתנה מלון קרלטון, ,תל-אביב | 20/09/2016 לפרטים
והרשמה

סדנת טבלאות ציר- ניתוח נתונים חכם רחוב אופנהיימר 5, פארק המדע, רחובות (מול תחנת הרכבת) | 21/09/2016 לפרטים
והרשמה

יום עיון מקיף במיסוי שכירים מלון קרלטון, תל-אביב | 22/09/2016 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

מדד מחירים 99.50 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9464.00 ש''ח שכר מינימום 4825.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד