אישור
ברצוני לחפש...
לחיפוש ביטוי יש להקליד את הביטוי בגרשיים, לדוגמא: "מס הכנסה"
שאלות נפוצות
האם עובד, שנעדר בשל מזג האוויר, זכאי לשכר ? מומחי כל עובד אומנם החורף בישראל אינו קשה במיוחד, אך לעיתים די ביום אחד של שלג או סערה המלווה בגשמים חזקים, כדי לנטרל כמעט מדינה שלמה. עולה השאלה, האם חלה חובה על מעביד לשלם שכר עבודה לעובד, שנעדר בשל נסיבות הקשורות לתנאי מזג האוויר?

חג הסיגד – האם עובד שנעדר זכאי לשכר? מומחי כל עובד בחוק חג הסיגד, התשס"ח-2008, הוכרז יום כט' בחשוון כחג מדינה, אשר ייקרא בשם "חג הסיגד". חג הסיגד (מלשון סגידה) נחגג בקרב הקהילה האתיופית חמישים ימים לאחר יום הכיפורים. כאשר חל כ"ט בחשוון בשבת, חג הסיגד נחגג ביום חמישי שלפניו ולכן השנה יחול חג הסיגד ב- 20.11.2014.

העיקר הבריאות! עו"ד הלית כהן-רזניצקי כמדי שנה, הגעתו של החורף מביאה איתה וירוסים, שפעות ומחלות שונות, ועובדים רבים נאלצים להיעדר בשל מחלתם או בשל מחלת בן משפחתם. מאמר זה מרכז את עיקר זכויות העובדים בהיעדרות בשל מחלה.

זכויותיו של עובד בעת סיום יחסי עובד מעביד עו"ד אנדראה קאופמן-חיקין לאור המצב הכלכלי וריבוי הפיטורים מאמר זה מרכז את החובות החלות על מעביד בעת פיטורי עובד.

חדשות לכל החדשות
חוזרים
ועדת העבודה והרווחה קבעה מקצוע חדש: בודק שכר מוסמך27/11/2014

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה תקנות הקובעות מי יוכר כ"בודק שכר מוסמך" ומהי ההכשרה הנדרשת למקצוע זה. תפקידו של בודק שכר יהיה לערוך בדיקות תקופתיות במקומות עבודה, על מנת לוודא שעובדי הקבלן המועסקים בהם זוכים לתנאים המגיעים להם על פי חוק ואינם מנוצלים.

חוזרים
אושר לקריאה ראשונה: חיילים משוחררים יהיו פטורים מתשלומי ביטוח לאומי לחודשיים 27/11/2014

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיה חיילים שהשלימו שני שליש משירותם הסדיר ולא שוחררו בגין בעיות התנהגות, ומי ששירתו במשך שנתיים בשירות לאומי או אזרחי, יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למשך חודשיים לאחר סיום השירות.

חוזרים
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 201427/11/2014

רשות המסים בישראל פרסמה את לוח העזר לשנת המס 2014. לוח העזר מפרט, בין היתר, את מדרגות המס, הוראות לעניין זיכוי במס ליישובים, נקודות זיכוי לאקדמאים ותוקף האישורים על תיאומי מס.

חוזרים
הגשת תביעות בשל נזק עקיף במבצע 'צוק איתן' תתאפשר עד 15.1.201526/11/2014

בהתאם להודעת רשות המסים, ניתנה ארכה להגשת תביעות לפיצויים בגין נזק עקיף שנגרם בעקבות מבצע 'צוק איתן' לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות עד ליום 15.1.2015.

 

 

דברי הסבר
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2015), התשע"ה-201425/11/2014

פורסמה ברשומות הצעת חוק ההתייעלות הבאה לתקן, בין היתר, את הוראות פקודת מס הכנסה וחוק הביטוח הלאומי לעניין מיסוי תשלומים אגב סיום יחסי עובד מעביד, את הוראות סעיף 11 לפקודת מס הכנסה ופקודת העיריות לעניין הטבות מס ליישובים, את הוראות חוק הביטוח הלאומי לעניין דמי אבטלה ומענק עבודה מועדפת, ואת הוראות החוק לעניין היטל עובדים זרים שיחול על עובדים זרים מסתננים.

פסיקה
אי קבלה לעבודה עקב סירוב מועמד לעבודה לעבוד ביום המנוחה השבועי הינה אפליה25/11/2014

בית הדין קבע כי מעסיקה הפרה את חוק שעות עבודה ומנוחה ואת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה כאשר סירבה לקבל את העובדת לעבודה עקב סירובה לעבוד ביום המנוחה השבועי שלה ולכן פסק לעובדת פיצוי בסך של 7,000 ש"ח אשר היה נמוך מהמקובל היות והאפליה נבעה מטעם כלכלי הנוגע ישירות לתפקיד.

דברי הסבר
הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 17 והוראת שעה), התשע"ה-201424/11/2014

במסגרת הצעת חוק לתיקון חוק עבודת נוער מוצע, בין היתר, לבטל את החובה להוציא פנקס עבודה ולאפשר למעסיקים להעסיק בחופשת לימודים רשמית, נער מגיל 16 עד השעה 24:00, ובלבד שהמעסיק ידאג לחזרתו של הנער העובד הביתה.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי כל עובד.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי כל עובד.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ" בית ציוני אמריקה, תל-אביב | 27/11/2014 לפרטים
והרשמה

EXCEL מתקדם לאנשי כספים מכללת "מגמות", דרך אם המושבות 94, קרית אריה, פתח ת | 03/12/2014 לפרטים
והרשמה

Excel Basic מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, קרית אריה פתח תקווה | 04/12/2014 לפרטים
והרשמה

קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים מכללת מגמות, אם המושבות 94, קרית אריה, פתח תקווה | 16/12/2014 לפרטים
והרשמה

השתלמות דיני עבודה מלון קרלטון ת"א | 17/12/2014 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

היעדרויות המזכות בדמי מחלה
12/11/2013

מדד מחירים 102.30 נק' ריבית הפריים 1.75 % שכר ממוצע 9089.00 ש''ח שכר מינימום 4300.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 427.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 427.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח