אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
חג השבועות - שעות העבודה בערב החג ותשלום עבור יום החג עו"ד הלית כהן-רזניצקי סעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 קובע, כי ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל (מועדי ישראל) הינם שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. לקראת חג השבועות, להלן תזכורת באשר לעיקר זכויות העובדים בחג.

היעדרות עובד ביום ירושלים עו"ד הלית כהן-רזניצקי בחוק יום ירושלים, התשנ"ח-1998, הוכרז יום כח' באייר כחג מדינה, אשר ייקרא בשם "יום ירושלים". יום ירושלים נקבע בחוק כיום בחירה - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד. באם בחר העובד לצאת לחופשה ביום ירושלים, ינוכה היום מיתרת ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותו.

היעדרות עובד בל"ג בעומר עו"ד הלית כהן-רזניצקי עובד שאין לו זכות ליום בחירה בל"ג בעומר מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה בתשלום, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד.

סוגיות בהעסקת עובדים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום העצמאות עו"ד הלית כהן-רזניצקי ,עו"ד עמוס הלפרין יום העצמאות נקבע כ"חג" שהוא יום שבתון במסגרת חוק יום העצמאות התש"ט-1949. לפיכך, בשילוב עם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה הנ"ל, יום העבודה ביום הזיכרון, שהוא ערב יום העצמאות, יהיה של 7 שעות. במידה ונקבע במסגרת של חוזה עבודה, הסכם קיבוצי/צו הרחבה או נוהג, יום עבודה שתחומו קצר יותר, יש לנהוג בהתאם.

חדשות לכל החדשות
דברי הסבר
חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-201721/05/2017

ביום 16.5.2017 פורסם ברשומות חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז- 2017, שעניינו הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים, בחישוב המס על הכנסותיהם בשנות המס 2017 ו-2018.

חוזרים
קצובת הבראה במגזר הציבורי – עדכון 2017 17/05/2017

בהתאם לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר, החל מיום 1.6.2017 התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן ל- 424 ש"ח ליום.

חוזרים
הטבות מס לישובים סעיף 11 לפקודת מס הכנסה15/05/2017

ביום 11.5.2017 פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר עדכון רשימת היישובים שתושביהם זכאים להנחות לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה החל מחודש ינואר 2016.

פסיקה
נדחתה תביעת עובד שטען על הפרת הזכות לעבוד בישיבה14/05/2017

העובד עבד כטלפן במעסיקה, המפעילה מסעדה בת"א. העובד הגיש תביעה לבית הדין בגין הפרת זכותו לעבוד בישיבה וביקש להטיל על המעסיקה פיצוי הרתעתי ללא הוכחת נזק לאור חומרת ההפרה. המעסיקה, מנגד, טענה כי עבודת העובד, מעצם טיבה וטבעה, כרוכה בתנועתיות רבה ועל כן אינה מאפשרת ישיבה. החוק קובע כי מדובר בחזקה הניתנת לסתירה, לפיה כל עבודה ניתן לבצע בישיבה ועל המעסיק הטוען אחרת מוטל הנטל להפריך חזקה זו. נטל השכנוע בדבר הפרכת החזקה מוטל על המעביד ויתקבל רק במקרים חריגים, בהם ייבחנו שיקולים רבים כגון אופי מקום העבודה, סוג העבודה, אופי התפקיד, מהותו ודרישותיו וכו'. בית הדין קיבל את עמדת המעסיקה כי תפקיד העובד הוא אחד מאותם מקרים חריגים בהם לא ניתן לבצע את העבודה בישיבה, תוך קביעתו כי מדובר בתפקיד שאינו כולל רק ביצוע משימות באופן סטאטי, אלא כולל מגוון רב של פעולות המחייבות דינמיות ותנועה במהלך המשמרת

דברי הסבר
תקנות עובדים זרים (דרך לתשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן), התשע"ז- 201714/05/2017

ביום 11.5.2017 פורסמו ברשומות תקנות עובדים זרים (דרך לתשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן), התשע"ז -2017. בהתאם לתקנות, פיקדון לגבי עובד זר שהוא מסתנן ישולם לחשבון הבנק שנפתח ומנוהל לפי תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק), התשס"ח-2008, באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה.

דברי הסבר
הצעת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-201714/05/2017

ביום 8.5.2017 פורסמה ברשומות הצעת חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז- 2017, שעניינה הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדים שטרם מלאו להם 6 שנים, בחישוב המס על הכנסותיהם בשנות המס 2017 ו-2018.

פסיקה
אי מתן הפסקה של 8 שעות בין משמרת למשמרת תזכה את העובד בתגמול שעות נוספות11/05/2017

העובד הועסק במשמרות כמאבטח מתקנים אצל המעסיקה. העובד עתר לתשלום שעות נוספות בגין שעות עבודה בהן עבד במשמרת שנייה, בהפרש של פחות מ- 8 שעות ממשמרת אחת לשנייה, הן ביחס למשמרת שבוצעה באותו יום עבודה והן ביחס למשמרת שבוצעה ביום שלמחרת. בית הדין קבע כי לא יעלה על הדעת שעובד יועסק 8 שעות, ישהה בהפסקה 5 שעות ולאחר מכן יידרש שוב למשמרת של 8 שעות וכל זאת מבלי שישולם לו גמול כלשהו בגין העובדה שנשללה ממנו זכותו למנוחה בת 8 שעות. גם מבחינת הוראות החוק וגם מבחינת מדיניות משפטית רצויה, הזמן בו עובד נדרש לעמוד לרשות המעסיק חייב להיות מתוחם בזמן מוגדר.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 04/06/2017 לפרטים
והרשמה

קורס ביקורת תלושי שכר - מרכז מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 13/06/2017 לפרטים
והרשמה

Excel ביניים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 26/06/2017 לפרטים
והרשמה

EXCEL מתקדם מכללת מגמות, פארק עופר, פתח -תקוה, דרך אם המושבות 94 | 27/06/2017 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

מדד מחירים 100.30 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9673.00 ש''ח שכר מינימום 5000.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 424.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד