אישור
ברצוני לחפש...
לחיפוש ביטוי יש להקליד את הביטוי בגרשיים, לדוגמא: "מס הכנסה"
שאלות נפוצות
חדשות לכל החדשות
פסיקה
בנסיבות של חילופי מעסיקים נשמר הוותק לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת11/11/2013

נקבע, כי העובדת זכאית לפיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת ויש לראות את העסקתה בשתי המעסיקות כתקופת עבודה אחת לצורך וותק במקום עבודה ולפיכך העובדת זכאית להשלמת פיצויי פיטורים ולהשלמת תמורת הודעה מוקדמת. תביעתה של העובדת לפיצוי בגין אי עריכת שימוע נדחתה היות ובית הדין שוכנע כי העובדת זומנה לשיחת שימוע טרם פיטוריה וכן כי פיטוריה נבעו מסירובה לחתום על כתב סילוק היות והוכח כי העובדת פוטרה בגלל צמצומים.

פסיקה
אין מניעה ששירותי ניקיון יימסרו לקבלן חיצוני כשלא מדובר בהעסקה פיקטיבית או במטרה לפגוע בזכויות העובדים06/08/2014

בתביעה של עובד זר לראות את קבלן הניקיון והמעסיקה בפועל שהינה מכון כושר כמעסיקות במשותף, פסק ביה"ד כי יש לראות רק את קבלן כוח האדם כמעסיקו של העובד. ביה"ד חייב את המעסיק לשלם לעובד 2,000 ש"ח בגין אי מתן הודעה על תנאי העבודה, ובנוסף הפרשי שכר, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, החזר ניכוי הודעה מוקדמת, פיצוי על אי הפרשה לפנסיה, והחזר סכומים שנוכו שלא כדין

שאלות ותשובות
תקופת הזכאות לדמי לידה ואופן חישובם28/10/2014

מהן תקופות הזכאות לדמי לידה וכיצד הם מחושבים? האם עובדת שהאריכה את חופשת הלידה זכאית לתשלום דמי לידה בגין ההארכה?

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה
צו הרחבה להסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה26/10/2014

ביום 26.10.2014 פורסם ברשומות צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה, אשר מרחיב את תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בענף. צו ההרחבה יחול מיום 1.11.2014 אך לגבי עובדים המועסקים על ידי חברות הנותנות שירותי אבטחה לטיולים יחולו הוראות צו ההרחבה החל מיום 1.3.2015, ואולם אם קודם לכן הוסדרו תנאי העבודה של עובדיהן בהסכם קיבוצי כללי וניתן לגביו צו הרחבה, לא יחול עליהן צו הרחבה זה. צו ההרחבה מעניק הטבות שונות לעובדים בענף השמירה והאבטחה וביניהן קרן השתלמות, תשלום הבראה בהתאם למחיר יום הבראה במגזר הציבורי, שי לחג, ימי שמחה וביגוד.

חוזרים
היעדרות בשל מחלת ילד – מגזר ציבורי21/10/2014

בהתאם להודעה שפרסמה נציבות שירות המדינה תגדל זכאותם שלעובדים להיעדר בשל מחלת ילד בהתאם למספר הילדים. בהתאם להודעה, הוחלט לאשר להורה עם שני ילדים לזקוף על חשבון ימי חופשת המחלה שלו עד 10 ימים בשנה, ולהורה לשלושה ילדים ומעלה עד 12 ימים בשנה. עובד חד-הורי עם שני ילדים רשאים לזקוף עד 18 ימים בשנה בשל מחלת ילד והורה לשלושה ילדים ומעלה עד 20 ימים בשנה.

פסיקה
החובה להעמדת חדר שירותים לרשות העובדים – מהו המרחק הסביר ממקום העבודה?13/03/2014

בשקילת המרחק הראוי בין מקום העבודה לחדר השירותים, יש לקחת בחשבון את המורכבות של בניית שירותים ולאפשר גמישות התואמת את אופי ההעסקה. בית הדין סבר כי האיזון הראוי בין זכות העובד לנגישות לחדר שירותים במקום העבודה או בקרבתו צריכה להיעשות בין היתר בהתאמה לזמן הניתן לו כהפסקה למטרה זו והמהווה זכות בפני עצמה.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי כל עובד.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי כל עובד.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
הביטוח הפנסיוני: ההלכה- והמעשה הקריה האקדמית אונו, רחוב החרושת 32, אור יהודה | 03/11/2014 לפרטים
והרשמה

קורס בודק שכר לתושבי הצפון מלון לאונרדו, רחוב רב אלוף דוד אלעזר 10, חיפה | 05/11/2014 לפרטים
והרשמה

יום עיון היערכות לפרישה מלון קרלטון, ת"א | 06/11/2014 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

היעדרויות המזכות בדמי מחלה
12/11/2013

מדד מחירים 102.00 נק' ריבית הפריים 1.75 % שכר ממוצע 9089.00 ש''ח שכר מינימום 4300.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 427.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 427.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח