חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
סוגיות נפוצות
חג אורים שמח! עו"ד הלית כהן-רזניצקי ככלל, החוק אינו מעניק לעובד זכות להיעדר בתשלום בחג החנוכה וימים אלה ינוכו מצבירת החופשה של העובד. עם זאת, בהסכמים קיבוציים שונים ובצווי ההרחבה נקבע, כי עובדים יהיו זכאים להיעדר יום נוסף בתשלום מעבודתם, נוסף על ימי החג הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט.

היעדרות עובד בחג הסיגד עו"ד עינב כהן חג הסיגד חל בכט' בחשוון והוא נחגג בקרב הקהילה האתיופית חמישים ימים לאחר יום הכיפורים.

זכאות עובד לתשלום שכר עבור היעדרות עקב תנאי מזג האוויר עו"ד עמוס הלפרין בחוקי העבודה אין התייחסות למקרים של הפסקות בעבודה או של היעדרות מעבודה, כתוצאה ממזג האוויר, כגון: שלג, או כתוצאה ממצבים אחרים שמוגדרים כ"כוח עליון". הדין הוא, כי עובד שנעדר מעבודתו אינו זכאי לשכר עבודה, אלא אם כן היעדרות זו והתשלום בעדה מוסדרים בחוק (כגון: מחלה, חופשה וכו'), בהסכמים קיבוציים, בצווי הרחבה או ב...

פערים בחישוב פיצויי הפיטורים בהסדרי ביטוח פנסיוני עו"ד עמוס הלפרין לעתים קרובות מעסיקים נדרשים לשלם השלמות פיצויי פיטורים לעובדים המבוטחים בהסדרי ביטוח פנסיוני, גם במקרים בהם בוצעו הפקדות עבור פיצוי פיטורים לאורך כל תקופת העסקת העובד. השלמת הפיצויים תתבצע כאשר העובד מסיים לעבוד בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים, בהתאמה לשיעורי ההפקדות ולבחינת תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

חדשות לכל החדשות
חוזרים
מיצוי זכויות של המשרתים במילואים 26/11/2015

במסגרת התוכנית להגברת מיצוי זכויות, הביטוח לאומי יוזם פניות לחיילי מילואים שלא מיצו את זכויותיהם לתגמול מילואים. במסגרת זו יישלחו הודעות למשרתי מילואים ומעסיקים שטרם מיצו את זכאותם לתגמולי מילואים לשנת 2013.

חוזרים
ועדת הכספים אישרה את מפת הטבות המס ליישובים26/11/2015

לאחר שבועות של מו"מ מתיש ואינספור ויכוחים ולחצים מצד ראשי רשויות, אישרה ועדת הכספים את מפת הטבות המס ליישובים בפריפריה. הוועדה אישרה את המתווה אותו קידם יו"ר ועדת הכספים. עפ"י המתווה 403 רשויות בצפון ובדרום יזכו להטבות מס בשיעורים משתנים, לראשונה עפ"י קריטריונים ברורים, שקופים, אחידים ושוויוניים. זאת בניגוד למצב שהיה עד היום, שבו 182 יישובים בלבד זכו להטבות מס, ללא קריטריונים ברורים.

פסיקה
פגיעה שנגרמה עקב מעשה רשלני שכוונתו שיפור בתנאי העבודה הפיזיים הוכרה כתאונת עבודה24/11/2015

העובד הועסק כשומר יחיד באתר בניה באמצעות חברת אבטחה ולמעשה לא נלווה אליו כל אחראי אשר יכול היה לפקח או להדריך אותו בשעת הצורך, בה במידה הוא הועסק ללא תנאי מחייה בסיסיים - ללא חשמל או מים זורמים. העובד נפגע כאשר ניסה לחבר פתיל חשמל באמצעות מוטות ברזל מעוקלים לכבל מתח גבוה שעבר באתר. כתוצאה מהתאונה העובד נפגע באופן שהותיר אותו נכה קשה לצמיתות. דעת בית הדין הייתה כי הרצון לשפר את תנאי העבודה מקיים את הקשר הסיבתי הדרוש לעבודה. ענף נפגעי עבודה צריך ויכול לאפשר למי שתנאי עבודתו המחפירים במובן הפיסי ובכל מובן אחר הובילו אותו לבצע מעשה רשלני, לחסות תחת כנפיו. לפיכך נקבע כי פגיעתו של העובד ארעה במהלך תאונת עבודה כמשמעה בחוק.

פסיקה
עובד נדרש לפצות את מעסיקו ב- 50,000 ש"ח בשל הפרת חובת הנאמנות, הפרת הסכם סודיות והפרת התחייבותו למניעת ניגוד עניינים24/11/2015

מתמחה במשרד רו"ח העביר אימיילים מתיבת הדואר האלקטרונית המתייחסים לאחד הלקוחות שלו לידי צדדים שלישיים. בנוסף, חתם על תצהיר בפני עו"ד בו מסופר מידע על לקוח. ביה"ד קיבל את התביעה לפיצוי בגין הפרת חובת נאמנות ותום לב וקבע כי העובד הפר התחייבותו בהסכם העבודה לשמירה על סודיות ומניעת ניגוד עניינים. ביה"ד קבע כי עובד המפר את חובותיו אינו זכאי לפיצויים כלשהם. התביעה העיקרית התקבלה והעובד נדרש לשלם פיצויים בסך 50,000 ש"ח למעסיקים עקב הפרת חובת הנאמנות ותום הלב כמו גם הפרת הסכם סודיות ומניעת ניגוד עניינים. בנוסף, ניתן צו האוסר על העובד למסור כל מידע שהגיע אליו במהלך עבודתו אצל המעסיקים.

מאמרים
פורסם תיקון 13 והוראת שעה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)24/11/2015

ביום 5.11.2015 פורסם ברשומות תיקון מס' 13 והוראת שעה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשע"ו-2015. הוראת השעה עוסקת באיחוד חשבונות קיימים בקרן פנסיה ובאיחוד חשבונות בעת הצטרפות לקרן פנסיה.

מאמרים
חובת דיווח המעסיק על הפקדות לחיסכון הפנסיוני 22/11/2015

עפ"י הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד - 2014 שפרסם אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון בחודש יולי 2014 תחול חובת דיווח על המעסיק החל מינואר 2016. בטיוטה שפרסם האגף בתאריך 24 בספטמבר 2015, מוצע לשנות את הדרישות כך שחובת הדיווח תחול באופן מדורג בהתאם לכמות העובדים של המעסיק ב- 1.1.2016, 1.7.2016 ו- 1.1.2017.

עדיין לא רשום ל"כל עובד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עובד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • פניות למחלקת "כל עובד".
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
קורס דיני עבודה מרכז הכנסים והאירועים כפר המכביה | 16/12/2015 לפרטים
והרשמה

החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג יצא לדרך! מלון rnsv rbxbx, תל-אביב | 28/12/2015 לפרטים
והרשמה

מחלקת "כל עובד" בוידאו עוד כתבות מצולמות
חובות המעסיק בעת גיוס עובדים
07/08/2014

יום גשר
30/04/2014

חופשה ביום גשר אינה נובעת מהחוק אלא מהסכמה שבין המעסיק לעובדים .בהסכמה נקבע גם על חשבון מי תבוא היעדרות זו: על-חשבון מכסת החופשה של העו...

הגבלת פיטורי עובדת בהיריון ולאחר לידה
17/06/2013

מדד מחירים 99.60 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9260.00 ש''ח שכר מינימום 4650.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 425.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 425.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 26.40 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עובד