אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1189 - 13/11/2018

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

13.11

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדי הכנסת בשעות נוספות

ביום 5.11.2018 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדי הכנסת בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. בהתאם להודעה, בימים שבהם מתקיימות ישיבות מליאת הכנסת או ועדות הכנסת, אורך יום העבודה כולל שעות נוספות שבו מותר להעסיק את העובדים לא יעלה על 16 שעות עבודה. במהלך כנס החורף או כנס הקיץ של הכנסת, מספר השעות שבהן מותר להעסיק עובדים בשבוע עבודה לא יעלה על 20 שעות נוספות.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב - בלט - לחץ כאן
 
תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח - 2018

ביום 19.7.18 פורסמו ברשומות תקנות עובדים זרים (סוגי מקרים ותנאים שבהתקיימם עובד זר שהוא מסתנן זכאי לקבל את כספי הפיקדון לפני מועד עזיבתו את ישראל שלא לצורך יציאה זמנית), התשע"ח - 2018. במסגרת התקנות, קבע שר הפנים מספר מקרים חריגים, אשר מעניקים למסתנן את הזכאות לקבל חלק מכספי הפיקדון, לפני שעזב את ישראל לצמיתות.

לדברי הסבר מאת עו"ד דנה להב – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות- מגזר ציבורי

ביום 15.10.2018 פרסמה נציבות שירות המדינה חוזר המתקן את החוזר הקודם בעניין זה. בהתאם לחוזר זה, ישנה התייחסות לעובד ארעי שעבד לפחות 14 ימים במהלך חודש אוקטובר 2018 ולעובד ארעי שעבד פחות מ- 14 ימים במהלך חודש אוקטובר 2018.

לחוזר נציבות שירות המדינה במלואו – לחץ כאן
 
אושר בטרומית: היעדרות מהעבודה בשל החלמת בן זוג לאחר תרומת איברים

ביום 7.11.2018 פרסמה הכנסת הודעה לפיה הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלץ בן זוג) (תיקון - היעדרות בשל החלמת בן זוג לאחר תרומת איברים), התשע"ח-2018. בהתאם להודעת הכנסת, עובד שהוא בן זוגו של תורם איברים יהיה זכאי לזקוף עד שבעה ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, לצורך טיפול בבן זוגו, אשר מחלים מההליך הרפואי של התרומה.

להודעת הכנסת במלואה– לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
יצירת סביבת עבודה רווית תכנים מיניים מצד ממונה, גם אם אינה מופנית ישירות לכפופה לו מהווה הטרדה מינית אסורה

העובדת עבדה כמזכירה רפואית במחלקה שניהל המעסיק ובכפיפות ישירה אליו. המעסיק נהג לשתף אותה בפרטים אינטימיים מחייו האישיים, שוחח עמה על נושאים מיניים, חשף אותה לתכנים מיניים על גבי המחשב ונהג לספר בדיחות גסות בנוכחותה. בסמוך לעזיבתה בעקבות אירועים אלה, התלוננה על המעסיק בפני מנהל ביה"ח. במקביל הגישה תלונה לנציבות שירות המדינה ותביעה לביה"ד האזורי לעבודה. בית הדין האזורי קבע, בין היתר, כי הטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי גם ביצירת סביבת עבודה עוינת, החושפת את העובדת בניגוד לרצונה להערות ולהתייחסויות בעלות אופי מיני. המעסיק והמדינה ערערו על פסק הדין. ביה"ד הארצי קבע, כי עובד שחווה הטרדה מינית כהגדרתה בחוק, מסוג יצירת "סביבה עוינת", אינו נדרש להוכיח כי בעקבות ההטרדה המינית חל שינוי מהותי בסביבת עבודתו, או כי עבודתו הפכה לבלתי נסבלת עבורו. בתוך המונח 'המופנות לאדם' שבחוק, נכללות צורות התייחסות שנועדו למשוך את תשומת לבו של המוטרד, אף אם אינן עוסקות בו. אין חולק על כך שהתבטאויותיו של המעסיק באות בגדרו של סעיף 3 לחוק ומהוות הטרדה מינית, גם אם לא עסקו במישרין במיניותה של העובדת. עוד נקבע, כי הדומיננטיות של המעסיק באותם אירועים, אל מול הפסיביות של העובדת, הושגה בעיקר משום תפקידו הרם של המעסיק במחלקה והשפעתו על העובדת ובכך יש ניצול של יחסי מרות. ערעור המעסיק על שיעור הפיצוי שנפסק לחובתו נדחה, והוא חויב לשלם לעובדת סך של 250,000 ש"ח. ערעור המדינה התקבל באופן חלקי, ונקבע כי הפרה חלק מחובותיה כמעסיקה ועל כך חויבה לשלם לעובדת פיצוי בסך 30,000 ₪ (ע"ע 14587-05-16; ע"ע 9834-05-16 אלמוני נ' מדינת ישראל, מיום 22.8.18).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד דנה להב- לחץ כאן
 
ניתן לפטר עובדת בזמן חופשת לידה אם הבקשה למתן היתר לפיטורים הוגשה זמן סביר טרם יציאת העובדת לחופשת לידה

מעסיקה של עובדת הגישה בקשה להיתר פיטורים לממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה כחודש לפני יציאת העובדת לחופשת לידה. מאחר וההחלטה של הממונה ניתנה ביום יציאת העובדת לחופשת לידה, וישנו איסור גורף על פיטורים בזמן חופשת לידה, הבקשה של המעסיקה לא נבחנה לגופה. בית הדין קבע כי המועד הקובע צריך להיות מועד הגשת הבקשה להיתר, ולכן אם הבקשה למתן היתר לפיטורים הוגשה זמן סביר טרם יציאת העובדת לחופשת לידה, ניתן לבחון את הבקשה לגופה ואף לתת היתר לפיטורים, למרות שהעובדת כבר מצויה בחופשת הלידה (על"ח 15989-11-17, י. דורון ושות', חברת עורכי דין נ' מדינת ישראל, מיום 21.6.2018).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ענבל פאיגנבוים – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
יום עיון - משולש הזהב
היום אתם נדרשים לשלוט בשלושת העולמות היוצרים את משולש הזהב: מסים, דיני עבודה ופנסיה אתם אחראים לשמור על זכויות העובדים בדיני עבודה * עליכם לנהל, להפריש ולדווח לקופות הפנסיה והגמל * מחובתכם לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק מומחים משלושת עולמות המידע שלעיל, יעמדו לרשותכם ביום עיון מיוחד, יעסקו בנושאים שאתם נתקלים בהם בעבודתכם היומיומית, ויסייעו לכם להתמודד עם ההון האנושי, לפעול במקצועיות ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות
היערכות לסוף שנת המס 2018
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה במס שיושמה והונהגה בשנת 2018, והשלכותיה על הדוחות השנתיים על פי שינויי החקיקה שנקבעו במסגרת חוק ההסדרים. כגון: חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; עידוד בנייה להשכרה והטבות מס בהתחדשות עירונית; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. * מושב מיסוי ליחידים ותאגידים * מושב מיסוי פנסיוני * מושב מיסוי עובדים ומעסיקים יפתח את הכנס אורח הכבוד ד"ר אלכס קומן המשתתפים יוכלו לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנייד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול "מכללת חשבים"
יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 העת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, יוצגו חידושים בנושא שירותי תפעול למעסיק, תפקידו של הגורם המתפעל והממשק האחיד.
Excel ביניים - לראשונה בדרום הארץ!
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
יום עיון למנהלות לשכה ולבעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת המנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת, מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת - ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. המשימה קשה תמיד אך קשה שבעתיים בימים של סוף שנה ותחילת שנה. ביום העיון נציג לכם את הכלים היישומיים (טכניקות, כלים ושיטות) לניהול מיטבי של הלשכה. נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית