סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1278 - 11/08/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

21.7

 
טבלאות
 
 
מחולל הגבלת פיטורי עובד במחלה

מחולל זה מפרט את ההגנות המוענקות לעובד במחלה מפני פיטוריו.

למחולל הגבלת פיטורי עובד במחלה במלואו – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
מועד דיווח ותשלום של מעסיקים עבור עובדים בחל"ת נדחה ל-15.10.20

ביום 4.8.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט 2020 נדחה ל-15.10.2020.

להודעת המוסד לביטוח לאומי במלואה – לחץ כאן
 
רשות המסים פרסמה הנחיות למשיכת עד 7,500 ש"ח בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס

ב- 29 ביולי 2020 פורסמה ברשומות, במסגרת חקיקת התוכנית לסיוע כלכלי, הוראת השעה הכוללת הוספת סעיף 9(16ג) לפקודת מס הכנסה לפיה, בתקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים למשוך כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה מוטבת, בפטור ממס, וזאת אם טרם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון, ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל הפרישה, אם טרם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון. הכול ובלבד שסך משיכת הכספים מכלל חשבונותיו של העובד או היחיד לא יעלה על 7,500 ש"ח בחודש מסוים ובהתקיימותם של לפחות אחד מהתנאים המפורטים.

להודעת רשות המיסים במלואה- לחץ כאן
 
קבלת סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסק - מקצה 2020 מותאם לתקופת הקורונה

ביום 5.8.2020 פרסם משרד הכלכלה והתעשייה חוזר בעניין סיוע לעסקים בתקופת הקורונה. על פי החוזר, הרשות להשקעות במשרד הכלכלה מפרסמת את מסלול תעסוקה 4.17 לשנת 2020 - תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים עם מסלול מהיר מותאם לתקופת הקורונה, בשיטת "כל הקודם זוכה".

לחוזר משרד הכלכלה והתעשייה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
על מעסיק להיזהר מלשון הרע בפגישת עבודה

העובדת, מורה באולפנה זומנה לפגישת עבודה על ידי מנהל האולפנה. במהלך הפגישה, אמר המנהל לעובדת משפטים שעולים כדי לשון הרע, כדלקמן ציטוטים: "חוץ מלהיכנס לכיתות באיחור את לא עושה כלום", "כל הערמומיות שיש בעולם עשתה האשה הזו", "תורדי את כיסוי הראש". לטענת העובדת, הדברים עונים להגדרת "לשון הרע", כהגדרתו בחוק איסור לשון הרע, לפיכך תבעה העובדת פיצוי מכוח החוק בסכום של 100,000 ש"ח. לטענת המנהל, הדברים שנאמרו, ככל שנאמרו, הן בגדר הבעת דעה על תפקודה המקצועי של העובדת, ומכוח היותו מנהלה והממונה עליה ובשל כך ההגנות הקבועות בחוק עומדות לזכותו ואין מקום לפיצויי. בית הדין בחן האם האמירות של המנהל מהוות לשון הרע כהגדרתה בחוק ופסק כי אותן אמרות שהטיח המנהל בעובדת בקשר לאופייה, אפילו שהדברים נאמרו ביחס לתלונות נכונות שיש למנהל ביחס לתפקוד העובדת, אותן אמרות, חורגות מתחום הסביר, ייחוס אותן תכונות שליליות לעובדת פגע במידה גדולה משהחוק מעניק למנהל ואינם חוסים במסגרת ההגנה על הערכים המוגנים בסעיף 15 לחוק, החוק מעניק לבעל תפקיד הגנה מפני אמירות ופעולות הנחוצות לצורך מילוי תפקידו במסגרת התפקיד. בהקשר לזה יש להפריד בין התלונות עצמן שהעלה המנהל כלפי העובדת במעמד הפגישה מול המפקח, שהן לכשעצמן, הגם שמטילות דופי, אמירות מסוג זה מוגנות, מפני שנאמרו במסגרת היותו הממונה עליה ובהקשר לתפקיד. באשר לאותם ביטויים חריפים המייחסים לעובדת תכונות שליליות, ביטויים אלו אינם חוסים תחת ההגנה על הערכים המוגנים בסעיף 15, בשל כך פסק בית הדין כי על המנהל לשלם לעובדת סך של 5,000 ₪ (סע"ש 7150-05-14, ז'ולייט אלמקייס נ' שלמה רביב, מיום 15.05.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
רשת חנויות רמי לוי תפצה קצין ביטחון ב-30,000 ₪ בגין התנכלות תעסוקתית בסניפים בהם עבד

העובד הועסק כקצין ביטחון בשני סניפים של רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה במשך קרוב לשנה. העובד טען כי נאלץ לעזוב את עבודתו בשל העסקה פוגענית והתנכלות תעסוקתית וכי מנהליו התנכלו לו באופן אישי והעבירו אותו דרך ייסורים הכוללת העלבות והכפשות חוזרות ונשנות. מתיאור העובד עלה כי החיכוכים עם מנהלי הסניפים היו בעקבות אירועים שבהם עסק העובד באיתור וטיפול בגניבות מצד עובדים, אך מנהלי הסניף (בשני הסניפים), לא אפשרו לו לבצע את עבודתו ואף ביזו אותו על ביצוע תפקידו. נקבע כי העובד הרים את נטל ההוכחה שהמנהלים לא אפשרו לו לבצע את תפקידו כנדרש וביקשו ממנו להעלים עין מגניבות עובדים, בניגוד לנהלים. בכך פגעו בתפקודו ובמוניטין המקצועי שלו וזאת בצירוף לאמירות מעליבות בפרהסיה. יתר על כן נקבע כי המנהלים לא אפשרו לעובד לבצע את תפקידו מטעמים השמורים עמם, פגעו באוטונומיה ובשק"ד המקצועיים שלו כקב"ט, ואף פגעו בו מילולית עת ניסה לפעול במסגרת תפקידו, בין אם פנים אל פנים, ובין אם בנוכחות אחרים. נקבע כי רף ההתעמרות הצדיק התפטרות מחמת שעובד אינו יכול למלא תפקידו כי לא מאפשרים לו ואח"כ נוזפים בו בשל אי מילוי תפקידו ומאיימים חדשות לבקרים על פיטורים. סך הפיצוי שנפסק בגין רכיב זה 30 אלף שקלים (סע"ש 23352-06-16,נתנאל פרזם נ' רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ, מיום 30.12.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול- לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
השתלמות מע"מ בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית