סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1223 - 09/07/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

9.7

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
האם נער עובד זכאי לדמי הבראה?

בהתאם להוראות צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה, כל עובד, ובכלל זה נער עובד, שהשלים את שנת עבודתו הראשונה, יהיה זכאי אף הוא לדמי הבראה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם לוותק שצבר במקום העבודה.

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הטבות מס בישובים לשנת 2019 - סעיף 11 לפקודת מס הכנסה - עדכון שינויים

בינואר 2019 פורסמו הנחיות למתן הטבות מס בישובים לשנת 2019. לאחרונה, בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, הוארך תוקפן של הטבות אלו עד 1.1.2020. להלן פירוט הנחיות מעודכנות באשר למתן הטבות מס לתושבים ביישובים המוטבים, תוך הפרדה בין ישובים בהם ניתנה מראש הטבה לשנה מלאה (לגביהם לא חל שינוי), לבין ישובים בהם הוארך תוקף ההטבה עד סוף השנה בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת.

לחוזר רשות המסים במלואו- לחץ כאן
 
סטודנטים במגזר הציבורי - קצובת הבראה וביגוד לשנת 2019

הממונה על השכר והסכמי עבודה פרסם חוזר ובו עדכון שיעורי קצובת הבראה וביגוד לסטודנטים לשנת 2019. בהתאם לחוזר, מיום מ- 1.6.2019 יש לשלם קצובת הבראה בסך של 1.38 ש"ח לכל שעת עבודה והחל מ- 1.7.2019 יש לשלם קצובת ביגוד בסך 0.71 ש"ח לכל שעת עבודה.

לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במלואו – לחץ כאן
 
עדכון קצובת ביגוד לשנת 2019 - במגזר הציבורי

ביום 17.6.2019 פרסם משרד האוצר חוזר בעניין קצובת ביגוד לשנת 2019. בהתאם לחוזר, יש לעדכן את קצובת הביגוד החל מ- 1.7.2019 בכ- 1.5%.

לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
פיטורי עובדת בהריון אפשריים כאשר לא מוצג אישור על קיומו של הריון

ברמנית במלון קלאב הוטל טבריה עבדה במשך כ- 13 שנים עד ליום פיטוריה. כחודש לפני הפיטורים, זימנה המעסיקה את העובדת לשימוע בשל בעיות משמעת. השימוע התקיים ולאחר יממה נימסר מכתב פיטורים עם הודעה מוקדמת, ובאותו מועד הודיעה העובדת כי היא בחודש השני להריונה. בתגובה לכך ביקשה המעסיקה אישור על ההיריון אחרת הפיטורים יכנסו לתוקף במועד שנקבע. העובדת הגיבה במסרונים כי תעביר מסמך עדכני מהרופא אולם בפועל לא הועבר אישור והפיטורים נכנסו לתוקפם במועד. לאחר כ- 4 חודשים הגישה העובדת תביעה ובה צורף לראשונה, אישור בדבר ההיריון. במסגרת התביעה העובדת טענה כי פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 שכן היתה בהריון במעמד הפיטורים, וכן כי השימוע נערך שלא כדין. מנגד, טענה המעסיקה כי למרות בקשותיה החוזרות ונשנות, העובדת לא הציגה אישור בדבר ההיריון ולכן לא היה עליה לפנות ולבקש היתר בדבר הפיטורים. בנוסף, פיטורי העובדת נבעו מעבירות משמעת מתמשכות וכי הליך הפיטורים נערך כדין. בית הדין דחה את תביעת העובדת בקבעו כי לא נפלו פגמים בהליך השימוע וכי ניתנה לעובדת אפשרות נאותה וממצא לעלות את טענותיה. הטענה כי העובדת פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים נדחתה אף היא, שכן העובדת נמנעה שוב ושוב מלהציג אישור בדבר ההיריון ועל פי הלכה מחייבת אין די באמירה של עובדת כי היא בהריון כדי להקים חובה על פי חוק לקבלת היתר לפיטורים. הנכון הוא כי ככל שהעובדת מתבקשת להציג אישור על הריונה, עליה להציג אישור כזה, ואך אם הוצג, קמה חובה על המעסיק לפנות אל הממונה לפי החוק לקבלת היתר לפיטורים. לסיכום, נקבע כי התביעה נדחית ונוכח תוצאות ההליך ונסיבות העניין נפסק הוצאות ע"ס 7,000 ש"ח אותם תשלם העובדת למעסיקה (סע"ש 22521-04-17, לירון כהן מזרחי נ קלאב הוטל טבריה בע"מ, מיום 5.02.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו –לחץ כאן
 
זכאות עובד לתגמול עבור לשעות נוספות בסך 84,000 ש"ח

העובד, ששימש כנהג חלוקה בכל הארץ אצל המעסיקה, התפטר לאחר כ-13 שנה. בתום ההתקשרות הגיש העובד תביעה כנגד המעסיקה ובה דרש תשלום בגין שעות נוספות בהתאם לחוק שעות העבודה ומנוחה שחל עליו, אותם לא קיבל במהלך העסקתו. העובד טען כי שכרו שעמד על 11,000 ₪, כלל רכיבים שונים ופרמיות ששולמו לו במסגרת השכר. המעסיקה טענה, כי הפרמיות במסגרת השכר של העובד היוו את השכר בגין השעות הנוספות. בית הדין קיבל את תביעת העובד שהוכיח שהפרמיות בשכר היו מהשעה הראשונה וללא קשר לשעות הנוספות וחייב את המעסיקה לשלם את השעות הנוספות לתובע שעמדו בסך של כ84,000 ₪ בגין השנים שעבד (סע"ש 35667-03-17, יוסף כהן נגד "בכורי הצפון 1994 ג.ד בע"מ", מיום 06.03.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידית דואני רז – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון - משולש הזהב
היום אתם נדרשים לשלוט בשלושת העולמות היוצרים את משולש הזהב: מסים, דיני עבודה ופנסיה אתם אחראים לשמור על זכויות העובדים בדיני עבודה * עליכם לנהל, להפריש ולדווח לקופות הפנסיה והגמל * מחובתכם לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק מומחים משלושת עולמות המידע שלעיל, יעמדו לרשותכם ביום עיון מיוחד, יעסקו בנושאים שאתם נתקלים בהם בעבודתכם היומיומית, ויסייעו לכם להתמודד עם ההון האנושי, לפעול במקצועיות ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות
יום עיון מקיף במיסוי שכירים
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום המסים בכל הקשור לעובדים שכירים תוך הבאת סקירות מקיפות של הטבות המס, הזיכויים והניכויים, תיאומי מס , מיסוי עובדים שנשלחים לחו"ל והוצאות מוכרות לשכירים המגישים דוחות. הנגשת סעיפי הפקודה והוראותיה לציבור חשבי השכר, מעסיקים, ומנהלי החשבונות . העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סדנת הפונקציות של אקסל
הסדנה מיועדת לעובדים עם נוסחאות באקסל, הזקוקים לחיזוק יכולת העבודה והכרת הפונקציות הנפוצות לעומקן.
סדנת גבייה מלקוחות חייבים וסודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. מיועדת ל: מנהלי גבייה, מנהלי שירות לקוחות, מנהלי מכירות, אנשי מכירות, אנשי שירות וגבייה. צורת העברת ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
יום עיון מנהלות לשכה
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
הנושאים בהם ניגע בהשתלמות: תכנון פרישה, תוכניות פנסיוניות, התנהלות כללית שקולה, מיסוי פרישה והיבטי ביטוח לאומי, הטבות לאזרחים ותיקים ונושאים אחרים, היבטים תעסוקתיים ופסיכולוגיים
יום עיון מקצועי במע"מ
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
עבודה עם מסדי נתונים באקסל
הסדנה מיועדת לאלו העוסקים בניתוח ועיבוד נתונים וטבלאות גדולות, ממסדי נתונים חיצוניים (כמו: מערכות ERP) ומבקשים ללמוד כלים מתקדמים לניתוח הנתונים.
יום עיון - מנהלי משאבי אנוש
ביום עיון זה ניגע בנושאים: סיום העסקה - עשה ואל תעשה, השגת מועמדים איכותיים, שימור עובדים מדור ה-Y, משלבים ידיים - ניהול ממשקים פנים ארגוניים, בשנת 2020 המנהלים יהיו מאמנים, סגנונות תקשורת בין אישית
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון
דיוור מכר- שנה חינם - 29.4.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית