אישור
כל עובד - המעסיק מחויב לנהוג בתום לב בפיטורי עובד, גם כשמדובר בסיום תקופת
דף הבית > סעש 34284-02-15 - אריה קורנר נגד רשף בטחון (1993) בע"מ
סעש 34284-02-15 - אריה קורנר נגד רשף בטחון (1993) בע"מ
תקציר
עובד) הועסק במשך מספר חודשים במהלך שנת 2014 בשירות הנתבעת, רשף ביטחון (1993) בע"מ (להלן - המעסיקה). עניינו של הליך זה בטענות העובד כי הוא זכאי לפיצוי בשל פיטוריו שלא כדין.
רקע עובדתי
1. המעסיקה עוסקת במתן שירותי שמירה ואבטחה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית