תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:איסור תחרות
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:איסור תחרות
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 47 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
19/03/1998 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
ארציבשא **/** מהן הנסיבות בהן יינתן תוקף לתניית הגבלת עיסוק ואיסור תחרות בחוזה עבודה המערער הועסק כמהנדס תוכנה וכאחראי על הפיתוח בחברת רדגארד בע"מ. בחוזה העבודה נכלל סעיף המגביל את עיסוקו של המערער בכל עסק מתחרה, לתקופה של 22 חודשים מתום עבודתו * המערער התפטר מעבודתו ולאחר שלושה חודשים החל לעבוד בחברת צ'ק פוינט, העוסקת באותו התחום * רדגארד פנתה לביה"ד האזורי לעבודה בבקשה לצו שימנע את ההתקשרות בין המערער לבין צ'ק פוינט. לטענתה, ההתקשרות מהווה הפרה של סעיף הגבלת העיסוק. בנוסף, בידיעת המערער מצויים סודות מסחריים בהם הוא עלול לעשות שימוש * ביה"ד האזורי הורה על צו מניעה זמני למשך 18 חודשים * מכאן הערעור * לתניית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי אין ליתן, לכשעצמה, משקל רב. בהעדר קיומן של נסיבות אחרות, ובעיקר בהעדר "סודות מסחריים", גובר עקרון חופש העיסוק על עקרון חופש ההתקשרות * בית הדין יתן צו המגביל את חופש עיסוקו של העובד רק כשעבודתו אצל המעסיק החדש מאיימת על עצם קיומו של המעסיק הקודם * הידע והניסיון שרכש המערער ברדגארד אינם נופלים בגדר סודות מסחריים. הם הפכו לחלק מכישוריו והוא רשאי לעשות בהם שימוש כרצונו * אמנם, תוכניות הפיתוח של רדגארד, הידועות למערער, מהוות סוד מסחרי. אולם, מוצרים בתחום ההי-טק מתעדכנים בקצב מהיר וסביר להניח שבתשעת החודשים שעברו מאז התפטר המערער, כבר מימשה רדגארד את תוכניות הפיתוח * על מנת להגביל את עיסוקו של העובד יש להוכיח קיומן של נסיבות המצביעות על אפשרות סבירה שהעובד ישתמש בסודות המסחריים במסגרת עבודתו אצל המעסיק החדש. רדגארד לא הוכיחה כי המערער וצ'ק פוינט מתכוונים לנצל מידע השייך לה * הערעור מתקבל *
תחום: פסיקה
עמודים:37
ארצי
ארציעע ***/** דינה של הכשרה שקיבל עובד על חשבון המעביד, לעניין הגבלת חופש העיסוק המערער עבד כרוקח בחברה המפעילה בית מרקחת במסגרת רשת סופר-פארם * במסגרת עבודתו נשלח המערער לקורס הכשרה שנועד להכשרת עובדי רשת הסופר-פארם כ"עתודה ניהולית" ברשת * לצורך השתתפותו בקורס נדרש המערער לחתום על כתב התחייבות לפיו במשך תקופה של 12 חודשים מסיום עבודתו בסופר-פארם לא יתחרה בה בדרך כלשהי * כעבור כחצי שנה הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים והמערער החל לעבוד כרוקח אחראי בסניף של רשת הניו-פארם, המתחרה ברשת סופר-פארם * לבקשת סופר-פארם נתן ביה"ד האזורי לעבודה צו מניעה זמני שימנע מהמערער לשמש כ"רוקח אחראי" ברשת ניו-פארם במשך 12 חודשים מיום שחדל לעבוד בפועל ברשת סופר-פארם * מכאן הערעור * נקבע: בהלכת צ'קפוינט נקבע הכלל המנחה לפיו אין ליתן תוקף לתניית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה אלא אם כן מתקיימות נסיבות מיוחדות וביניהן, הצורך בהגנה על סוד מסחרי השייך למעסיק הקודם והכשרה מיוחדת שעבר העובד אצל המעסיק הקודם * קיומו של סוד מסחרי - המידע המצוי בידי רוקח מן המניין בסופר-פארם אינו מידע הנופל בגדר "סוד מסחרי" ואין בו כדי למנוע מאותו עובד את האפשרות לעבור לעבוד בעתיד ב"מפעל" מתחרה לסופר-פארם * קיומה של הכשרה מיוחדת - אמנם, המערער השתתף בקורס הכשרה אשר נערך ומומן ע"י סופר-פארם ואשר הקנה לו ידע בכל הקשור לניהול בית עסק, הכולל בית מרקחת, ברשת סופר-פארם ולשיווק מההיבט הכלכלי-מסחרי * יחד עם זאת, העלות לסופר-פארם בגין השתתפות המערער בקורס לא היתה כה גבוהה והקורס לא הקנה לו ידע מההיבט המקצועי הקשור לתפקודו כרוקח אחראי * לפיכך, בנסיבות המקרה, אין השתתפותו של המערער בקורס מצדיקה את הגבלת עיסוקו * הערעור מתקבל *
תחום: פסיקה
עמודים:0
ארצי
עליוןדנגצ ****/** אפליה מחמת גיל – ביטול סעיף מפלה בהסכם קיבוצי הסכם קיבוצי מיוחד בין אל על לעובדיה, מחייב דיילי אויר לפרוש מעבודתם בגיל 60 * זאת, בעוד שעובדי קרקע מחויבים לפרוש בגיל 65 * ביה"ד הארצי, ולאחריו ביהמ"ש העליון קבעו כי ההוראה הנ"ל בטלה - בהיותה אפליה אסורה על רקע גיל (פורסם בפקסדין - מס"ד 3691), הואיל ופרישתם של דיילי האויר בגיל 60 אינה מחויבת, על פי אמת מידה אובייקטיבית, ממהות תפקידם * לפיכך, הוראה זו בטלה בהיותה מנוגדת לחוק שוויון ההזדמנויות * עוד נקבע ברוב דעות, כי הפליה זו לא מגיעה לכדי ניגוד לתקנת הציבור * מכאן עתירות דיילי האויר ואל על לדיון נוסף * לטענת אל על, תפקיד דייל אויר דורש הופעה נאה וכוח פיסי, המחייבים פרישתו בגיל 60 * נקבע: חוק שוויון הזדמנויות אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו מחמת גיל * מכאן החובה לקבוע גיל פרישה זהה לכל העובדים, אלא אם כן תפקידו של העובד מצדיק קביעת גיל פרישה שונה * יש לבחון האם הדרישות שהציג המעביד לתפקיד מתחייבות באופן סביר ומידתי מהתפקיד עצמו * ההופעה הנאה או הצעירה אינה מתחייבת מתפקידו של דייל האויר: תפקידו הוא לשרת את הנוסעים, במקצועיות וביעילות * אף דרישות הכוח הפיסי מדייל אויר הן מינימליות * לפיכך, קביעת גיל פרישה שונה מהווה הפליה של דיילי האויר מחמת גילם, בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות * תניה בהסכם הקיבוצי המפלה את דיילי האויר מחמת גילם, לעומת עובדי אל-על האחרים, והמחייבת אותם לעזוב את תפקידם (כדיילי אויר) ואת מקום עבודתם (כעובדי אל-על) בגיל 60 מנוגדת גם לתקנת הציבור * עתירת דיילי האויר התקבלה ועתירת אל על נדחתה *
תחום: פסיקה
עמודים:30
עליון
03/04/2001 |
תחום: דברי הסבר
עמודים:1
01/07/2001 |
תחום: דברי הסבר
עמודים:0
03/07/2001 |
תחום: דברי הסבר
עמודים:1
תחום: פסיקה
עמודים:12
ארצי
מציג 1 - 15 / מתוך 47 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כנס המיסים השנתי
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית