תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:שימוע
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:שימוע
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 234 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
ארציעע ****/** זכות שימוע טרם פיטורים כאשר מדובר באי חידוש חוזה לתקופה קצובה המערער הועסק על ידי המשיבה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, כמרצה מן החוץ. העסקתו של המערער הוארכה מידי שנה כך שבסך הכל עבד במכללה במשך ארבע שנים במהלכן מילא מספר תפקידים. בסוף השנה הרביעית לעבודתו קיבל המערער מהמכללה הודעה על הפסקת העסקתו. בעקבות זאת, הגיש המערער תביעה לביה"ד האזורי לביטול פיטוריו ולחילופין לסעד כספי. טענתו העיקרית היתה, כי ההחלטה לפטרו התקבלה מבלי שניתנה לו זכות לטעון טענותיו. ביה"ד האזורי דחה את התביעה ומכאן הערעור. לטענת המכללה, בנסיבות המקרה לא היתה חייבת לתת למערער זכות טיעון היות והועסק על ידה כמרצה לתקופה קצובה, אליה מן הראוי להתייחס כ"תקופת ניסיון". כן היא טוענת, כי בהיותה מוסד אקדמי היא נהנית מ"חופש אקדמי" בניהול ענייניה, הפוטר אותה, בין השאר, ממתן זכות טיעון כאמור. נקבע: זכות הטיעון טרם פיטורין אינה מוענקת רק לעובד קבוע אלא גם לעובד מסוגו של המערער שהועסק אמנם לתקופות קצובות, אולם העסקתו הוארכה מעת לעת. קשר מתמשך זה, המחזיק בתוכו סיכוי להמשך העסקה בעתיד, יצר אצל המערער ציפייה לגיטימית כי העסקתו תוארך גם בתום השנה הרביעית לעבודתו במכללה, והקים לו את הזכות לטעון טענותיו טרם קבלת החלטה על הפסקת עבודתו. בנוסף, יש לקבוע כי מוסד אקדמי אינו פטור ממתן זכות הטיעון. זכות זו, לא רק שאינה נדחית מפני החופש האקדמי שהקנה המחוקק למוסדות להשכלה גבוהה אלא שיש לראות בה חלק בלתי נפרד מאותו חופש אקדמי. לאור האמור, אי מתן זכות טיעון למערער טרם קבלת ההחלטה בעניינו עולה כדי פגם מהותי היורד לשורש ההחלטה ומחייב את ביטולה. המכללה תפצה את המערער בשיעור שישה חודשי עבודה.
תחום: פסיקה
עמודים:6
ארצי
ארציעע ****/** העסקת עובד במסווה של מתנדב נוגדת את חוק שכר מינימום והינה חמורה במיוחד כאשר נעשית על ידי גוף ציבורי * במשך כחמש וחצי שנים הועסקה המערערת אצל המשיב, סניף הביטוח הלאומי בנצרת, לסירוגין, כ"מתנדבת" במשך כעשרה חודשים וכעובדת, עד לפיטוריה. האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין המוסד לבין המערערת גם בעת שהועסקה כ"מתנדבת"? * נקבע: העסקה בלא תמורה בלבד, אין די בה, כשלעצמה, כדי לבסס מעמד של "מתנדב". יש צורך בתנאי מוקדם ומצטבר והוא, שאין מתקיימים יחסי עובד מעביד. השאלה האם התקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים, היא עניין שבעובדה, הנלמד מכלל נסיבותיו של העניין. בענייננו, עבדה המערערת מדי יום ביומו, בתפקיד מוגדר, במשרה מלאה, ולעיתים חלקית, כשהיא מועברת ממעמד של "מתנדבת" למעמד של עובדת וחוזר חלילה, לפי החלטת המוסד. אכן המערערת הסכימה לעבוד כמתנדבת אולם הסכמתה זו נעשתה מחמת מצוקתה במציאת מקום עבודה ובשל רצונה לעבוד ולהתפרנס בכבוד. בנסיבות אלה, משקלו של הוויתור על השכר נעלם ונסוג מפני יתר הסממנים המעידים על השתלבותה המוחלטת של המערערת כעובדת מן המניין במערך המל"ל. יש לקבוע כי במשך 10 החודשים בהם הועסקה המערערת כ"מתנדבת" התקיימו יחסי עובד ומעביד בינה לבין המוסד*
תחום: פסיקה
עמודים:15
ארצי
מציג 1 - 15 / מתוך 234 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קורס דיני עבודה זום 13/7
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית