תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:שעות נוספות
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:שעות נוספות
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 226 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
15/06/1989 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
אזורי חיפהדמ ***/** חוק שעות עבודה ומנוחה לא יחול על עבודות, שבהן הקשר של העובד עם מקום העבודה הוא אקראי או שאינו קיים כלל בית הדין ציין, כי בעבודה מחוץ לחצרים של המפעל נשללת מהמעביד כל אפשרות פיקוח על שעות עבודתו של העובד. לפיכך, חוק שעות עבודה ומנוחה לא יחול על עבודות, שבהן הקשר של העובד עם מקום העבודה, במובן הפיסי, הוא אקראי או שאינו קיים כלל. בגדר סוג עבודות זה, ייכלל למשל, נהג, שהרכב מסור לרשותו, ועובד כל היום מחוץ לחצרים, לפי סדר יום שהוא קובע או סדר יום שנקבע לו ע"י מעבידו. מכאן, שגם אם היה העובד מחתים כרטיסו בשעון הנוכחות, ואפילו הייתה המעבידה עושה שימוש ברישומים שונים, שילובם של אמצעים אלה לא היה מאפשר לה לדעת מהן שעות עבודת העובד, מהן שעות מנוחתו ומתי עוסק הוא בענייניו הפרטיים. משלא ניתן להפריד בין שעות עבודת העובד לבין שעות מנוחתו או עיסוקו בענייניו הפרטיים, נשללה מהמעבידה האפשרות לפקח על שעות עבודתו ומנוחתו. לאור האמור, דחה בית הדין את תביעתו של העובד לגמול שעות נוספות, בכל הנוגע לשעות עבודתו בחלוקת תוצרת המעבידה (דמ 548/04 מיכאלוב פנחס נ' טרה אגודה שיתופית בנחלת יצחק בע"מ, מיום 13.4.2008).
תחום: פסיקה
עמודים:20
אזורי חיפה
אזורי ת"אעב ****/** על התובע גמול שעות נוספות להוכיח את שעות העבודה באופן פרטני או את מתכונת שעות עבודתו בכללותה התובעת, אזרחית פולין, עבדה אצל המנוחה, שסבלה מבעיות בריאותיות שונות, במתן עזרה אישית וסיעודית. התובעת התגוררה עם המנוחה בביתה, עד אשר הועברה המנוחה לאישפוז במחלקה הסיעודית בבית אבות. גם שם, המשיכה התובעת לסעוד את המנוחה, אם כי במתכונת עבודה שונה. בכתב תביעתה, טענה התובעת כי במשך כל שנות עבודתה עבור המנוחה, העניקה לה התובעת עזרה סיעודית, דאגה לניקיון הבית, ערכה עבורה קניות, ליוותה אותה כל אימת שנדרשה לצאת את ביתה, ועמדה לרשותה לטיפול ולעזרה בכל שעות היממה, למעט שעות החופשה השבועיות שניתנו לה. למרות זאת, כך טענה, לא שולם לה גמול בגין עבודה בשעות נוספות, ולכן תבעה שכר בגין 6 שעות עבודה נוספות בכל יום, למשך כל תקופת עבודתה. בנוסף, טענה התובעת כי במשך כל תקופת עבודתה אושרו לה רק 15 שעות מנוחה שבועיות. מכיוון שהתובעת זכאית ל-36 שעות חופשיות בכל שבוע, היא תבעה הפרשי שכר בגין שעות המנוחה השבועיות שלא ניתנו לה, במשך כל תקופת עבודתה * נקבע: סוגיית העבודה בשעות נוספות של עובדי סיעוד, המתגוררים תוך כדי עבודתם בבית מעבידם, נדונה רבות בפסיקת בית הדין הארצי (ע"ע 1333/04 Baloyo Teresita נ' יוסף ורות לוגסי). הכלל הרווח בפסיקה הוא כי על התובעים להוכיח את שעות העבודה בהן עבדו באופן פרטני, אלא אם כן יעלה בידם להוכיח, תחת זאת, את מתכונת שעות עבודתם בכללותה, כאשר ממתכונת שעות העבודה ניתן יהיה להיווכח כי עבדו, ברגיל, מספר שעות המזכה אותם בתגמול עבור שעות נוספות. נמצא, כי התובעת לא הוכיחה את מתכונת שעות עבודתה. התובעת הסתפקה באמירה כללית לפיה היא היתה זמינה לטיפול ולעזרה במנוחה "בכל שעות היממה", כשהיא מפרטת שבמסגרת עבודתה העניקה לה עזרה סיעודית, דאגה לניקיון הבית, ערכה קניות, ליוותה את המנוחה לכל עיסוקיה, ואף הקריאה לה עיתונים וספרים בשפה הפולנית במשך כשלוש שעות מדי יום. התובעת לא תיארה את סדר יומה בעבודה, ולא פירטה מאיזו שעה ועד איזו שעה עמדה לרשות המנוחה, שאז ניתן היה לראות בשעות אלה "שעות עבודה" לפי הגדרת סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, ולהסיק את מספר שעות עבודתה של התובעת בכל יום. כך גם עלו סתירות בתצהיריה השונים. כמו כן, התובעת טענה, מחד, שנאלצה להיות "צמודה" למנוחה במשך 24 שעות ביממה, לסייע לה, ללוות אותה למוסדות רפואיים, ולהקריא לה ספרים ועיתונים, כשמאידך, סיפרה כי המנוחה ניהלה חיים חברתיים אינטנסיביים, ביקרה במועדונים, השתתפה בפעילויות ויצאה לטיולים ולבתי הארחה. ביהמ"ש קובע, כי הוא התקשה להבין מעדותה של התובעת ומכל גרסאותיה, מה היתה מתכונת עבודתה, והתרשמותו היא, כי עדותה בעניין זה לא היתה כנה ואמיתית. לפיכך, התובעת לא הוכיחה את מתכונת עבודתה עבור המנוחה, וממילא היא לא הוכיחה כי עבודתה בוצעה במשך שעות ארוכות כל יום, ובכלל זה ב"שעות נוספות". התביעה נדחית
תחום: פסיקה
עמודים:11
אזורי ת"א
מציג 1 - 15 / מתוך 226 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית