תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:שמירת הריון
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:שמירת הריון
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 70 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
תחום: פסיקה
עמודים:14
ארצי
01/03/2019 |
תחום: טפסים
עמודים:9
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
ארציעבל ***/** זכאות לגמלת שמירת הריון חלקית המשיבה הועסקה כמזכירה במשרד עורכי דין. בהיותה בשבוע ה-11 להריונה, פנתה לרופא והתלוננה על דימום. הרופא המטפל קבע כי עליה לשהות בחופשת מחלה במשך שלושה שבועות. מאוחר יותר, נתן לה הרופא המטפל אישור כי עליה לנקוט באמצעים על מנת לשמור על הריונה. הרופא המליץ על קיצור שעות עבודה ל-5 שעות מקסימום ביום בישיבה בלבד. המשיבה הגישה למערער תביעה לגימלה לשמירת הריון בגין התקופה. עמדת המערער היתה כי גמלה לשמירת הריון מיועדת אך ורק לעובדת שנעדרה מעבודתה היעדרות מלאה ואינה משתכרת כלל בשל מצבה הרפואי הנובע מההריון, מצב המסכן אותה או את עוברה והמחייב היעדרות זו. עמדת המוסד לביטוח לאומי היא שמקום שהמחוקק ביקש לאפשר תשלום חלקי של גמלה בגין מגבלות חלקיות בעבודה הוא עשה זאת במפורש. נטען כי הגדרת המונח "שמירת הריון" בחוק לפיה מדובר ב"היעדרות מעבודה בתקופת ההריון המתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מהריון והמסכן אשה או עוברה" מתייחס להריון בעל סיבוך גבוה שבעקבותיו נזקקת העובדת להשגחה תמידית. אין הדבר מתיישב עם מצב לפיו העובדת ממשיכה לעבוד בהיקף מצומצם יותר.
תחום: פסיקה
עמודים:21
ארצי
אזורי ת"אבל *****-**-** עובדת ששהתה בחל"ת בתאום עם המעסיק נחשבת "עובדת" לצורך זכאות לגמלת שמירת הריון ודמי לידה על אף שלא עבדה בפועל עובדת הרתה בשנית במהלך חל"ת שלאחר חל"ד, בטרם חזרה לעבודה. ההיריון השני היה בסיכון, ובשל כך הורה הרופא על שמירת הריון מלאה. תביעותיה לגמלת שמירת הריון ודמי לידה בעקבות ההריון השני נדחו ע"י המל"ל. עקב כך הגישה העובדת תביעה זו. ביה"ד קבע, כי התקופה בה גילתה העובדת כי היא בהריון נוסף הייתה בתקופת החל"ת ממקום עבודתה הקבוע, ובפועל עדיין נחשבה כעובדת של המעסיק. אמנם, באופן מילולי דווקני, כפי שמגדיר החוק, בעת קבלת ההחלטה שעליה לשהות בשמירת הריון, לא עבדה העובדת בפועל אצל המעסיק, אך אין בכך כדי לפגום בזכותה לקבלת הגמלה וזאת הן לפי מידת הצדק והיושר, כמו גם מעקרונות הביטחון הסוציאלי. נקבע, כי במקרה זה יש להגמיש את הוראת החוק ולראות בעובדת כעובדת המצויה בחל"ת מאושר, ועל כן הקביעה במהלך החל"ת, כי אינה יכולה לשוב לעבודתה כפי שתכננה לעשות בטרם ידעה על ההיריון, יש בה כדי להוות אישור כי היא נחשבת לעובדת, ועל כן היא זכאית לגמלת שמירת ההיריון. עוד נקבע, כי גמלת שמירת ההיריון מהווה תחליף לתשלום שכרה של העובדת בשל העדר יכולתה מבחינה בריאותית לעבוד בפועל, ועל כן, על פי תכלית החקיקה, ומשלא נותקו יחסי עובד-מעביד, היום הקובע של העובדת הוא אותו מועד בו נקבע על שמירת הריון עד ללידה, ועל כן זכאית היא אף לתשלום דמי הלידה. ביה"ד קיבל את התביעה וחייב את המל"ל לשלם לעובדת את גמלת שמירת ההיריון ואת דמי הלידה (ב"ל 34497-04-10 שרבין דלשדפר נ' המוסד לביטוח לאומי, מיום 16.10.2014).
תחום: פסיקה
עמודים:3
אזורי ת"א
אזורי ב"שבל ***-**-** אופן חישוב גמלת שמירת הריון לעובדת ששהתה בחופשת לידה בת 26 שבועות ברבע השנה שקדם לשמירת ההיריון עובדת שהתה בחופשת לידה של 26 שבועות וחזרה לעבודה סדירה. לאחר חודש הסתבר שהעובדת נכנסה שוב להריון והיא נאלצה לצאת לשמירת הריון. המוסד לביטוח לאומי חישב את גמלת שמירת ההיריון לה הייתה זכאית העובדת על בסיס הכנסתה ברבע השנה שקדם לשמירת ההיריון, הכוללת את תקופת חופשת הלידה בגינה אין היא זכאית לתשלום (מתוך ה- 26 שבועות). העובדת טענה כי בהתבסס על תקנות הביטוח הלאומי יש לערוך חישוב משלים שייקח בחשבון את השכר המשוער לו הייתה זכאית לולא הייתה בשמירת הריון. בית הדין קבע כי המחוקק ביקש לייצר כלל שונה, חדש, לפיו חופשת הלידה הינה בת 26 שבועות, והחריג לכלל זה, הוא בהקניית רשות לעובדת לקצר תקופה זו. הגדרת חופשת לידה כבת 26 שבועות מזכה את העובדת בחישוב אחר של גמלת שמירת ההיריון, זאת על בסיס השכר שיפצה אותה בהפסד ההכנסה שנגרם לה כתוצאה משמירת ההיריון.
תחום: פסיקה
עמודים:2
אזורי ב"ש
מציג 1 - 15 / מתוך 70 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כנס המיסים השנתי
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית