תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:משתתף חופשי
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:משתתף חופשי
תוצאות
מציג 1 - 3 / מתוך 3 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
עליוןבגצ ****/** חוקר פרטי הועסק במשרד חקירות, החוקר היה רשום כעצמאי במשרדי רשויות המס ואף הנפיק למשרד חשבוניות מס כנגד תשלום שכרו - האם מתקיימים יחסי עובד - מעביד בין הצדדים? *העותר, בעל משרד חקירות, העסיק את המשיב, גדעון אנגל, במשך שמונה שנים כחוקר במשרדו * המשיב נהנה מעצמאות באשר לצורת עבודתו והיקפה * המשיב היה רשום במע"מ בביטוח הלאומי ובמס הכנסה כעצמאי * המחלוקת נסובה על השאלה האם היה המשיב עובד של העותר * ע"פ מבחן ההשתלבות מתבקשת המסקנה כי המשיב הוא עובד והעותר הוא מעבידו שכן לעותר "מפעל" של חקירות, אותו הוא מגשים באמצעות חוקרים שונים, המהווים חלק מהמערך הארגוני שלו * החוקרים אינם גורמים חיצוניים הנותנים למעסיק שירותי חקירה * מקובל לדבר על מבחן מעורב לקביעת קיומם של יחסי עבודה, הכולל את מבחן ההשתלבות כמרכיב הדומיננטי בו וכן את אופיו האישי של העיסוק, הכפיפות, הכוח לשכור עובד ולפטרו, וכיו'ב אינדיקציות * מבחן זה הינו גמיש דיו כדי להתמודד עם מודלים חדשים של מערכות עבודה בעידן של עבודה מהבית, מודל עבודה שהואץ בעקבות השימוש במחשבים ביתיים *
תחום: פסיקה
עמודים:21
עליון
מציג 1 - 3 / מתוך 3 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון מיסוי אופציות לעובדים 16.3.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט - ראיון אישי משרד דיגיטלי ראשון