תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:ימי חג
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:ימי חג
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 45 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
17/12/2020 |
תחום: חוזרים
עמודים:6
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:3
19/01/2020 |
תחום: חוזרים
עמודים:6
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
ארציעע *****-**-** עובד שאינו עובד חודשי אינו זכאי לתשלום ימי חג החלים בימים שאינם ימי עבודתו העובדות, אשר הועסקו בשכר שעתי אצל המעסיקה, הגישו תביעה לתשלום זכויות סוציאליות, בין היתר, לדמי חגים. ביה"ד האזורי קבע, כי יש לבחון קיומה של זכאות לדמי חגים לגבי כל חג וחג, בשים לב להוראות צו ההרחבה ויתר נסיבות העניין. ביה"ד הארצי קבע, כי צו ההרחבה נועד להשוות את מצבם של העובדים היומיים לעובדים החודשיים, שאינם מפסידים שכר מקום שבו הם נעדרים מיום עבודה בשל חג שחל בו. על מנת להשיג תוצאה זו קובע צו ההרחבה את חובת תשלום דמי החג לעובדים שאינם עובדים חודשיים, וקובע כי עובד שאינו חודשי אינו זכאי לימי חג "החלים בשבת", שכן ממילא אותו עובד אינו עובד ביום שבת. לאור האמור נקבע, כי עובד המפסיד יום עבודה בשל חג מבין תשעת החגים הנקובים בצו ההרחבה, זכאי לתשלום דמי חגים בגין החג. ביה"ד הארצי קיבל את ערעור המעסיקה ביחס לדמי חגים, לפדיון חופשה והפרשי גמול ניהול, וקבע, כי העובדות ישלמו למעסיקה הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪.
תחום: פסיקה
עמודים:2
ארצי
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:2
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
מציג 1 - 15 / מתוך 45 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון מיסוי אופציות לעובדים 16.3.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט - ראיון אישי משרד דיגיטלי ראשון