תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הרעה מוחשית
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הרעה מוחשית
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 101 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
29/10/2018 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:2
ארציעע *****-**-** אי כיבוד זכויות העובד מהווה הרעה מוחשית בתנאי עבודה ונסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו העובד עבד כגנן אצל המעסיקה כ- 10 שנים עת התפטר מעבודתו עקב אי תשלום זכויותיו השונות. העובד טען כי התפטרותו היא בגדר "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים" המצדיקה תשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 11 לחוק פיצוי פיטורים. בית האזורי דחה את תביעת העובד וקבע שאינו זכאי לפיצויים מאחר והעובד לא נתן לחברה פרק זמן סביר ומספק על מנת לתקן את הטעון תיקון. בית הדין הארצי לעבודה הפך את קביעת האזורי, קיבל את ערעור העובד וקבע כי העובד זכאי בנסיבות התפטרותו לפיצויי פיטורים היות והתקיימו נסיבות שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו שהם אי תשלום זכויות כדין. כמו כן התקיים קשר סיבתי בין ההתפטרות לנסיבות כך שאין לדרוש שימשיך בעבודתו וכן התקיים החריג לתנאי לפיו אי מתן התראה למעסיק לא ישלול את הזכות לפיצויי פיטורים, שכן הסיכוי שהמעסיקה תתקן את הפגיעה בעובד הוא מזערי.
תחום: פסיקה
עמודים:3
ארצי
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
תחום: סוגיות בדיני עבודה
עמודים:1
אזורי י-םסעש *****-**-** אי הפקדה לגמל ואי מסירת תלושי שכר – הרעה מוחשית המצדיקה התפטרות ללא התראה העובד טען כי לא קיבל תלושי שכר במשך תקופת עבודתו, על אף שפנה פעמים רבות למעסיקה. כמו כן ביקש העובד כי יופרשו עבורו הפרשות לפנסיה. משפניותיו הרבות לא נענו, התפטר. העובד התפטר על אתר ולא נתן לנתבעת די זמן לתקן את דרכיה. לדעת בית הדין הנסיבות מצדיקות את התפטרותו של העובד על אתר, על אף הדרישה ליתן למעביד שהות לתקן את דרכיו. טענת המעסיקה כי לא ניתן להפריש לעובד זר הפרשות פנסיוניות לא הוכחה ולא הובאו לה תימוכין. מכל מקום, המעסיקה יכלה אף להפריש לקופת חסכון עבור העובד אך לא עשתה כן. משאלו הם פני הדברים, הרי גם אם היה העובד נותן למעסיקה שהות לתקן את מחדלה בעניין ההפרשות הפנסיוניות, לא הייתה עושה כן. על כן נקבע כי אין לייחס חשיבות רבה לכך שהעובד לא נתן למעסיקה שהות לתקן את הטעון תיקון ונפסק כי העובד התפטר בדין מפוטר והוא זכאי לפיצויי פיטורים. בנוסף, נקבע כי המעסיקה בחרה להעסיק את העובד בלילות, במנוחה השבועית ובחגים, תוך זלזול בהוראות החוק. העובד תבע פיצוי ולא ניתן כל פירוט לגבי הגמול הנתבע בגין עבודה במנוחה השבועית ובלילה, לפיכך חויבה המעסיקה לשלם לעובד פיצוי בגין אופן העסקתו בסך של 10,000 ש"ח.
תחום: פסיקה
עמודים:2
אזורי י-ם
מציג 1 - 15 / מתוך 101 תוצאות חיפוש

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון תהליך סיום העסקה - מאי 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות