מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1471 - 25/06/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1471 25/06/2024
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשפ"ד - 2024 placeholder
ביום 20.6.2024 פורסמו ברשומות תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשפ"ד- 2024.תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), תשל"ז-1976 מסדירות, בין היתר, את הכללים למתן תעודת מחלה לצורך זכאות לתשלום דמי מחלה.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל היעדרות עובד בשל מחלת בן זוג
מחולל זה מפרט את זכאותו של עובד להיעדר בשל מחלת בן זוגו ואת זכאותו לתשלום דמי מחלה עקב היעדרות זו
למחולללחצו כאן
חוזרים
עדכון חוק דמי הבראה לשנת 2024 placeholder
לפי העדכון, מדמי הבראה של כל עובד במשק בשנת 2024 יופחת ערך יום הבראה אחד. החוק לא חל על מעסיקים פרטיים של עובדי סיעוד, עובדי משק בית או עובדים אחרים המועסקים במרחב הביתי שלא במסגרת עסק או משלח יד.
לחוזר משרד העבודה במלואולחצו כאן
placeholder נפתחה המערכת להגשת תביעות פיצויים במסלול שכר לחודשים ינואר-פברואר 2024ובמסלול מקדמות לחודשים מאי-יוני 2024
החל מיום 16.6.2024 יוכלו בעלי עסקים מיישובים מפונים, בעלי עסקים באזור קו העימות בצפון וכן בעלי עסקים באזור התגוננות גליל עליון (אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כפר-חושן-ספסופה, מירון, קדיתא ושדה אליעזר) להגיש תביעה לפיצויים במסלול שכר בגין החודשים ינואר-פברואר 2024
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
זכויות חיילי מילואים ובני זוגם placeholder
בנוסף להגנה הקיימת היום ולפיה חל איסור על מעסיק לפטר עובד שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים שלו ללא היתר מועדת התעסוקה במשרד הביטחון (ככל ששירות המילואים עלה על יומיים), יחול גם איסור על המעסיק לפגוע בהיקף המשרה או ההכנסה של העובד בתקופה המוגנת של השלושים ימים, לא היתר מועדת התעסוקה.
לחוזר משרד העבודה במלואולחצו כאן
פסיקה
placeholder צו הרחבה בענף השמירה אינו חל על חברת מוקד וסיור
בית הדין הארצי קיבל תביעת מעסיקה שערערה על החלטת בית הדין האזורי לפיה היא מחויבת בתשלומים סוציאליים לעובד שהועסק אצלה כ-סייר, בין היתר לאור הקביעה כי חל על הצדדים צו ההרחבה של ענף השמירה משנת 2014. המעסיקה אשר עסקה במתן שרותי מוקד וסיור טענה כי, לא חל עליה צו הרחבה של ענף השמירה כי אינה עונה להגדרת "מעסיק" על פי הצו משנת 2014 וכן אין לה רישוי כפי המתחייב בענף השמירה. ניתוח בית הדין הארצי את כלל...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק יום עיון טופס 161
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!