מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1469 - 13/06/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1469 13/06/2024
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 22), התשפ"ד -2024 placeholder
ביום 4.6.2024 פורסם ברשומות חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 22), התשפ"ד -2024 אשר עניינו תנאי העסקת עובדי נוער בחופשת לימודים רשמית.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל הודעה לעובד
מחולל זה מהווה כלי עזר ליצירת הודעה לעובד[הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה, הודעה על שינוי בתנאי עבודה, הודעה על הפרשת תשלומים עבור תנאים סוציאליים]
למחולללחצו כאן
חוזרים
מענק לבני/בנות זוג של משרתי מילואים שיצאו לחל"ת placeholder
הביטוח הלאומי ישלם מענק לבן/בת זוג של משרת במילואים וכן למי שיש לו ילד משותף עם משרת במילואים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) - זאת בהתאם לעמידתם בתנאי הזכאות.
לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואולחצו כאן
placeholder תוספת ימי היעדרות בתשלום לבני ובנות זוג של המשרתים במילואים
: ביום 23.5.2024 פרסם הממונה על השכר במשרד האוצר חוזר בעניין תוספת ימי היעדרות בתשלום לבני ובנות זוג של המשרתים במילואים.
לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצרלחצו כאן
פסיקה
כאשר העובד מכחיש את חתימתו על הסכם העבודה, הנטל להוכיח שהוא זה שחתום על ההסכם מוטל על המעסיקה placeholder
עובד שעבד במשך כ 4 שנים אצל מעסיקה בענף החקלאות הגיש תביעה לתשלום זכויות שונות בגין תקופת עבודתו אצל המעסיקה וסיומה בין היתר בגין פיצוי בשל אי מתן הודעה לעובד וכן זכויות בהתאם לצו ההרחבה בענף החקלאות. ביה"ד לעבודה פסק כי מתן הסכם עבודה לעובד הכולל את העניינים שפורטו בחוק הודעה לעובד משמעותו מילוי חובות המעסיק למסירת הודעה בכתב על תנאי העבודה. כאשר העובד מכחיש את חתימתו על הסכם העבודה, הנטל להוכיח...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נובלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק יום עיון טופס 161
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!