מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1466 - 21/05/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1466 21/05/2024
סוגיות בדיני עבודה
היעדרות עובד בל"ג בעומר placeholder
עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה בתשלום, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד כמפורט לעיל. עובד שלא ניצל את זכותו להיעדר כאמור, הרי של"ג בעומר עבורו יהיה יום עבודה רגיל.
להתייחסות מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
מאמרים
placeholder התשלום למעסיקים בגין תגמולי מילואים ותיקון תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי המעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהיא שירות חירום)(הוראת שעה-חרבות ברזל)...
ביום 8.4.2024 ייצגה רו"ח אורנה צח-גלרט את לשכת רואי חשבון בישיבת ועדת העבודה של הכנסת בנושא שיפוי למעסיקים לגבי שירות חירום במלחמת חרבות ברזל. התקנות פורסמו ברשומות ביום 1.5.2024 ויהיו בתוקף עד 31.12.2024 בעבור שירות שהוגדר כשירות חירום. להלן תמצית קצרה מהישיבה.
לתמצית הישיבה מאת רו"ח אורנה צחגלרטלחצו כאן
טבלאות
מחולל סיום העסקה placeholder
מחולל רב שלבי המהווה כלי עזר בתהליכי סיום עבודה בהתאם ליוזם התהליך - המעסיק או העובד. כאשר המעסיק יוזם את סיום העסקתו של העובד, המחולל כולל את השלבים שהמעסיק צריך לעשות מהזימון לשימוע, דרך ההחלטה באם לסיים את העסקת העובד, מתן הודעה מוקדמת ואישור על תקופת העסקה.
למחולללחצו כאן
חוזרים
placeholder תשלום זכויות פנסיה לחטופים שכירים על ידי המעסיקים
הביטוח הלאומי ישלם למעסיק החזר על תשלומים אלה, עבור התקופה מ-7.10.23 ועד לחזרת החטוף או חלילה הגדרתו כחלל.
לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואולחצו כאן
פסיקה
משרת אמון או משרה שלא ניתנת לפיקוח יש לבחון על פי מדדים אובייקטיביים placeholder
עובד תבע את מעסיקתו לשעבר בגין זכויות שלטענתו לא שולמו לו ובכלל זה גמול בעבור שעות נוספות. המעסיקה טענה כי העובד אינו זכאי לתשלום עבור שעות נוספות כיוון שמתקיים החריג שבסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה. בית הדין קבע כי העובדה שעובד עצמו סבור כי יש בעבודתו אחריות או אמון אישי או שמעסיקו אינו מפקח אליו, אין בה כשלעצמה לקבוע כי משרתו של העובד אינה ניתנת לפיקוח או מדובר במשרת אמון. העובד לא עבד...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פרידלחצו כאן
placeholder נקבע חבות למעסיקה (עירייה) אשר לא מנעה הטרדה מינית בעבודה בסך כולל של כ- 240,000 ש"ח
התקבלה תביעת עובדת עירייה בגין מעשי הטרדה מינית שחוותה ע"י המנהל האחראי עליה במקום עבודתה. העובדת הגישה תלונה במשטרה וכן הוגש כתב אישום כנגדו אלא שבמהלך בירור ההליך הפלילי המנהל נפטר וכך נכנסה אלמנת הנפטר בנעלי בעלה המנוח. העירייה בה עבדו העובדת והמנוח נתבעה גם כן ע"י העובדת. בית הדין קבע כי אכן היתה סביבה מטרידה במקום העבודה, העובדת הוכיחה את העוולה שנגרמה לה ע"י המנוח וכן כי העירייה לא עמדה...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהולחצו כאן
חוק עבודת נשים והגבלת פיטורין חל גם במקרה שבו הורה מיועד מבצע הליך פונדקאות בחו"ל placeholder
שני עובדים הגישו ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה, לפיה אין צורך במתן היתר לפיטורים לפי חוק עבודת נשים, של גבר הנמצא בהליך פונדקאות בחו"ל. בית דין אזורי לעבודה קיבל את ערעורם של העובדים ואת עמדת המדינה ופסק כי חוק עבודת נשים נועד בראש ובראשונה לשם שמירה על זכויות נשים במסגרת יחסי עבודה ובמקביל לכך התגברה גם ההבנה שגם גברים זכאים להגנות הקבועות בחוק עבודת נשים (כך למשל זכאות...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נובלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק יום עיון טופס 161
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!