מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1436 - 17/10/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1436 17/10/2023
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
הודעה על מתן היתר כללי בדבר שעות נוספות והפסקות בתחבורה (הוראת שעה), התשפ"ד- 2023 placeholder
ביום 14.10.2023 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות והפסקות בתחבורה (הוראת שעה), התשפ"ד -2023. בהתאם להיתר הכללי, ניתן להעסיק עובד הנוהג באוטובוס ציבורי בקווי שירות או שניתן עליו רישיון הסעה מיוחדת או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6000 ק"ג, עד 15 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות, ובלבד שהעובד נתן את הסכמתו לכך.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
סוגיות בדיני עבודה
placeholder דמי הבראה ישולמו בהתאם לתעריף במועד התשלום
בשורה של פסקי דין של בתי הדין לעבודה בנושא, נקבע כי גובה דמי ההבראה יחושבו בהתאם לתעריף ההבראה הקבוע במועד התשלום.
להתייחסות מאת עו"ד דנה להבלחצו כאן
חוזרים
הקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל" placeholder
ביום 10.10.23 פרסמה רשות המיסים חוזר לפיו בין היתר נקבע כי דיווח על פרישה מעבודה במסגרת טופס 161 "החדש"- החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש תידחה ליום 1.1.24 .
לחוזר רשות המיסים במלואולחצו כאן
placeholder מנהל הביטוח והגבייה של הביטוח הלאומי הוציא הודעה לכלל סניפי הביטוח הלאומי ולמעסיקים כי בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל' לא יבוצעו פעולות עיקול בתקופה זו למי...
תשלום המקדמות של דמי הביטוח עבור העצמאיים ומי שאינם עובדים, שמועד החיוב הוא ב-15/10 (התשלום הוא על חודשי יולי-אוגוסט-ספטמבר), אם בשל המצב הביטחוני ישלמו מקדמות אלה באיחור - יבוטלו להם מלוא הקנסות וההצמדות והתשלום עבורם יהיה כשבועיים לאחר תום המצב הביטחוני ובהתאם להחלטות שיתקבלו בהלימה למצב הביטחוני.
להודעת המוסד לביטוח לאומי במלואהלחצו כאן
הסכם קיבוצי מיום 5.9.2023 בדבר תשלום שכר לעובדים באזור המיוחד במבצע "מגן וחץ" placeholder
ביום 5.9.2023 נחתם בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסכם קיבוצי שעניינו תשלום שכר לעובדים, אשר נעדרו מעבודתם במהלך מבצע "מגן וחץ".
לחוזר במלואולחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
מבזק יום עיון טופס 161
חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!