מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1435 - 10/10/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1435 10/10/2023
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות (הוראת שעה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה placeholder
ביום 7.10.2023 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות בשמירה (הוראת שעה) לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. על פי הוראת השעה, בין היתר ניתן להעסיק עובד בשמירה עד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות, ובלבד שהעובד הסכים לכך.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
placeholder הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה), התשפ"ד-2023 לפי חוק שעות עבודה ומנוחה
ביום 9.10.2023 פורסמה ברשומות הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה), התשפ"ד -2023 לפי חוק שעות עבודה ומנוחה. בהתאם להיתר הכללי החדש, בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה, כולל שעות נוספות ובלבד שמכסת השעות החודשית לא תעלה על 90 שעות נוספות.
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
מאמרים
זכויות עובדים לאור מלחמת "חרבות ברזל" placeholder
לאור המלחמה והמצב הביטחוני במדינה עולות סוגיות רבות הקשורות להעסקת עובדים בתקופה זו. מאמר זה מרכז סוגיות שונות הקשורות להעסקת עובדים בשעת חירום.
למאמר במלואו מאת עורכת הדין מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל זכאות לדמי הבראה
מחולל זה מפרט את נושא זכאות עובדים לתשלום דמי הבראה ואת הדרכים השונות לתשלום.
למחולללחצו כאן
חוזרים
שר העבודה יואב בן צור חתם על צו להחלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום placeholder
עקב המצב הביטחוני, שר העבודה חתם על הצו, שמשמעותו: עובדים במפעלים למתן שירותים קיומיים יכולים להמשיך ולעבוד בשטח שהוכרז "במצב מיוחד בעורף", בהתאם להנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף.
לחוזר משרד הפנים במלואולחצו כאן
placeholder הודעה חשובה בנוגע למועד בחירות
ביום 7.10.23 פרסם משרד הפנים הודעה לפיה בתום הערכת מצב, בניגוד לפרסומים שונים, טרם התקבלה כל החלטה על דחיית הבחירות לרשויות המקומיות שנקבעו לסוף החודש 31.10.
להודעת משרד הפנים במלואהלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 10.10

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל עובד