מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1416 - 23/05/2023

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 23.5

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות לדמי מחלה בהיעדרות עקב תאונת עבודה

בהתאם לסעיף 11 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, עובד הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק בעד תקופת אי כושר לעבוד מטעמי בריאות (למעט תשלום בעד נכות, נכות מעבודה, או פיצויים לפי פקודת הנזיקין), אינו זכאי לדמי מחלה על פי חוק זה.

להתייחסות מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
תשלום דמי מחלה לעובדת הנעדרת בשל שמירת הריון

עובדת הנעדרת עקב שמירת הריון, לתקופה הפחותה מ- 30 ימים רצופים או שאינה זכאית לגמלה בהעדר תקופת ביטוח מינימלית, זכאית לתשלום דמי מחלה מעת מעסיקה בכפוף ליתר התנאים הקבועים בחוק דמי מחלה, התשל"ו 1976.

להתייחסות מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל תשלום לעובד שנעדר בגין ימי אבל

מחולל זה מפרט את הזכאות לתשלום לעובד שנעדר בגין ימי אבל.

למחולל לעובד שנעדר בגין ימי אבל – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
רשות המיסים נערכת לתשלום פיצויים לעסקים בדרום שנפגעו כלכלית בעקבות מבצע "מגן וחץ'

ביום 15.5.23 פרסמה רשות המיסים בישראל הודעה לפיה רשות המיסים נערכת לתשלום פיצויים לעסקים בדרום שנפגעו כלכלית בעקבות מבצע "מגן וחץ'. בהתאם להודעה, עסקים בטווח של 0 עד 7 ק"מ יוכלו לבחור בין פיצויים לפי המסלולים האדומים הקיימים בתקנות הקבועות לבין הפיצויים שיינתנו בטווח של 7 עד 40 ק"מ, שם הפיצויים ישולמו לפי ענף העסק. התקנות יתנו מענה באמצעות המעסיקים, גם להורים שנעדרו מעבודתם בשל הנחיות פיקוד העורף.

להודעת רשות המיסים במלואה – לחץ כאן
 
הודעה לציבור המטופלים הסיעודיים בעלי היתר להעסקת עובד זר - הארכת תקופת ההתארגנות

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה הודעה לעניין עובדים זרים בענף הסיעוד. בהתאם להודעה, הוארכה תקופת ההתארגנות ליציאה מישראל של עובדים זרים בענף הסיעוד המועסקים אצל מטופלים סיעודיים ואשר בקשותיהם נדחו עד ל- 15.06.23.

לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
עובדת חויבה ב- 40,000 ₪ עקב חוסר תום לב בטענה לקיום יחסי עובד- מעביד

מרכז גלאי העסיק מאבחנת בביצוע אבחונים דידקטיים ופסיכודידקטים והפרעות קשב וריכוז. בתחילת עבודתה פתחה המאבחנת תיק עוסק מורשה והנפיקה חשבוניות תמורת הכנסותיה. המאבחנת קיבלה סך של 400 ₪ בעבור כל אבחון. עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת בשאלה האם התקיימו יחסי עובד מעביד או שמא מדובר בהתקשרות עם המאבחנת כקבלן עצמאי. לטענת המאבחנת, מבחני עובד מעביד חלים ועל המכון לפצותה. המרכז טען מנגד כי, אין כל יסוד לתביעת המאבחנת, ההתקשרות עימה הייתה כעוסקת עצמאית ויש לדחות את תביעתה. לאחר שקילת מבחני יחסי עובד מעביד נקבע כי, על התביעה להידחות ועל המאבחנת לפצות את המרכז מאחר שלא נהגה בתום לב. נפסק כי המאבחנת תשלם למכון סך של 40,000 ₪ ( סע"ש 8600-12-19, אסנת בר קרן נ' מרכז גלאי בע"מ מיום 30.12.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
התקבלה תובענה ייצוגית להכרה בקיומם של יחסי עבודה של משגיחי בחינות

בפנינו בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה על ידי העובד, אשר במרכזה שאלת מעמדם וזכויותיהם של מי שמשמשים כמשגיחים בבחינות פסיכומטריות (ואחרות) שמקיים המרכז ארצי לבחינות ולהערכה במוסדות להשכלה גבוהה. העובד שימש כמשגיח בחינות החל מיום 5.7.2012 ועד לשנת 2019. ביום 21.11.2019 הגיש העובד בקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר במרכזה טענותיו כנגד המעסיקה בדבר קיומם של יחסי עבודה בין המעסיקה לבין משגיחי הבחינות מטעמה. נקבע כי לעובד עומדת עילת תביעה אישית לעניין קיומם של יחסי עבודה בינו לבין המעסיקה, וכי הבקשה עומדת בכל התנאים לאישור תובענה כייצוגית. לעובד עומדת לכאורה עילת תביעה אישית ביחס לעילות התביעה הבאות: היעדר הפרשות לפנסיה ולפיצויי פיטורים כדין, אי תשלום דמי הבראה, אי תשלום תמורת חופשה ואי תשלום גמול עבור עבודה בשעות נוספות. בנוסף נפסק כי קיימת שאלה עובדתית ומשפטית משותפת לחברי הקבוצה וכי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת לבירור התובענה וכן נמצא כי קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת וכי עניינם של חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב.(תצ (ת"א) 52319-11-19 הנרי קליין נ' מרכז ארצי לבחינות ולהערכה. מיום 24.11.22).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול– לחץ כאן
 
פיטורי עובד במחלה אסורים גם כשקיים חשד למצב רפואי אמיתי של העובד

במקרה זה בשל כאבי גב שהתה עובדת בחופשת מחלה בהתאם לאישורי מחלה מקופת החולים. העובדת נצפתה במועדים שונים כשהיא מטיילת בנוחות ובקלילות, נושאת על גבה תיק גדול כל זאת מבלי לקבל תמיכה או סיוע ומבלי להפגין סימני כאב או אי נוחות. המעסיקה פנתה בכתב בשתי הזדמנויות שונות לקופת החולים בה חברה העובדת בדרישה לקיים בירור בעניינה הרפואי של העובדת- ולא נענתה. המעסיקה הגיעה לכלל מסקנה כי אישורי המחלה שניתנו לעובדת הם חסרי הצדקה. בתקופת המחלה נערך לעובדת שימוע שלא בנוכחותה ולאחר מכן פוטרה העובדת לאלתר. נקבע כי בהיעדר חוות דעת רפואית, המעסיקה לא הייתה רשאית להסיק מסקנות מתחום הרפואה ביחס לעובדת גם אם זו נראתה "מתנהלת באופן רגיל לחלוטין". לפיכך נקבע כי העובדת פוטרה שלא כדין ונפסק לזכותה פיצויים בסך 200,000 ₪. (סע"ש (ת"א) 64388-12-19, רבקה פאר חשאי נ' מועצה אזורית שומרון, מיום 19.2.2023).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פריד - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במאי
הליך סיום עבודה וטופס 161 החדש
מילוי נכון של טופס 161 החדש על פי ההנחיות החדשות יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס. הנושאים: הכרת טופס 161 החדש * הסבר מפורט לכל אחד מסעיפי הטופס * השינויים ומטרות הטופס החדש - תחולה * הרחבת סמכויות המעסיק באירוע פרישה של עובד * רצף קצבה וחישוב השלמת כספי פיצויים לרצף קצבה * רצף פיצויים וחישוב הסכום המרבי שניתן ליעד לרצף פיצויים ובנוסף יוקדש זמן למענה לשאלות המרצה: יועץ מס צורי כנזי מומחה במיסוי קופות גמל, מיסוי פרישה, קצבאות וחלוקת חיסכון פנסיוני, לשעבר מנהל תחום שרות לקוחות במשרד מס הכנסה
יום העיון השנתי למנהלי/ות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 3 מחזורי הקורס: במרץ / ביוני / בנובמבר
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להחזיר? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
זכויות עובדים במחלה וזכויות העובדים מול ביטוח לאומי
זכויות עובדים במחלה וגמלאות מחליפות שכר ביטוח לאומי
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
זכויות נשים בהיריון ולאחר לידה
זכויות במהלך ההיריון, זכויות לאחר לידה, צבירת זכויות בחופשת הלידה ועוד נושאים רבים
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
שוויון הזדמנויות בעבודה בגיוס עובדים ובסיום העסקה
איסור אפליה בין דורשי עבודה (פרסום מודעות דרושים והליכי מיון) ועובדים (תנאי עבודה, קידום פיטורים וכו') סוגים של אפליה (פרופיל צבאי, דת, מין, לאום וכו') ענישה
גמלאות מחליפות שכר מילואים ותאונת עבודה
תביעת תגמולי מילואים, מקדמה על חשבון התגמול, מהי תאונת עבודה, מי מבוטח, תאונת עבודה - צבירת זכויות, תשלום דמי פגיעה, תקנה 22 ועוד
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
יום העיון השנתי למנהלי/ות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
השתלמות במיסוי בינלאומי
שני מפגשים במיסוי בינלאומי המיועדים ליחיד ולחברה בהם נקנה ידע רחב, מילוי טופס 150 , הגשת דוחות, טיפול בסוגיות נבחרות במיסוי בינלאומי תוך שימת דגש על היבטי המס הישראלי והיבטי הרישום והדיווח בישראל.
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
נושא העסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון יעסוק בפן המשפטי ובפן המיסויי של העסקתם בדיני עבודה, וכן יעניק נקודת מבט פרקטית על התנהלות המעסיקים מול גורמי הממשלה הרלבנטיים.
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
יום עיון מנהלות לשכה
תפקידה של מנהלת הלשכה בישראל ובכל העולם - הוא קריטי להצלחת החברה. צומת קבלת החלטות, צומת סבוכה של ניסיונות להשפיע על יומן המנכ"ל ומנהלי החברה, רצונות הפוכים של מחלקות שונות ובקשות של ספקים ושל לקוחות. כל אלו הופכים את עבודתה של מנהלת הלשכה ומנהלת המשרד- למורכבת יותר ומסובכת יותר. בנוסף, ערוצי התקשורת הרבים שבהם היא פועלת, דורשים ממנה להיות אקרובטית, נערת גומי, איש ברזל ומאלף אריות - בכל רגע נתון במשרד. לרגל סיום שנת 2022 החלטנו לשפר את יכולות של פקידות בכירות, מזכירות ותיקות, מנהלות לשכה. רצינו לדבר איתן על מה שהיה בשנת 2022 ועל הצפוי בשנת 2023 - לחדש, לרענן, לגוון את הידע המקצועי ולשפר את היכולות הנדרשות לעבודתן. ואת זה נעשה ביום עיון מרוכז שמיועד כולו למטרה זאת.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית