מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1397 - 03/01/2023

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל מס 2.1.2023

 
טבלאות
 
 
מחולל העסקת עובדים זרים

מחולל זה מציג את התנאים הנדרשים להעסקת עובדים זרים וזכויותיהם.

למחולל העסקת עובדים זרים – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
עדכון בנוגע לחובת דיווח של מעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי

החל מחודש אוגוסט 2022, מעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי חייב לדווח לביטוח הלאומי על פרטי העובד, ללא קשר לגובה השכר המשולם לו.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואו – לחץ כאן
 
מדיניות שרת הפנים המעודכנת בעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה בישראל

שרת הפנים, איילת שקד מעדכנת את המדיניות לעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה הנמצאים בישראל ומודיעה כי נוכח התמורות שחלו ובכלל זה חלוף הזמן והניסיון שנצבר, לא תבוצענה פעולות אכיפה כנגד העסקתם של אזרחי אוקראינה אשר כניסתם ארצה נעשתה עד ליום 30.9.2022 ובלבד שחלפו 90 יום מעת כניסתם ארצה ושברשותם דרכון אוקראיני.

לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואו – לחץ כאן
 
ביטוח פנסיוני לעובדים זרים

משרד העבודה פרסם חוזר בעניין הפקדה לביטוח פנסיוני לעובדים זרים. בחוזר זה ישנן הנחיות לעניין הפרשות לפנסיה למעסיק עובד זר שתקנות הפיקדון אינן חלות עליו, הלכת "ביצוע בקירוב".

לחוזר זרוע העבודה במלואו – לחץ כאן
 
סטודנטים במגזר הציבורי- הסכם קיבוצי מיום 27.12.2022

: ביום 27.12.2022 נחתם הסכם קיבוצי במטרה לשפר את פוטנציאל ההעסקה של סטודנטים בשירות המדינה, ע"י עדכון מתווה מספר שעות העבודה של הסטודנטים. החל מיום 01.01.2023, סטודנט אשר לא עבד בחודש מסוים או יותר במהלך שנה קלנדרית את מלוא שעות העבודה כפי שנקבע בסעיף 6 להסכם 2009, יוכל, בכפוף לאישור הממונה הישיר שלו, לעבוד באחד החודשים העוקבים באותה שנה קלנדרית, ומעבר למסגרת החודשית בכל חודש עוקב, מספר שעות נוסף.

לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
מעסיק רשאי להשתמש בתיבת דוא"ל של העובד לאחר עזיבתו

עובד אשר הועסק כמנכ"ל בהתאחדות משרדי הנסיעות החל משנת 1997 ועד לאמצע שנת 2015 הודיע על כוונתו לעזוב את החברה בחודש 11/2014 על מנת להתחיל לעבוד כמנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל. בפועל העובד סיים את עבודתו בתאריך 5/2015, ומישהי אחרת החליפה את העובד בתפקידו. במהלך תקופת עבודתו של העובד בהתאחדות, הוקצו לו שתי תיבות דואר אלקטרוני הנושאות את שמו, באתר (domain) של ההתאחדות. תיבת הדוא"ל לא נסגרה עם סיום תפקידו של העובד בהתאחדות. העובד טען כי, ההתאחדות לא סגרה את תיבת הדוא"ל ועקבה אחריו מה שמהווה פגיעה בפרטיות ובחובת האמון שלה כלפיו. בנוסף תבע העובד מכוח חוק לשון הרע. בית הדין דחה את טענותיו של העובד. מדובר בתיבת דוא"ל המצויה באתר ההתאחדות ומשכך מדובר בתיבת דוא"ל בבעלותה המלאה של ההתאחדות. מכאן, שאף לפי טענת העובד מדובר בתיבה שבה קיבל זכות שימוש בלבד. המסקנה העולה היא כי, זכות השימוש בתיבת הדוא"ל ניתנה לעובד למשך תקופת העסקתו ולא מעבר לה, אף שתיבת הדוא"ל הינה בבעלות המעסיק, לעובד יתכנו זכויות קנייניות בחומרים המצויים בה, ודאי כאשר מדובר בתיבה בה הותר לו לבצע שימוש פרטי במקביל לשימוש לצרכי עבודה, כמו במקרה דנן (סע"ש ,7539-11-19, יוסף פתאל נ' 1. התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל 2. חני סובול, מיום 30.10.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
פיצוי לעובדת בגין עוגמת נפש לאחר שמעסיקתה סירבה לחתום על טפסי שמירת הריון לביטוח הלאומי

עובדת אשר הועסקה בתפקיד מזכירותי, ביקשה להחתים את מעסיקתה על טפסי שמירת הריון כדי להגיש לביטוח הלאומי, המעסיקה סירבה לחתום על הטופס והתנתה את החתימה בפירעון חוב. העובדת הגישה תביעה בעקבות סירוב המעסיקה לחתום על הטפסים ודרשה פיצוי בגובה גמלת שמירת הריון ורכיבים נוספים. המעסיקה טענה, כי העובדת אינה זכאית לפיצוי שכן לא הייתה הצדקה לשמירת הריון בתקופה זו, לא הוצג אישור רפואי בדבר שמירת הריון בתקופה זו וכן נטען, כי העובדת בעצמה אישרה כי שהתה במחלה ולא בשמירת הריון. בית הדין קיבל את התביעה וקבע כי המעסיקה סירבה בשרירות לב לחתום על הטפסים, המעסיקה אינה עוסקת ברפואה ואין זה מתפקידה לאבחן את מצבה הרפואי של העובדת והאם היא נזקקת אכן לשמירת הריון. תפקידה של המעסיקה כמעסיקה, מסתכם בחתימה על הטופס על מנת לאשר שהעובדת אכן מועסקת על ידה. לא הייתה כל הצדקה שלא לחתום על הטופס לביטוח לאומי על כן נפסק לעובדת פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 25,000 ₪. זאת ועוד, נפסקו לעובדת פיצוים בגין רכיבים נוספים: הפרש פיצויי פיטורים, פיצויי הלנת פיצויי פיטורים ופדיון חופש (סע"ש 12652-05-20, דינרה מקסודובה נ' דב שמירה, נקיון וכח אדם בע"מ, מיום 14.10.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 3 מחזורי הקורס: במרץ / ביוני / בנובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ
Excel למתחילים
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
זכויות עובדים במחלה וזכויות העובדים מול ביטוח לאומי
זכויות עובדים במחלה וגמלאות מחליפות שכר ביטוח לאומי
קורס דיני עבודה
זו השנה השמינית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
הליך סיום עבודה וטופס 161
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס. ובנוסף יוקדש זמן למענה לשאלות המרצה: יועץ מס צורי כנזי מומחה במיסוי קופות גמל, מיסוי פרישה, קצבאות וחלוקת חיסכון פנסיוני, לשעבר מנהל תחום שרות לקוחות במשרד מס הכנסה
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
הדרכה פרונטלית - שני מחזורים: מחזור מאי ומחזור ספטמבר
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במאי
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 2 מחזורי הקורס: ביוני / בנובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית