מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1396 - 27/12/2022

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 20.12

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית

בסעיף 18א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948 נקבע, אילו חגים דינם כדין מנוחה שבועית. החגים המפורטים בפקודה הם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של חג הסוכות, ראשון ושביעי של חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות. בהתאם לאמור, חגים כגון חנוכה, פורים, ל"ג בעומר וראש השנה האזרחית וכמו כן, ימי צום כגון ט' באב וי"ז בתמוז אינם נחשבים כ"יום חג", שבו זכאי העובד למנוחה שבועית. לפיכך, עוב

להתייחסות מאת עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל החובה לתת הפסקה במקום העבודה

מחולל זה מפרט את התנאים למתן הפסקות לעובדים במהלך עבודתם.

למחולל החובה לתת הפסקה לעובד - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
ימי מועד, ימי בחירה וימי עבודה מקוצרים לשנת 2023

ביום 4.12.2022 פרסמה נציבות שירות המדינה חוזר ובו רשימת התאריכים החלים בימי מועד שבהם משוחררים העובדים מהעבודה (ימי בחירה
וימי עבודה מקוצרים), בתקופה שמיום ח' בטבת התשפ"ג 1.1.2023 ועד יום י"ט בטבת 31.12.2023.

לחוזר נציבות שירות המדינה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
מעסיק שהעסיק עובדת בתקופת הלידה וההורות חויב ב 25,000 ₪

במקרה זה התקבלה באופן חלקי תביעת עובדת שהועסקה אצל המעסיקה במשך 6 שנים. העובדת יצאה לשמירת הריון ולאחר מכן ילדה כאשר, בין המעסיקה והעובדת התעוררה מחלוקות סביב שינוי מרכיב העמלות שתקבל העובדת לאחר חזרתה. על רקע זה הסתיימו היחסים בין העובדת והמעסיקה. העובדת טענה כי פוטרה ללא עריכת שימוע וללא היתר מהממונה על חוק עבודת נשים. עוד טענה העובדת כי התבקשה לעבוד ולבצע משימות עבור המעסיקה במהלך תקופת הלידה וההורות. המעסיקה טענה כי העובדת לא פוטרה אלא החליטה לא לשוב לעבודה מחופשת הלידה. המעסיקה טענה כי לא שינתה את תפקיד העובדת ולא פגעה בתנאי עבודתה. השינוי היחידי שביקשה לעשות הוא שינוי בנוסחת העמלות של העובדת תוך קבלת הסכמתה ובשיתוף פעולה עם העובדת וכי השינוי לא אמור היה לפגוע בשכרה. המעסיקה ציינה כי העובדת היא שביקשה להיות מעורבת ולסייע בנושאים הקשורים לעבודתה. המעסיקה טענה כי נעזרה בעובדת מדי פעם באופן נקודתי בלבד בזמן חופשת הלידה. בית הדין בחן את נסיבות המקרה וקבע כי העובדת התפטרה. בית הדין ציין כי היה מקום לדחות את כל המו"מ על תנאי עבודתה של העובדת ושכרה, לאחר התקופה המוגנת ובכך לאפשר לה חזרה שקטה ו"חלקה" לעבודה. עם זאת, בנסיבות אלו נקבע כי אין מקום לקבוע כי המעסיקה הפרה את הוראות חוק עבודת נשים, בעקבות רצונה לשנות את מנגנון העמלות של העובדת. עוד נפסק שהמעסיקה הפרה את סעיף 8 לחוק עבודת נשים האוסר על העסקת העובדת בתקופת הלידה וההורות וחייב את המעסיקה בפיצוי של 25,000 ₪ (סע"ש 2720-07-20, נופית בנימין גלר נ' דומיקאר בע"מ , מיום 15.08.22).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
נקבע: עובד יוחזר לעבודתו לאחר פיטוריו ויקבל שכר החל מהתקופה בה פוטר ועד למתן הסעד של השבתו לעבודה

עובד שעבד במשך למעלה מ- 30 שנה כרב שכונתי מטעם מועצה דתית רמת גן פוטר עקב טענות שונות ומגוונות כגון העסקה ללא תקן, חוסר צורך בתפקיד ועד לטענות של אי ביצוע תפקידו כראוי וביצוע עבירות משמעת. הפיטורים נכנסו לתוקף לאחר שנתיים מיום קביעת החלטת המועצה וזאת בעקבות ניסיונות להגיע להסכמות בין הצדדים ונוכח פסק דין שניתן בתיק עקב תביעת העובד בבית הדין האזורי, ובקשתו לעכב את הפיטורים ולהחזירו לעבודה עד שיתבררו טענותיו. בית הדין האזורי דחה טענותיו והוא פוטר לאלתר. העובד ערער לבית הדין הארצי ושם נקבע כי נפלו שני הפגמים בהליך הפיטורים הכוללים גרסאות מתחלפות ומשתנות ביחס לעילת הפיטורים וקבלת החלטת פיטורים על בסיס נימוקים שלא אפשרו לעובד להתגונן מפניהם, היורדים בנסיבות אלו לשורש הפיטורים. לפיכך בערעור, הוצהר על בטלות פיטוריו של העובד והעובד הוחזר לעבודתו לאלתר. כמו כן נקבע כי העובד זכאי לשכר עבודתו הרגיל בגין התקופה שממועד כניסת פיטוריו לתוקף (מועד מתן פסק דינו של בית הדין האזורי) ואילך. לעניין הטענות בדבר בזבוז כספי ציבור, נקבע כי אין בפסק הדין כדי להוות חסינות לעובד מפני בדיקה עניינית ובתום לב של כל הכרוך בהעסקתו. משכך, פסק הדין מצומצם להליך הספציפי ונסיבותיו כפי שפעלה המעסיקה תוך תיקון קביעותיו של בית הדין האזורי בקשר לכך. יחד עם זאת, נקבע כי לא די בהעלאת טענות בעלמא בדבר חשיבות הקופה הציבורית, כאשר נפלו פגמים כה קשים בהליך שננקט מצד המעסיקה לצורך סיום עבודה של עובד לאחר שלושים שנות עבודה (ע"ע 39347-12-21, הרב בנימין קופרמן נ' מועצה דתית רמת-גן, מיום 4.12.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 3 מחזורי הקורס: במרץ / ביוני / בנובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ
Excel למתחילים
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
זכויות עובדים במחלה וזכויות העובדים מול ביטוח לאומי
זכויות עובדים במחלה וגמלאות מחליפות שכר ביטוח לאומי
קורס דיני עבודה
זו השנה השמינית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
הליך סיום עבודה וטופס 161
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס. ובנוסף יוקדש זמן למענה לשאלות המרצה: יועץ מס צורי כנזי מומחה במיסוי קופות גמל, מיסוי פרישה, קצבאות וחלוקת חיסכון פנסיוני, לשעבר מנהל תחום שרות לקוחות במשרד מס הכנסה
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
הדרכה פרונטלית - שני מחזורים: מחזור מאי ומחזור ספטמבר
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במאי
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 2 מחזורי הקורס: ביוני / בנובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית