מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1388 - 31/10/2022

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 25.10

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
חובותיו של מעביד במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה

סעיף 7 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 קובע את חובת המעסיק לנקוט אמצעים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. במסגרת חובה זו על המעסיק לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית, לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה ולפעול לבירורה. בנוסף, על המעסיק לעשות כל שביכולתו למנוע את הישנות המעשים.

להתייחסותה של עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
חיוב עובד לעבוד ביום הבחירות

עובדים המועסקים בשירותים הציבוריים המנויים, ניתן לחייבם לעבוד בכפוף למתן אפשרות לממש את זכותם לבחור. בענפים שאינם מנויים ברשימת השירותים הציבוריים, נתונה לעובדים הזכות להעדר מעבודתם ביום הבחירות והעסקתם ביום הבחירות כפופה להסכמה בלבד, בינם לבין מעסיקיהם.

להתייחסותה של עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל סיום עבודה

מחולל רב שלבי המהווה כלי עזר בתהליכי סיום עבודה בהתאם ליוזם התהליך - המעסיק או העובד. כאשר המעסיק יוזם את סיום העסקתו של העובד, המחולל כולל את השלבים שהמעסיק צריך לעשות מהזימון לשימוע, דרך ההחלטה באם לסיים את העסקת העובד, מתן הודעה מוקדמת ואישור על תקופת העסקה, ועד למילוי טופס 161. כאשר העובד מתפטר המחולל כולל מכתב התפטרות, אישור על תקופת העסקה וטופס 161.

למחולל סיום עבודה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
בחירות 2022

לפי החוק בישראל סעיף 136א לחוק הבחירות עובדים זרים המועסקים בענף הסיעוד על ידי מעסיק פרטי, בענף המלונאות, בענף ההסעדה, בענף החקלאות, בענף הבניין, או בענף התעשייה זכאים לתשלום שכרם הרגיל והמעסיק אינו חייב בתשלום נוסף בגין עבודה ביום זה.

לחוזר זרוע העבודה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
הוצאת העובדת מקבוצת הוואטצאפ של מקום העבודה בטרם קיום שימוע מהווה פגם בהליך הפיטורים

עובדת אשר הועסקה בתפקיד מנהלת מרחב דרום, האחראית על 26 סניפים ברשת משקפיים, הגישה תביעה למתן פיצוי מכוח "פיטורים שלא כדין" וכן דרישה להחזר ניכויים מהשכר. בחלוף 10 חודשי עבודה זומנה העובדת לשימוע לפני פיטורים, כאשר יום לפני עריכת השימוע, הוציאה אותה המעסיקה מכל קבוצות הוואטצאפ של העובדים ללא התראה מוקדמת. לטענת העובדת, היא פוטרה שלא כדין בהליך שהתקיים למראית עין בלבד ומאחר ששהתה בימי מחלה. המעסיקה טענה מנגד, שהפיטורים היו בשל חוסר שביעות רצון מהתנהלותה וכן בשל צמצום במספר העובדים ובשעות העבודה בשל מגפת הקורונה. בית הדין לא שוכנע מן הראיות, כי העובדת פוטרה עקב מחלתה, באופן הצובע את פיטוריה כ"פיטורים שלא כדין". לצד זאת, נפל פגם בהליך סיום העסקתה של העובדת פגם אשר בגינו יש לפצותה. הוצאת העובדת מהקבוצות באופן שאינו מכבד ובוודאי שהעיתוי עולה כדי טעם לפגם, בשים לב כי טרם התקיים השימוע הרשמי, וממש בסמוך לאחר שיחת ההבהרה עולה כדי פגם בהליך הפיטורין. בהתאם לאמור, נפסק לעובדת פיצוי בסך של 20,000 ₪. בנוסף, המעסיקה חויבה בהחזר ניכוי שכר בגין חופשה בסך 1,109 ₪ (סע"ש 32970-06-20, סיוון ברקאי נ' אופטיקה הלפרין בע"מ, מיום 7.9.2022 ).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
בית הדין ביטל "כתב ויתור זכויות" עקב הטעיית העובד

עובד הועסק כשנתיים וחצי כמנהל ברשת מרכולים עד ליום 20.6.19. ביום זה נתפס בחשד לגניבה וחתם על "כתב ויתור" שבמסגרתו הודה בגניבה, הסכים לפיטוריו, ויתר על זכויותיו והתחייב לפצות את המעסיקה. לאחר מכן חזר בו וביקש לבטל את כתב הויתור. המעסיקה סרבה וטענה כי הצדדים הגיעו להסכמה לפיה עבודתו של העובד תסתיים ללא תשלום פיצויי פיטורים וללא הודעה מוקדמת, תוך שהעובד מוותר על כל זכות שעמדה לו. בנוסף העובד התחייב לשלם פיצוי בגין מעשי הגניבה. בית הדין בחן את נסיבות המקרה וקבע כי הנטל הרובץ על המעסיקה להוכחת טענת הגניבה הינו נטל מוגבר. בית הדין העדיף את גרסת המעסיקה כי לאחר שנתפס על חם התוודה העובד בפני מנהלי המעסיקה שגנב מוצרים מן המרכול. למרות זאת ,לענין כתב הויתור נקבע כי ניתן לבטל את כתב הוויתור בשל טעות, הטעייה, כפייה או עושק, שבהם נפגם רצונו של העובד בעת כריתת החוזה. בית הדין קבע כי העובד הוטעה לחשוב שבידי המעסיקה ראיות נוספות (סרטוני אבטחה) המעידות על הגנבות שביצעו. נקבע כי כתב הויתור בוטל כדין. לאור זאת קיבל בית הדין את מרבית תביעתו לעניין זכויותיו הסוציאליות למעט, אי מתן הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים וקבע כי בנסיבות העניין מדובר בסיום יחסי עובד מעסיק שאינו מזכה בזכויות אלו (סע"ש 35520-08-19, פרנק מנחם כהן - דלישס מרכולים בע"מ, מיום 13.07.22).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 3 מחזורי הקורס: במרץ / ביוני / בנובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ
Excel למתחילים
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
זכויות עובדים במחלה וזכויות העובדים מול ביטוח לאומי
זכויות עובדים במחלה וגמלאות מחליפות שכר ביטוח לאומי
קורס דיני עבודה
זו השנה השמינית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
הליך סיום עבודה וטופס 161
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס. ובנוסף יוקדש זמן למענה לשאלות המרצה: יועץ מס צורי כנזי מומחה במיסוי קופות גמל, מיסוי פרישה, קצבאות וחלוקת חיסכון פנסיוני, לשעבר מנהל תחום שרות לקוחות במשרד מס הכנסה
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
הדרכה פרונטלית - שני מחזורים: מחזור מאי ומחזור ספטמבר
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס במאי
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 2 מחזורי הקורס: ביוני / בנובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית