מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1386 - 18/10/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1386 18/10/2022
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"ג-2022 placeholder
ביום 2.10.2022 פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"ג- 2022. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 מסדירות את תשלום הפיצויים בעד נזק עקיף ומגדירות מהו שוויו של נזק עקיף. הוראת השעה באה לתקן את ההגדרות המצויות בתקנות. להלן עיקרי הוראת השעה בהתייחס לפיצוי בגין תשלום שכר לעובדים בתקופת מבצע "עלות...
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
טבלאות
placeholder מחולל הגמול בעד עבודה במשמרת לילה
מחולל זה מפרט את נושא תשלום עבור עבודה במשמרת לילה
למחולל הגמול בעד עבודה במשמרת לילהלחצו כאן
חוזרים
הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות placeholder
בהתאם לסעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 71א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 ,קבעה ועדת הבחירות המרכזית, בתאריך כ"ב באלול התשפ"ב (18 בספטמבר 2022) את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות לכנסת ה-25.
לחוזר הכנסת במלואולחצו כאן
פסיקה
placeholder ניתן להעסיק עובדים פלסטינאים בעלי היתר שהוכרו כמאוימים על רקע שיתוף פעולה עם ישראל או על רקע נטייתם המינית ללא הסדרת העסקתם דרך יחידת המת"ש
עתירות שנסובו על עניינם של פלסטינים תושבי יהודה ושומרון שקיבלו היתרי שהייה בישראל בשל טענות למאוימות ובשל סכנה שלה הם חשופים על רקע חשדות לשיתוף פעולה עם ישראל ובשל טענות למאוימות על רקע אחר כגון נטייה מינית או מגדרית. העתירות התמקדו בשאלות הקשורות ליכולתם של מקבלי ההיתרים מקבוצות אלה להתפרנס ולקבל שירותי בריאות בעת שהם שוהים בישראל. יש לציין כי לגבי פלסטינאים בעלי היתר שהיה בישראל בשל טענות...
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ראובן בבדז'נובלחצו כאן
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

כל עובד 18.10

חיפוש מבזק

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל עובד