מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1374 - 19/07/2022

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 19.7

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובד לא יהודי לימי חג

בסעיף 18א(ב) לפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח - 1948 נקבע, כי עובד לא יהודי זכאי לבחור כימי מנוחה את חגי ישראל או את חגי עדתו. בית הדין הארצי לעבודה בחן את מעמדם של חגי ישראל, שבהם נעדר עובד שאינו יהודי, כאשר הוא בוחר כימי חג את חגי עדתו.

להתייחסות מאת עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
מאמרים
 
 
אופן חישוב זכאות חופשה ודמי חופשה

חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 קובע את זכאותם של עובדים לימי חופשה, לפי שנות ותק. החוק קובע את הזכאות בימים קלנדריים. משמע, הזכאות על פי החוק כוללת גם את ימי המנוחה השבועית. דהיינו - אם על פי חוק זכאי עובד ל-16 ימי חופשה בשנה בוותק של 1-5 שנים (ברוטו), אזי הכוונה היא ל-14 ימי חופשה בפועל (נטו) לעובד המועסק שישה ימים, לא כולל 2 שבתות, ו- 12 ימי חופשה בפועל (נטו) לעובד המועסק חמישה ימים.

להתייחסות מאת עו"ד הלית כהן רזניצקי – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל תשלום לעובד שנעדר בגין ימי אבל

מחולל זה מפרט את הזכאות לתשלום לעובד שנעדר בגין ימי אבל

למחולל – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
בעלי המעסיקה חויב בחובותיה של המעסיקה כלפי עובד, מתוקף התחייבותו האישית לשלם לעובד את זכויותיו

העובד הועסק בחברת בנייה וטען כי לא שולמו זכויות סוציאליות. עוד טען העובד כי יש להרים את מסך התאגדות המעסיקה ולחייב את בעלי המעסיקה בחיובים כלפיו מכוח שתי עילות- אחריות אישית והרמת מסך. בעילת האחריות האישית טען העובד כי בעלי המעסיקה התחייב בפניו לשלם לו את התחייבויות המעסיקה מתוך כיסו הפרטי. בעילת הרמת המסך טען העובד כי מנהל המעסיקה עשה שימוש לרעה במסך ההתאגדות כדי לחמוק מתשלום, וכן קיים חשש שהחברה לא תוכל לפרוע את חובותיה. המעסיקה ובעלי המעסיקה טענו שניתנו לעובד מלא זכויותיו. בנוסף טענו כי יש לדחות את התביעה כנגד בעלי המעסיקה בהיעדר עילה כלפיו- בעלי המעסיקה לא התחייב לשלם לעובד את כספי הפנסיה מכספו הפרטי. ובעילת הרמת מסך נטען כי בעלי המעסיקה הוא אדם שאינו מבין בהתנהלות הכספית של החברה ומכאן שלא ניתן להסיק שהוא פעל ביודעין בכדי לערב בין כיסו הפרטי לכיסה של החברה. בית הדין קבע כי בעלי המעסיקה חייב ביחד ולחוד עם המעסיקה בחובותיה כלפי העובד. זאת, גם מתוקף התחייבותו האישית לשלם לעובד את זכויותיו וגם מכוח התקיימותן של העילות להרמת מסך (סע"ש (ת"א) 2000-06-19, רפאל מסיקה נ' אסיל עאמר בניה ושיפוצים בע"מ, מיום 10.03.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פריד – לחץ כאן
 
קיזוז יתרת חופשה שלילית מחייבת הסכמה מפורשת של העובד ולא רק ידיעה

עובד הועסק כנהג הסעות תלמידים מהחינוך המיוחד. העובד סיים את העסקתו בחודש 12/2019. המעסיקה קיזזה לו משכרו ומהפיצויים המגיעים לו כנגד יתרת חופשה שלילית של 42.41 ימי חופשה בחסר. לטענת העובד הוא זכאי להחזר הקיזוז שנעשה שלא כדין משכרו האחרון ומפיצויי הפיטורים שלו, הואיל ולא הסכים לצבירת יתרת חופשה שלילית וקיזוזה בסיום העסקתו. בנוסף טען שנוצרה לו יתרת חופשה שלילית משמעותית מאחר שהמעסיקה בחרה לנצל ימי חופשה לפי צרכיה. המעסיקה טענה כי העובד ידע והסכים על התנאים. בנוסף טענה כי הנוהל בו נקטה מתחייב מאופי פעילותה כמפעילת הסעות לתלמידים, אשר מטבע הדברים אין צורך בפעילות בעסק בחודשי הקיץ או בחלקם וכן בחגים ובימי צום, והמועדים היו ידועים לעובד מראש. לכן מאחר שקיבל חופשה ביתר הקיזוז שבוצע היה כדין. בית הדין פסק כי בפועל מטרת חוק חופשה שנתית סוכלה. במקרה זה מרבית ימי החופשה שנטל העובד מעבר למכסת ימי החופשה, היו לתועלת המעסיק לרצונו ובהחלטתו שלו מבלי לקבל עליה את הסכמת העובד. העסקת עובד כאשר לכל תקופת העסקתו הוא מצוי ביתרת חופשה שלילית יש בה משום תחושת ריחיים על צווארו של העובד, הנותר במעין חוב למול המעסיק. יש אפוא לוודא באופן מפורש כי הדבר נעשה על דעתו ובהסכמתו, ולברר מולו אם הוא מעדיף שלא ליטול את אותה "הלוואה" שנותן לו כביכול המעסיק. לאור זאת, קיבל בית הדין את תביעת העובד ופסק כי המעסיקה תשיב לו את הקיזוז בסך 10,684 ₪ (ד"מ 1358-08-20, יצח אילוז נגד א.ד.ם אקספרס (אירועים) בע"מ, מיום 03.02.22).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
יום עיון מנהלות לשכה
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
זכויות העובדים במהלך חגים, חופשה, ומחלה
מיועד ל: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
קורס דיני עבודה
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
יום עיון - חידושים ועדכונים במיסוי עובדים בפרישה
יום העיון מוקדש כולו לשינויים המהותיים על פי ההוראות החדשות של רשות המסים במיסוי פרישת עובדים בכל הנוגע לאפשרויות פריסת הכנסות המשתלמות בפרישה ובפטירה, סוגי הכנסות בפריסה לאחור ופריסה לפנים סקירת ההסדר החדש שגובש בין רשות המסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות פורשי צה"ל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
זכויות עובדים בחגים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית