מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1370 - 21/06/2022

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 21.6

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
מתן נקודות זיכוי להורים לילדים בני 12-6 שעזבו חברה או שהצטרפו אליה באמצע השנה, על פי הוראת השעה בשנת 2022

מתן נקודות זיכוי להורים לילדים בני 12-6 שעזבו חברה או שהצטרפו אליה באמצע השנה, על פי הוראת השעה בשנת 2022
אי אפשר לתת את נקודות הזיכוי עבור תקופת העבר לעובדים שעזבו את החברה. העובד יכול להגיש דוח להחזר בתום השנה. לעובדים שהתחילו לעבוד במהלך השנה מעדכנים את נקודות הזיכוי אחורה, החל מהמועד שבו התחילו לעבוד. במקרה זה העובד יכול להמציא אישור מפקיד השומה לעריכת חישוב אחר.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח אריאל דרייפוס - לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל החובה לתת הפסקה במקום העבודה

מחולל זה מפרט את התנאים למתן הפסקות לעובדים במהלך עבודתם.

למחולל החובה לתת הפסקה במקום העבודה- לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הסכם קיבוצי כללי לשיפור שכר העובדים והגברת הבטיחות בענף הבנייה

ביום 12.6.2022 פרסמה ההסתדרות הודעה לפיה נחתם הסכם קיבוצי לשיפור שכר העובדים והגברת הבטיחות בענף הבנייה. ההסכם, שנחתם על ידי ההסתדרות, התאחדות הקבלנים בוני הארץ והתאחדות קבלני השיפוצים, יהיה בתוקף למשך חמש שנים. הוא כולל בין היתר העלאה משמעותית של שכר המינימום הענפי והרחבת ההשקעה של המעסיקים בענף בבטיחות ובהדרכות לעובדים.

לחוזר ההסתדרות במלואו – לחץ כאן
 
פועלים למען זכויות עובדי קבלן

זרוע העבודה תחמיר את הענישה על קבלנים הפועלים בניגוד לחוק. זרוע העבודה הפיצה להערות הציבור את התיקון לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, אשר נועד למנוע את ניצול העובדים ולהגן על זכויותיהם.

לחוזר משרד העבודה במלואו – לחץ כאן
 
עדכון קצובת הבראה לשנת 2022 – מגזר ציבורי

הממונה על השכר והסכמי עבודה פרסם חוזר ובו עדכון לקצובת הבראה במגזר הציבורי. בהתאם לחוזר, החל מיום 1.6.2022 התשלום ליום הבראה יעודכן לסכום של 449 ₪.

לחוזר מאת הממונה על השכר במשרד האוצר במלואו – לחץ כאן
 
הבראה לשנת 2022- מגזר הסתדרותי

ביום 13.6.2022 פרסמה ההסתדרות הכללית חוזר לעניין תעריף דמי ההבראה לשנת 2022. בהתאם לחוזר, נקבע כי יש לשלם במשכורת חודש יוני 2022, דמי הבראה לשנת 2022 (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר 2022), מחיר ליום הבראה נקבע ל-449.00 ₪.

לחוזר ההסתדרות במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
אסור להעסיק עובדת בחופשת לידה גם כאשר מתקיימים בין העובדת למעסיק יחסים חבריים

העובדת, עורכת דין במקצועה הועסקה בתפקיד מנהלת לשכת מנכ"ל. במסגרת תפקידה העובדת עסקה גם בנושאים משפטיים. העובדת שהתה בתקופת שמירת היריון וחופשת לידה. עת שהתה העובדת בחופשת הלידה, ביקשה ממנה המעסיקה להגיע למשרד לצורך בדיקת הסכם משפטי ושטרי חוב וכן נדרשה להגיע בתקופת חופשת הלידה מספר פעמים נוספות למשרדי המעסיקה. לאחר שהסתיימו יחסי העבודה, העובדת הגישה תביעה נגד המעסיקה במסגרתה עתרה לתשלום פיצויים בגין פגיעה בזכויותיה השונות ובכלל זה פיצוי בסך של 23,000 ₪ בשל העסקתה במהלך תקופת שמירת ההיריון וחופשת הלידה. המעסיקה טענה כי לא הופעל לחץ על העובדת לעבוד בתקופת שמירת ההיריון וחופשת הלידה, אלא נדרשה לתת תשובה טלפונית דחופה. בית הדין קבע כי המעסיקה נהגה בניגוד לדין והעובדת זכאית לפיצוי על סך 10,000 ₪ בגין הפרה של סעיף 6 לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 (סע"ש (ת"א) 18795-02, נעמה יהב ארואסטי נ' טבת אחסנה ולוגיסטיקה בע"מ, מיום 15.04.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פריד – לחץ כאן
 
הפלית מועמדת בקבלה לעבודה עקב אי גילוי היותה בהריון בחודש שלישי

מועמדת לעבודה בחודש שלישי להריונה עברה שבוע התלמדות בטרם תשובץ אצל המעסיקה בו היו מרוצים מתפקודה. המועמדת נדרשה לבצע בדיקת פוליגרף כדי לסיים הליכי המיון לצורך קליטתה לתפקיד אחמשי"ת אצל המעסיקה. העובדת הגיעה למכון לביצוע בדיקת פוליגרף ואז חששה מהבדיקה עקב הריונה, היא סיפרה לבודק מיוזמתה כי מסרבת להיבדק בגלל ההיריון והבודק ביצע תשאול לאחר שקיבל אישור מהמעסיקה שלא לקיים את בדיקת הפוליגרף. בחוות דעתו למעסיקה כתב כי העובדת מתאימה חלקית. לאחר כשעתיים הודיעה חברת כ"א לעובדת כי המעסיקה החליטה שלא לבחור בה. העובדת פנתה וטענה כי מדובר בהפליה אך פנייתה לא נענתה. לפיכך פנתה העובדת לקבל סעד מבית הדין עקב הפליה מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988. תביעת העובדת התקבלה וטענות המעסיקה לפיהן אי גילוי דבר ההיריון יוצר מצב שהעובדת לא מהימנה נדחו ונפסק לה פיצוי ע"ס 30,000 ₪ (סע"ש 22910-12-19 רויטל לוי נ' פרשמרקט בע"מ, מיום 24.02.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
הפחתה לעובד בשעות נוספות מהוה הרעת תנאים מוחשית

העובד הועסק כרכז בטחון ביישובים בית אריה ועופרים החל מיום 1.10.2010 ועד לסיום העסקתו ביום 31.8.19. לטענת העובד, לאחר חילופי גברי במועצה, מרגע כניסתו לתפקיד של ראש המועצה החדש, החלו להתעמר בו ולהחריף את היחס אליו, בין יתר ההגבלות והפגיעה בו, התקיימה פגיעה מוחשית בתנאי עבודתו, בוטלה מכסת השעות הנוספות שהוענקה לו בעבר ובכך בעצם צומצם שכרו, בעקבות כך נאלץ להתפטר בגין הרעת תנאים. לטענת המעסיקה, לאחר חילופי גברי במועצה הוחלט על התייעלות והפסקת חריגות שכר אצל העובדים, נמסרה לעובד הודעה כי לא יאפשרו לו לעבוד בשעות נוספות וכי עליו להשיב סכומים שקיבל ביתר, העובד התפטר ועל כן אין העובד זכאי לפיצויי פיטורים. יתרה מכך, על העובד להשיב כספים שקיבל שלא כדין. בית הדין פסק כי, אין לקבל את טענת המעסיקה וכי השעות הנוספות נחשבות כחלק משכרו במסגרת נסיבות הסכם ההעסקה. התפטרותו של העובד בגין הרעה מוחשית בתנאי עבודתו מוצדקת ועל כן העובד זכאי לפיצויים בגין ההרעה. תביעת העובד בגין רכיבי השכר התקבלה בחלקה (סע"ש 33067-10-29, שרון אלפסי נ' מועצה מקומית בית אריה עופרים, מיום 23.03.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
יום עיון מנהלות לשכה
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
זכויות העובדים במהלך חגים, חופשה, ומחלה
מיועד ל: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
קורס דיני עבודה
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
יום עיון - חידושים ועדכונים במיסוי עובדים בפרישה
יום העיון מוקדש כולו לשינויים המהותיים על פי ההוראות החדשות של רשות המסים במיסוי פרישת עובדים בכל הנוגע לאפשרויות פריסת הכנסות המשתלמות בפרישה ובפטירה, סוגי הכנסות בפריסה לאחור ופריסה לפנים סקירת ההסדר החדש שגובש בין רשות המסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות פורשי צה"ל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
זכויות עובדים בחגים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית