מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1365 - 17/05/2022

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 17.5

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6), התשפ"ב - 2022

ביום 11.5.2022 פורסם ברשומות חוק דמי מחלה (תיקון מס' 6), התשפ"ב -2022. ע"פ התיקון לחוק, עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה שנדרש בשלה טיפול קבוע בדיאליזה, ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, אף לאחר החלמתו, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרו או מחלקו, בכפיפות לתקופת הזכאות המקסימלית ובכפוף לאישור רפואי מתאים.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל היעדרויות לעניין דמי מחלה

מחולל זה מפרט את סוגי ההיעדרויות של עובד הנעדר לצורך סיוע וטיפול בבן משפחה, המזכים אותו בתשלום דמי מחלה.

למחולל היעדרויות לעניין דמי מחלה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הנחיות למעסיקים בעקבות תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו –1996

תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה, אשר התקבל ביום 25.8.2022, נועד לאפשר כלי נוסף לעובדת למימוש הזכות לשכר שווה. בהתאם לתיקון, חלה חובה על גוף פרטי וציבורי אשר מעסיק מעל ל-518 עובדים/ות וכן על מעסיק ציבורי המוטלת עליו חובה לפי חיקוק המנוי בתוספת הראשונה לחוק2 כאמור בסעיף 6א לחוק, להפיק שני דוחות, מידי שנה, המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים, בהתאם להוראות החוק.

לחוזר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במלואו – לחץ כאן
 
אושר סופית: הגדלת מענק העבודה ונקודות זיכוי ממס להורים לילדים בגילאי 6-12

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ב- 2022. החלק הראשון בחוק נוגע לנקודות זיכוי להורים, תוספת של נקודה לכל אחד מההורים לילד שמלאו 6 עד 12. התוספת נוגעת ל-610 אלף הורים עובדים, בהיקף של 2.1 מיליארד ₪. אלה מצטרפים להטבות המס הקיימות כבר היום. שוויי כל נקודת זיכוי הוא 2,796 ₪ בחישוב שנתי.

לחוזר הכנסת במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
בית הדין שלל מהעובד חלק מפיצויי הפיטורים מאחר שהפעיל כפייה כלכלית על מעסיקתו

בית המשפט קבע כי העובד יצר על המעסיקה לחץ כלכלי "בלתי לגיטימי". השגת שיפור בתנאי שכר בשיטות שגובלות בסחיטה ממעסיק כפי שהתנהל העובד אינה לגיטימית. יש כאן כפייה כלכלית מובהקת. העובד נהג בחוסר תום לב קיצוני. למעסיקה לא הייתה "ברירה סבירה" אלא להיכנע לדרישת העובד. התנהלות העובד אשר מטה את הכף לראות בה ככפייה כלכלית, הוא התניית ביצוע העדכונים בתוכנה ותפעולה בהיענות למלוא דרישותיו הכלכליות. בית המשפט קבע כי באיזון הכולל, ובשים לב לחומרתם היתרה של מעשי העובד, אל מול היותו עובד ותיק שתרם תרומה רבה למעסיקה, מצא לנכון לפסוק לטובת העובד פיצויי פיטורים בגובה 30% בלבד, כאשר את פיצויי הפיטורים יש לחשב על פי שכרו האחרון - טרם העלאת שכרו לאחר אירועי הכפייה (ע"ש (חי') 52852-09-19, יוסף פרידלנדר נ' עוקץ מערכות בע"מ, מיום 27.02.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פריד – לחץ כאן
 
נקבע: לא מתקיימים יחסי עובד מעסיק בין חברה לשותף בה

במקרה זה נדחתה תביעתו של שותף בחברה להכיר בו כעובד החברה. החברה הוקמה לצורך רכישת בניין מסחרי והשכרתו. ניהול כושל של החברה בה היו 2 בעלי מניות עיקריים: השותף (יחד עם אמו) ושותף 2 (יחד עם אשתו) והפסד השותף בבית משפט מחוזי לעניין קיפוח בעלי מניות, הובילו את השותף שהפסיד בבית משפט מחוזי לבית הדין לעבודה. שם תבע השותף את החברה ואת שותף 2 בגין קיום יחסי עובד- מעסיק וטען כי הוא זכאי לתשלום שכר וזכויות סוציאליות בכל השנים בהם עבד בחברה. בית הדין כאמור דחה את תביעתו על בסיס נימוקים רבים כגון: היעדר הסכם עבודה, היעדר פיקוח, חוסר אמינות בגרסת השותף וקביעה שפסיקת בית הדין הארצי לפיה שותף בשותפות, בין רשומה ובין שאינה רשומה, אינו יכול להיחשב כעובד של השותפות (סע"ש 52922-06-20, משה כהן נ' א.מ.ע.י נדל"ן בע"מ ו- ישי בנין, מיום 16.02.2022).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
יום עיון מנהלות לשכה
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
זכויות העובדים במהלך חגים, חופשה, ומחלה
מיועד ל: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
קורס דיני עבודה
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
יום עיון - חידושים ועדכונים במיסוי עובדים בפרישה
יום העיון מוקדש כולו לשינויים המהותיים על פי ההוראות החדשות של רשות המסים במיסוי פרישת עובדים בכל הנוגע לאפשרויות פריסת הכנסות המשתלמות בפרישה ובפטירה, סוגי הכנסות בפריסה לאחור ופריסה לפנים סקירת ההסדר החדש שגובש בין רשות המסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות פורשי צה"ל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
זכויות עובדים בחגים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית