מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1347 - 04/01/2022

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 4.1.22

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 2), התשפ"ב - 2021

ביום 30.12.2021 פורסם ברשומות צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 2), התשפ"ב - 2021 לפיו הוארך תוקף חוק הבידוד עד ליום 28.2.22.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל העסקת עובדים זרים

מחולל זה מציג את התנאים הנדרשים להעסקת עובדים זרים וזכויותיהם.

למחולל העסקת עובדים זרים – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
רשות המיסים מנפיקה באופן יזום תיאומי מס לאנשים עם מוגבלות לשנת 2022

ביום 29.12.21 פרסמה רשות המיסים הודעה בעניין תיאומי מס לאנשים עם מוגבלות. בהתאם להודעה, רשות המיסים תנפיק באופן יזום כ-11,000 תיאומי מס עדכניים לשנת 2022 עבור אנשים עם מוגבלות שערכו תיאום מס בגין הכנסותיהם בשנים 2020 ו- 2021, וקיימת להם נכות מזכה בשנת 2022, ללא כל צורך בפניה שלהם למשרדי מס הכנסה.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
מענק למעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות

ביום 10.11.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בעניין מענק למעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים מוכות. בהתאם לחוזר, מעסיק שימשיך להעסיק עובדת במשך 150 ימים לאחר שחזרה ממקלט לנשים נפגעות אלימות - יהיה זכאי למענק חד פעמי בסך של 5,000 ₪.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואו – לחץ כאן
 
כללים והוראות להפקת טופס 101 אלקטרוני לשנת 2022

על מנת לשפר ולייעל את תהליכי העבודה הקיימים ברשות המיסים מול גורמי חוץ בכלל ומול ציבור המעסיקים בפרט, ובהתחשב בעובדה שמעסיקים רבים משתמשים במערכות ממוחשבות לניהול כוח האדם ודיווח השכר, נקבעו כללים אשר יאפשרו למעסיקים, העומדים בתנאי תקנה 2(ה) לתקנות המשכורת והעומדים בתנאים שייקבעו, להפיק את טופסי 101 ונספחיו בצורה אלקטרונית, ולחסוך את מילוי כרטיס העובד באופן ידני כאמור בתקנות. מטרת הוראות אלו הינה להנחות את המעסיקים המעוניינים ליישם טופס 101 אלקטרוני כתחליף למילוי טופס 101 ידני מידי שנה, לגבי אופן הגשת הצהרה על עמידה בכללים ותהליך הפקת הטופס .

לחוזר רשות המיסים - לחץ כאן
 
עדכון‏ סכומי ‏אגרות,‏ פיקדון,‏ ערובה,‏ ניכוי‏ בעד‏ מגורים ‏הולמים, הוצאות‏ נלוות ‏וזיכוי‏ בעד‏ ביטוח ‏רפואי ‏‏- לשנת ‏2022

: בהתאם‏ להנחיית ‏מנהל ‏הכנסות ‏המדינה ‏במשרד ‏האוצר, ‏עקב ‏עליית ‏מדד ‏חודש ‏נובמבר ‏2022 בשיעור‏ של ‏כ-2.4% ביחס ‏למדד ‏המקביל ‏אשתקד, ‏בוצעו ‏עדכונים ‏בתעריפי ‏אגרות ‏להעסקת ‏עובדים ‏זרים ‏לשנת‏ 2022.
החוזר ‏מפרט ‏סכומי ‏האגרות, ‏הערבויות ‏והניכויים ‏המותרים, ‏המעודכנים ‏לשנת ‏2022.

לחוזר רשות האוכלוסין במלואו – לחץ כאן
 
ועדת הכספים אישרה את עדכון שיעור ההפחתה בשווי השימוש ברכב חשמלי

ביום 3.1.22 פרסמה רשות המיסים הודעה לפיה ועדת הכספים אישרה את עדכון שיעור ההפחתה בשווי השימוש בכלי רכב בעלי הנעה מתקדמת (היברידית, פלאג-אין וחשמלית) לשנים 2022 - 2025. בהתאם לתקנות שאושרו, שיעור ההפחתה בשווי השימוש בכלי רכב בעל הנעה היברידית ימשיך לעמוד על 500 שקלים. שיעור ההפחתה בשווי השימוש בכלי רכב בעל הנעת פלאג-אין ימשיך לעמוד על 1,000 שקלים. שיעור ההפחתה בשווי השימוש בכלי רכב בעל הנעה חשמלית יעמוד עד סוף שנת 2025 על 1,200 שקלים, לעומת 1,000 שקלים לפני העדכון.

להודעת רשות המיסים במלואה – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
מעסיק שפיטר עובדת בהגיעה לגיל פרישת חובה ולא עדכן אותה על האפשרות לבקש להמשיך בעבודתה חויב בפיצוי

העובדת הועסקה במשך תשע וחצי שנים בחברת שופרסל בע"מ. העובדת הגיעה לגיל פרישה וניתנה לה הודעה שעקב הגעתה לגיל פרישת חובה תסתיים העסקתה. לאחר שהסתיימו יחסי העבודה, פנתה העובדת לשופרסל והעלתה טענות שונות בעניין פיטוריה ודרשה לשוב לעבודתה. ולבסוף הגישה תביעה כנגד המעסיקה. העובדת טענה כי פיטוריה היה מנוגדים לדין, ללא שימוע, בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תוך אפלייתה מחמת גילה ומתוך שיקול כלכלי פסול וכי התנהלות זו גרמה לה נזקים בדמות אובדן השתכרות ואובדן זכויותיה כגמלאית. המעסיקה טענה כי פרישה לגמלאות אינה פיטורים ואינה התפטרות. המעסיקה ציינה כי העובדת לא ביקשה באף שלב טרם פרישתה לגמלאות להמשיך ולעבוד לאחר גיל 67. בית הדין הכריע כי אכן לא מדובר בפיטורים, אלא בסיום עבודה עם הגעת העובדת לגיל פרישה, ולכן אין למעסיקה חובה לזמן את העובדת לשימוע לפני פיטורים. בנוסף נקבע כי לעובד קיימת זכות לבקש ממעסיקו להמשיך ולעבוד גם לאחר הגעה לגיל פרישת חובה ובמקרה של בקשה כזו יכול המעסיק לשקול אותה בכובד ראש. בית הדין קבע בנסיבות העניין דנן כי היה על המעסיקה ליידע את העובדת בדבר האפשרות לבקש להאריך את עבודתה לאחר גיל פרישה. לאור פגמים אלו פסק בית הדין לעובדת פיצוי בסך 10.000 ₪ (סע"ש 31262-01-19, רחל לסקי נ' שופרסל בע"מ, מיום 05.10.21).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רן בינות – לחץ כאן
 
בית הדין הארצי קבע כי פיטורי עובדת מחמת פגיעה קשה באמון לא תצדיק שלילת פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת בנסיבות מסוימות

מדובר בערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה. העובדת עבדה כמזכירה במשרד עורכי דין משנת 1997 ועד לפיטוריה לאלתר בשנת 2019. בית הדין האזורי פסק לזכות העובדת פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת, פיצוי לא ממוני בגין פיטורים שלא כדין, פיצוי בגין חסר בהפקדות לתגמולים, גמול שעות נוספות, פדיון חופשה, והוצאות משפט. הערעור נסב על פסיקת בית הדין האזורי. בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור בחלקו וקבע, כי גם אם העובדת פוטרה מחמת פגיעה קשה באמון אין בכך במכלול הנסיבות, לרבות תקופת העסקה הארוכה כדי להצדיק שלילת פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת. בנוסף, קבע בית הדין, כי העובדת זכאית לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין מאחר שלא נערך לה שימוע מסודר בסך 30,000 ₪. פיצוי בגין הפקדות בחסר לתגמולים בסך של 20,386 ₪ ולגמול שעות נוספות בסך של 29,558 ₪ (ע"ע 40806-03-21, עו"ד אמיר גאנם נ' בת שבע חן, מיום 21.10.2021).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
סוגיות בביטוח הלאומי
יום עיון מקיף המוקדש לסוגיות מרכזיות בביטוח לאומי איתן מתמודד ציבור המייצגים, רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות ויתר העוסקים בתחום. סקירת העדכונים החשובים לבעלי שליטה בחברות: חברות משפחתיות, חברות ארנק, דמי אבטלה לבעלי שליטה וקרוביהם ועדכונים על תיקוני חקיקה ופסיקה
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
קורס דיני עבודה ב-ZOOM (ערב)
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קורס דיני עבודה - כל עובד
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית