מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1346 - 28/12/2021

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 28.12

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב- 2021

ביום 22.12.2021 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), (תיקון), התשפ"ב-2021. הוראת השעה קובעת כי על אף האמור בחוק גיל פרישה ובחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל-1970, מעסיק לא יחייב עובד שהוא הורה שילדו נפטר והגיע לגיל פרישת חובה לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה. בהתאם לתיקון להוראת השעה, הוראת השעה תעמוד בתוקפה 6 שנים מיום תחילתה (ולא 4 שנים).

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית

זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית
טקסט: בסעיף 18א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948 נקבע, אילו חגים דינם כדין מנוחה שבועית. החגים המפורטים בפקודה הם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של חג הסוכות, ראשון ושביעי של חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות. בהתאם לאמור, חגים כגון חנוכה, פורים, ל"ג בעומר וראש השנה האזרחית וכמו כן, ימי צום כגון ט' באב וי"ז בתמוז אינם נחשבים כ"יום חג", שבו זכאי העובד למנוחה שבועית. לפיכך, עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד.

להתייחסות מאת עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
זכאות לתשלום בגין יום בחירה

מחולל זה מפרט את הזכות להיעדרות בתשלום בגין יום בחירה

למחולל זכאות לתשלום בגין יום בחירה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
נחתם הסכם פיצוי לעובדים בעקבות מבצע "שומר החומות"

ההסתדרות, משרד האוצר ונשיאות המגזר העסקי, חתמו על הסכמים שמסדירים את תשלום השכר על ידי המעסיקים לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות מבצע "שומר החומות" במאי האחרון ואת שיפוי המעסיקים בגין כך, על ידי המדינה. בהתאם לקבוע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, תשלום השכר יינתן לעובדים שנעדרו ממקום עבודתם עקב הוראות פיקוד העורף או בגלל הצורך להשגיח על ילדיהם עקב סגירת מוסדות החינוך בהתאם להגבלות שהוטלו בתקופה שבין 10 ל-21 במאי 2021.

לחוזר ההסתדרות הכללית במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
האומנם הטרדה מינית? והנזק מהתקיימות עוולת לשון הרע

במקרה זה מעסיק בחר לתבוע את העובדת שלו בסיום היחסים בגין דרישתה לקבל תשלום זכויות סוציאליות ובכלל זה אזכור במכתב הדרישה כי הטריד אותה מינית- ללא דרישת פיצוי ותלונה במשטרה. המעסיק הכחיש את אירוע ההטרדה המינית וטען לעוולת לשון הרע כלפיו בעצם חשיפת האירוע המוכחש לעובדים נוספים בחברה. המעסיק הצליח לסגור את התלונה במשטרה ולשנות את עילת התלונה מחוסר ראיות לחוסר אשמה. העובדת לא הצליחה להוכיח כי האירוע לו טענה אכן התקיים וכך נפסק לטובת המעסיק פיצוי ע"ס 35,000 ש"ח בגין הוצאת לשון הרע של העובדת כלפי מעסיקה ועקב גרימת נזקים לו, למשפחתו ולעסק שלו וכן הוצאות משפט (סע"ש 41453-07-18, יחיעם קורמן נ' זיוה נעים, מיום 25.06.2021).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
פיצוי לעובדת שפוטרה בהיותה בטיפולי פוריות בזמן חל"ת בסגר השני בתקופת הקורונה

העובדת הועסקה כפקידה במשרדי המעסיקה מיום 6.1.20 ועד למועד פיטוריה ביום 16.11.20. ביום 30.09.20 במהלך תקופת הסגר השני עקב התפשטות נגיף הקורונה, הוצאה העובדת לחל"ת. ביום 13.11.20 במהלך תקופת החל"ת, זימן מנהל המעסיקה את העובדת במסרון לשיחה. ביום 15.11.20 נערכה פגישה בין העובדת, המנהל והבעלים וביום 17.11.20 נשלח לעובדת פרוטוקול ישיבת שימוע וכן מכתב פיטורים מיום 16.11.20. ביום 24.11.20 שלחה העובדת למנהל במסרון אישור רפואי, לפיו ביום 6.9.20 החלה בירור וטיפולי פוריות. ביום 22.12.20 הגישה המעסיקה בקשה לקבלת היתר לפיטורי העובדת מהממונה לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 והחלטת הממונה לפי חוק עבודת נשים שלא להתיר את פיטורי העובדת, לאחר שנמצא כי פיטוריה קשורים לטיפולי הפוריות. לטענת העובדת היא החלה בטיפולי הפוריות ביום 6.9.20 והמעסיקה ידעה על טיפולי הפוריות אותם היא נאלצה לעבור טרם הוצאתה לחל"ת וטרם פיטוריה. למרות זאת, המעסיקה הוציאה אותה לחל"ת ולאחר מכן פיטרה אותה ללא היתר כנדרש בחוק. בנוסף טענה כי פיטוריה נעשו אך ורק בשל היותה בטיפולי פוריות ועל כן זכאית לפיצוי מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 מנגד המעסיקה טענה כי העובדת יצאה לחל"ת בעקבות הסגר השני נוכח חוסר שביעות רצון מתפקידה וצמצומים ושינויים שנערכו במשרד בעקבות הקורונה. בית הדין קבע כי העובדת פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים ללא היתר בתקופה בה עברה טיפולי פוריות. עוד נקבע כי פיטוריה נעשו לאחר שהודיעה על הטיפולים וכי הם לא נבעו מצמצומים בתקופת הקורונה. לכן נקבע פיצוי בגין הפרת חוק עבודת נשים בסך 10,050 ₪. עוד נקבע כי הפיטורים היו קשורים בטיפולי פוריות תוך הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ולכן נקבע פיצוי בגין רכיב זה על סך 20,000 ₪ (סע"ש 8337-12-20, ניצנית דדון נ' רפי ונציה שמאות וסקרים בע"מ, מיום 08.11.21).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
סוגיות בביטוח הלאומי
יום עיון מקיף המוקדש לסוגיות מרכזיות בביטוח לאומי איתן מתמודד ציבור המייצגים, רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות ויתר העוסקים בתחום. סקירת העדכונים החשובים לבעלי שליטה בחברות: חברות משפחתיות, חברות ארנק, דמי אבטלה לבעלי שליטה וקרוביהם ועדכונים על תיקוני חקיקה ופסיקה
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
קורס דיני עבודה ב-ZOOM (ערב)
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
קורס דיני עבודה - כל עובד
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית