מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1346 - 28/12/2021

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 28.12

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב- 2021

ביום 22.12.2021 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), (תיקון), התשפ"ב-2021. הוראת השעה קובעת כי על אף האמור בחוק גיל פרישה ובחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל-1970, מעסיק לא יחייב עובד שהוא הורה שילדו נפטר והגיע לגיל פרישת חובה לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה. בהתאם לתיקון להוראת השעה, הוראת השעה תעמוד בתוקפה 6 שנים מיום תחילתה (ולא 4 שנים).

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית

זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית
טקסט: בסעיף 18א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948 נקבע, אילו חגים דינם כדין מנוחה שבועית. החגים המפורטים בפקודה הם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של חג הסוכות, ראשון ושביעי של חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות. בהתאם לאמור, חגים כגון חנוכה, פורים, ל"ג בעומר וראש השנה האזרחית וכמו כן, ימי צום כגון ט' באב וי"ז בתמוז אינם נחשבים כ"יום חג", שבו זכאי העובד למנוחה שבועית. לפיכך, עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד.

להתייחסות מאת עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
זכאות לתשלום בגין יום בחירה

מחולל זה מפרט את הזכות להיעדרות בתשלום בגין יום בחירה

למחולל זכאות לתשלום בגין יום בחירה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
נחתם הסכם פיצוי לעובדים בעקבות מבצע "שומר החומות"

ההסתדרות, משרד האוצר ונשיאות המגזר העסקי, חתמו על הסכמים שמסדירים את תשלום השכר על ידי המעסיקים לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות מבצע "שומר החומות" במאי האחרון ואת שיפוי המעסיקים בגין כך, על ידי המדינה. בהתאם לקבוע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, תשלום השכר יינתן לעובדים שנעדרו ממקום עבודתם עקב הוראות פיקוד העורף או בגלל הצורך להשגיח על ילדיהם עקב סגירת מוסדות החינוך בהתאם להגבלות שהוטלו בתקופה שבין 10 ל-21 במאי 2021.

לחוזר ההסתדרות הכללית במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
האומנם הטרדה מינית? והנזק מהתקיימות עוולת לשון הרע

במקרה זה מעסיק בחר לתבוע את העובדת שלו בסיום היחסים בגין דרישתה לקבל תשלום זכויות סוציאליות ובכלל זה אזכור במכתב הדרישה כי הטריד אותה מינית- ללא דרישת פיצוי ותלונה במשטרה. המעסיק הכחיש את אירוע ההטרדה המינית וטען לעוולת לשון הרע כלפיו בעצם חשיפת האירוע המוכחש לעובדים נוספים בחברה. המעסיק הצליח לסגור את התלונה במשטרה ולשנות את עילת התלונה מחוסר ראיות לחוסר אשמה. העובדת לא הצליחה להוכיח כי האירוע לו טענה אכן התקיים וכך נפסק לטובת המעסיק פיצוי ע"ס 35,000 ש"ח בגין הוצאת לשון הרע של העובדת כלפי מעסיקה ועקב גרימת נזקים לו, למשפחתו ולעסק שלו וכן הוצאות משפט (סע"ש 41453-07-18, יחיעם קורמן נ' זיוה נעים, מיום 25.06.2021).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
פיצוי לעובדת שפוטרה בהיותה בטיפולי פוריות בזמן חל"ת בסגר השני בתקופת הקורונה

העובדת הועסקה כפקידה במשרדי המעסיקה מיום 6.1.20 ועד למועד פיטוריה ביום 16.11.20. ביום 30.09.20 במהלך תקופת הסגר השני עקב התפשטות נגיף הקורונה, הוצאה העובדת לחל"ת. ביום 13.11.20 במהלך תקופת החל"ת, זימן מנהל המעסיקה את העובדת במסרון לשיחה. ביום 15.11.20 נערכה פגישה בין העובדת, המנהל והבעלים וביום 17.11.20 נשלח לעובדת פרוטוקול ישיבת שימוע וכן מכתב פיטורים מיום 16.11.20. ביום 24.11.20 שלחה העובדת למנהל במסרון אישור רפואי, לפיו ביום 6.9.20 החלה בירור וטיפולי פוריות. ביום 22.12.20 הגישה המעסיקה בקשה לקבלת היתר לפיטורי העובדת מהממונה לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 והחלטת הממונה לפי חוק עבודת נשים שלא להתיר את פיטורי העובדת, לאחר שנמצא כי פיטוריה קשורים לטיפולי הפוריות. לטענת העובדת היא החלה בטיפולי הפוריות ביום 6.9.20 והמעסיקה ידעה על טיפולי הפוריות אותם היא נאלצה לעבור טרם הוצאתה לחל"ת וטרם פיטוריה. למרות זאת, המעסיקה הוציאה אותה לחל"ת ולאחר מכן פיטרה אותה ללא היתר כנדרש בחוק. בנוסף טענה כי פיטוריה נעשו אך ורק בשל היותה בטיפולי פוריות ועל כן זכאית לפיצוי מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 מנגד המעסיקה טענה כי העובדת יצאה לחל"ת בעקבות הסגר השני נוכח חוסר שביעות רצון מתפקידה וצמצומים ושינויים שנערכו במשרד בעקבות הקורונה. בית הדין קבע כי העובדת פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים ללא היתר בתקופה בה עברה טיפולי פוריות. עוד נקבע כי פיטוריה נעשו לאחר שהודיעה על הטיפולים וכי הם לא נבעו מצמצומים בתקופת הקורונה. לכן נקבע פיצוי בגין הפרת חוק עבודת נשים בסך 10,050 ₪. עוד נקבע כי הפיטורים היו קשורים בטיפולי פוריות תוך הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ולכן נקבע פיצוי בגין רכיב זה על סך 20,000 ₪ (סע"ש 8337-12-20, ניצנית דדון נ' רפי ונציה שמאות וסקרים בע"מ, מיום 08.11.21).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
יום עיון מנהלות לשכה
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
זכויות העובדים במהלך חגים, חופשה, ומחלה
מיועד ל: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
קורס דיני עבודה
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
יום עיון - חידושים ועדכונים במיסוי עובדים בפרישה
יום העיון מוקדש כולו לשינויים המהותיים על פי ההוראות החדשות של רשות המסים במיסוי פרישת עובדים בכל הנוגע לאפשרויות פריסת הכנסות המשתלמות בפרישה ובפטירה, סוגי הכנסות בפריסה לאחור ופריסה לפנים סקירת ההסדר החדש שגובש בין רשות המסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות פורשי צה"ל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
זכויות עובדים בחגים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית