מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1346 - 28/12/2021

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 28.12

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב- 2021

ביום 22.12.2021 פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), (תיקון), התשפ"ב-2021. הוראת השעה קובעת כי על אף האמור בחוק גיל פרישה ובחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב], התש"ל-1970, מעסיק לא יחייב עובד שהוא הורה שילדו נפטר והגיע לגיל פרישת חובה לפרוש מעבודתו בשל גילו, בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה. בהתאם לתיקון להוראת השעה, הוראת השעה תעמוד בתוקפה 6 שנים מיום תחילתה (ולא 4 שנים).

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית

זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית
טקסט: בסעיף 18א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948 נקבע, אילו חגים דינם כדין מנוחה שבועית. החגים המפורטים בפקודה הם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של חג הסוכות, ראשון ושביעי של חג הפסח, חג השבועות ויום העצמאות. בהתאם לאמור, חגים כגון חנוכה, פורים, ל"ג בעומר וראש השנה האזרחית וכמו כן, ימי צום כגון ט' באב וי"ז בתמוז אינם נחשבים כ"יום חג", שבו זכאי העובד למנוחה שבועית. לפיכך, עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעביד.

להתייחסות מאת עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
זכאות לתשלום בגין יום בחירה

מחולל זה מפרט את הזכות להיעדרות בתשלום בגין יום בחירה

למחולל זכאות לתשלום בגין יום בחירה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
נחתם הסכם פיצוי לעובדים בעקבות מבצע "שומר החומות"

ההסתדרות, משרד האוצר ונשיאות המגזר העסקי, חתמו על הסכמים שמסדירים את תשלום השכר על ידי המעסיקים לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות מבצע "שומר החומות" במאי האחרון ואת שיפוי המעסיקים בגין כך, על ידי המדינה. בהתאם לקבוע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, תשלום השכר יינתן לעובדים שנעדרו ממקום עבודתם עקב הוראות פיקוד העורף או בגלל הצורך להשגיח על ילדיהם עקב סגירת מוסדות החינוך בהתאם להגבלות שהוטלו בתקופה שבין 10 ל-21 במאי 2021.

לחוזר ההסתדרות הכללית במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
האומנם הטרדה מינית? והנזק מהתקיימות עוולת לשון הרע

במקרה זה מעסיק בחר לתבוע את העובדת שלו בסיום היחסים בגין דרישתה לקבל תשלום זכויות סוציאליות ובכלל זה אזכור במכתב הדרישה כי הטריד אותה מינית- ללא דרישת פיצוי ותלונה במשטרה. המעסיק הכחיש את אירוע ההטרדה המינית וטען לעוולת לשון הרע כלפיו בעצם חשיפת האירוע המוכחש לעובדים נוספים בחברה. המעסיק הצליח לסגור את התלונה במשטרה ולשנות את עילת התלונה מחוסר ראיות לחוסר אשמה. העובדת לא הצליחה להוכיח כי האירוע לו טענה אכן התקיים וכך נפסק לטובת המעסיק פיצוי ע"ס 35,000 ש"ח בגין הוצאת לשון הרע של העובדת כלפי מעסיקה ועקב גרימת נזקים לו, למשפחתו ולעסק שלו וכן הוצאות משפט (סע"ש 41453-07-18, יחיעם קורמן נ' זיוה נעים, מיום 25.06.2021).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
פיצוי לעובדת שפוטרה בהיותה בטיפולי פוריות בזמן חל"ת בסגר השני בתקופת הקורונה

העובדת הועסקה כפקידה במשרדי המעסיקה מיום 6.1.20 ועד למועד פיטוריה ביום 16.11.20. ביום 30.09.20 במהלך תקופת הסגר השני עקב התפשטות נגיף הקורונה, הוצאה העובדת לחל"ת. ביום 13.11.20 במהלך תקופת החל"ת, זימן מנהל המעסיקה את העובדת במסרון לשיחה. ביום 15.11.20 נערכה פגישה בין העובדת, המנהל והבעלים וביום 17.11.20 נשלח לעובדת פרוטוקול ישיבת שימוע וכן מכתב פיטורים מיום 16.11.20. ביום 24.11.20 שלחה העובדת למנהל במסרון אישור רפואי, לפיו ביום 6.9.20 החלה בירור וטיפולי פוריות. ביום 22.12.20 הגישה המעסיקה בקשה לקבלת היתר לפיטורי העובדת מהממונה לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 והחלטת הממונה לפי חוק עבודת נשים שלא להתיר את פיטורי העובדת, לאחר שנמצא כי פיטוריה קשורים לטיפולי הפוריות. לטענת העובדת היא החלה בטיפולי הפוריות ביום 6.9.20 והמעסיקה ידעה על טיפולי הפוריות אותם היא נאלצה לעבור טרם הוצאתה לחל"ת וטרם פיטוריה. למרות זאת, המעסיקה הוציאה אותה לחל"ת ולאחר מכן פיטרה אותה ללא היתר כנדרש בחוק. בנוסף טענה כי פיטוריה נעשו אך ורק בשל היותה בטיפולי פוריות ועל כן זכאית לפיצוי מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 מנגד המעסיקה טענה כי העובדת יצאה לחל"ת בעקבות הסגר השני נוכח חוסר שביעות רצון מתפקידה וצמצומים ושינויים שנערכו במשרד בעקבות הקורונה. בית הדין קבע כי העובדת פוטרה בניגוד לחוק עבודת נשים ללא היתר בתקופה בה עברה טיפולי פוריות. עוד נקבע כי פיטוריה נעשו לאחר שהודיעה על הטיפולים וכי הם לא נבעו מצמצומים בתקופת הקורונה. לכן נקבע פיצוי בגין הפרת חוק עבודת נשים בסך 10,050 ₪. עוד נקבע כי הפיטורים היו קשורים בטיפולי פוריות תוך הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ולכן נקבע פיצוי בגין רכיב זה על סך 20,000 ₪ (סע"ש 8337-12-20, ניצנית דדון נ' רפי ונציה שמאות וסקרים בע"מ, מיום 08.11.21).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
סדנת ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
סדרת הרצאות לפורום העשרה פנסיונית
קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים, קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, חסכונות והשקעות בתקופה של העלאות ריבית וחוסר וודאות, ניהול ההון האישי - כיצד גם בזמנים קשים אנשים מתעשרים?
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
"המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם ההוראות החלות על "המגזר השלישי" בהיבט המיסויי, חובות הדיווח המקוון ומתן אישור לניהול תקין.
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית