מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1318 - 01/06/2021

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 1.6

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
חובותיו של מעביד במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה

סעיף 7 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 קובע את חובת המעסיק לנקוט אמצעים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. במסגרת חובה זו על המעסיק לטפל בכל מקרה של הטרדה מינית, לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה ולפעול לבירורה. בנוסף, על המעסיק לעשות כל שביכולתו למנוע את הישנות המעשים.

להתייחסותה של עו"ד עינב כהן – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל חובות מעסיק במניעת הטרדה מינית

מחולל המפרט את חובותיו של מעסיק למניעת הטרדה מינית במסגרת מקום העבודה.

למחולל חובות מעסיק במניעת הטרדה מינית – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
יש לפצות את כלל העסקים והעובדים בטווח מגבלות פיקוד העורף בשומר החומות

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי קוראות להחיל מנגנון פיצוי נזקים עקיף אחיד לכלל העסקים והעובדים אשר נפגעו במהלך מבצע "שומר החומות", בכל האזורים שנכללו בהגבלות אשר הטיל פיקוד העורף.

לחוזר ההסתדרות הכללית במלואו – לחץ כאן
 
עדכון קצובת הבראה לשנת 2021

הממונה על השכר והסכמי עבודה פרסם חוזר ובו עדכון לקצובת הבראה במגזר הציבורי. בהתאם לחוזר, החל מיום 1.6.2021 התשלום ליום הבראה יעודכן לסכום של 432 ₪ ליום.

לחוזר מאת הממונה על השכר והסכמי עבודה במלואו – לחץ כאן
 
הטבת מס לתושבי הישוב קורנית - סעיף 11 לפקודת מס הכנסה - עדכון

בהמשך לפרסומנו בלוח הניכויים ינואר 2021 ברצוני לעדכן כי תושבי הישוב קורנית (סמל ישוב 1179) ממשיכים להיות זכאים להנחה ממס בהתאם לסעיף 11 לפקודת מס הכנסה בשיעור של 7% עד לתקרה של 131,640 ₪ עד ליום 31.12.2021. הישוב הנ"ל משתייך לנספח א' ולא לנספח ב' (הוראת שעה) כפי שפורסם בלוח הניכויים, לכן הסבת המס לא תפוג ב-6.7.2021.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
הלכה חדשה בדיני עבודה בשאלת אופן חישוב הזכויות למי שהוכר בדיעבד כעובד

בית הדין הארצי לעבודה בהרכב מורחב של שבעה שופטים, דן ב 4 ערעורים שעניינם הכרה ביחסי עובד ומעסיק בדיעבד. נקבע כי לקביעת הזכויות של מי שהוכר למפרע כעובד, שני נדבכים. פיצוי ממוני המצריך קביעה של הנזק הממוני, ופיצוי לא ממוני שבו מוקנה לבית הדין שיקול דעת להתאים את גובה הסנקציה לחומרת ההפרה, תוך יצירת הרתעה שולית רצויה ומתן משקל לשאלת תום הלב (ע״ע 15868-04-18, כותה נ' עיריית רעננה, מיום 7.4.21).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע – לחץ כאן
 
עובד שהועסק כמאבטח קיבל פיצוי בסך 2000 ₪ נוכח פיטוריו בזמן ששירת במילואים ועקב שירותו במילואים

העובד הועסק כמאבטח במלון שבבעלות המעסיקה. לטענת העובד, פוטר בזמן ששירת במילואים ועקב שירותו במילואים. העובד טען שבחירתו לתפקיד מאבטח נעשתה לאור הרקע הצבאי שלו וכישוריו. מנגד טענה המעסיקה כי העובד נהג בחוסר תום לב כלפיה וכלפי נציגיה תוך שהוא נמנע מלהציג מסמכים ואסמכתאות להוכחת זימונו למילואים, על אף הדרישות החוזרות והנשנות של המעסיקה. בנוסף טענה כי לא פיטרה את העובד, אלא הוא התפטר עת זנח את מקום העבודה. לאור האמור הגיש העובד תביעה בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, השבת הודעה מוקדמת שקוזזה משכרו האחרון ותשלום הודעה מוקדמת שלא שולמה לו, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ובהעדר שימוע וכן השבת קיזוז משכרו בגין ציוד. ביה"ד פסק כי המעסיקה תשלם לעובד פיצוי בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה נוכח פיטוריו בזמן ששירת במילואים ועקב שירותו במילואים, אך בנסיבות עניין הפיצוי הועמד על סך של 2,000 ₪. נקבע כי היה על המעסיקה להמתין עם מכתב סיום העסקתו של העובד עד שובו ואז לברר מהימנות טענתו בדבר שירותו במילואים. ביה"ד הדגיש את חובתו של עובד הנקרא לשירות מילואים, מיד עם קבלת הצו, להודיע למעסיקו אודות הזימון למילואים ולהמציא למעסיק את מלוא הנתונים על משך השירות הנקוב בצו, כדי לאפשר למעסיק לכלכל צעדיו בתקופת שירות המילואים (סע"ש 58217-07-18, מאור רפאל פרץ נגד ישרוטל ניהול מלונות בע"מ, מיום 30.11.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
יום עיון המגזר השלישי - מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים; ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
יום עיון לבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים, המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת, ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות מהמתקדמות ביותר המותאמות לשנת 2021 וקדימה.
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות - בשעות אחר הצהריים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
טיפים וחידושים ב-Office 365
הצטרפו אלינו להשתלמות מיוחדת בה נעמיק באפשרויות החדשות והשיפורים של ממשק העבודה ותוכנות ה-Office לגרסאות 365 ו-2019: Powerpoint, Outlook, Word, Excel
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
יום עיון - משולש הזהב
יום עיון המוקדש לחשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים, עוסקים בכספים ושכר. יעמדו מיטב המומחים אשר יסייעו לכם להתמודד ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות. יום העיון יעסוק בשלושה תחומים חשובים: מיסוי | פנסיה | עבודה
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להתחיל? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון תהליך סיום העסקה - מאי 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות