מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1301 - 26/01/2021

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 26.1

 
טבלאות
 
 
מחולל חובות מעסיק במניעת הטרדה מינית

מחולל המפרט את חובותיו של מעסיק למניעת הטרדה מינית במסגרת מקום העבודה.

למחולל חובות מעסיק במניעת הטרדה מינית – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים - שנת המס 2021

רשות המיסים פרסמה חוזר ובו מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021.

לחוזר מס הכנסה במלואו – לחץ כאן
 
תוספת מעונות (זכויות הוריות), עדכון התוספת

בהתאם לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר, עודכן סכום תוספת מעונות (זכויות הוריות) במגזר הציבורי עבור ילדים עד גיל 5 בעד ילד אחד או ילד ראשון ובעד ילד שני.

לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במלואו – לחץ כאן
 
אפשר לקבל דמי אבטלה ולעבוד בקלפי ביום הבחירות

ביום 24.1.2021 פרסם המוסד לביטוח לאומהודעה לפיה אם תעבדו בקלפי ביום הבחירות מטעם ועדת הבחירות המרכזית, השכר שישולם לכם לא ישפיע על דמי האבטלה שאתם זכאים לקבל.

להודעת המוסד לביטוח לאומי במלואה – לחץ כאן
 
אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - עדכון

רשות שוק ההון פרסמה חוזר בנושא אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל הקובע דחייה בדיווח מקוון על הפקדות לקופות גמל למעסיקים שיש להם לפחות 3 עובדים אך לא יותר מ- 10 עובדים, מפברואר 2021 לפברואר 2022 ובעבור מעסיקים שיש להם פחות מ-3 עובדים, מיוני 2021 ליוני 2022.

לחוזר משרד האוצר – לחץ כאן
 
הבהרה לגבי חובת מעסיקי עובדים זרים בענף הבניין בקשר לטיפול בעובדיהם בתקופת מגפת הקורונה

להלן הוראות ומידע למעסיקי העובדים הזרים בענף הבניין בקשר לחובותיהם בעניין טיפול בעובדיהם הזרים בתקופת נגיף הקורונה.

לחוזר רשות האוכלוסין וההגירה במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
נדחתה תביעת עובדת להכרה בליקוי נפשי כפגיעה בעבודה

עובדת הגישה תביעה להכיר בליקוי נפשי בו לקתה כפגיעה בעבודה כאשר, אחת מחברותיה לעבודה של העובדת חלתה בסרטן ומשכך נעדרה למשך מספר שבועות. דבר מחלתה של חברתה של העובדת הובא לידיעתה במהלך כינוס צוות העובדים. העובדת טענה, כי עד למועד בו נודע לה על מחלתה של חברתה לא סבלה מבעיה נפשית כלשהי, ולאחריה נגרמו לה קשיים נפשיים מורכבים ונפגע התפקוד שלה. לטענתה, יש לראות בכינוס צוות העובדים כאירוע מיוחד שגרם למצבה הנפשי. מנגד המוסד לביטוח לאומי, טען, כי עצם הצער על חברתה שחלתה אינו יכול להיחשב כאירוע מיוחד בעבודה. בית הדין הארצי דחה את תביעתה של העובדת להכיר בליקוי הנפשי בו לקתה כפגיעה בעבודה וקבע, כי בכינוס צוות העובדים לא נמסר מידע חדש שלא היה ידוע לעובדת לאורך שבועות ארוכים קודם לכן. בנוסף לא היו ראיות שהמפגש אכן טלטל את העובדת מבחינה נפשית
(עב"ל 34274-10-19, פלונית נ' המוסד לביטוח לאומי, מיום 5.8.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
פיטורי העובד נעשו משיקולים עניינים, אך נפל פגם בכך שלא ניתן משקל למוגבלותו

העובד, בעל מוגבלות, הועסק בתפקיד קב"ט אצל המעסיקה. המעסיקה מצאה כי משרת הקב"ט אינה נחוצה עוד וזימנה העובד לשימוע. טענות העובד לעניין חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1998 נדחו ובמקביל נשלח לעובד מכתב סיום העסקה. בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור באופן חלקי וקבע כי משמעות ממצאיו העובדתיים של בית הדין קמא היא כי אין פסול בכך שהמעסיקה החליטה שתפקיד הקב"ט לא ימולא בדרך של משרה עצמאית, אלא כתפקיד נילווה לתפקיד אחר המצדיק כשלעצמו נוכחות במשרה מלאה. זאת, בשים לב לשילוב בין הנפח הקטן של המשרה הכוללת הנדרשת (20%) והעובדה שביצועה נעשה לסירוגין באופן שאינו מאפשר ריכוז זמן העבודה לפרק זמן תחום. מכאן כי השינוי הארגוני המתבטא בכך שתפקיד הקב"ט יהא בדרך של תפקיד נילווה לתפקיד עיקרי אחר של עובד, הינו חוקי ולא הורם הנטל לשכנע שההחלטה בדבר השינוי הארגוני מהווה הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. יחד עם זאת, השינוי הארגוני החוקי - ביטול משרת הקב"ט כתפקיד עצמאי (והפיכתו לתפקיד נלווה) - אינו מחייב, כשלעצמו, פיטורי העובד (ע"ע 48726-11-18, שלום (שולי) רוזנברג נגד גיוון אמג'ינג בע"מ. ניתן ביום 06.01.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול- לחץ כאן
 
מניעת שכר שווה לעובדת ולעובד עקב התארגנות בעבודה הינה התנכלות

מנהלת פרויקטים התפטרה לאחר 6 שנים שהועסקה בחברה והיתה חלק מועד התארגנות לצורך גיבוש הסכם קיבוצי במקום. ההתפטרות נבעה עקב התנכלות וסירוב מצד המעסיקה לבצע העלאת שכר בהתאם לדרוג שהיה לעובדים אחרים בחברה, בתפקיד כשלה. בסיוע ההסתדרות, בית הדין קיבל את תביעת העובדת ופסק כי שכר העובדת יחושב בתוספת 3,000 ₪ לחודש ובסך כולל של 138,00 ש"ח ונפסק 20,000 ש"ח פיצוי לדוגמא על הפרת חוק הסכמים קיבוציים והתנכלות לעובדת (סע"ש 44234-09-17, מירי הירש נ' נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ, מיום 6.08.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח לאומי למעסיקים ולשכירים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדש כולו לעדכונים ושינויים בעיקר בשל נגיף הקורונה; שכירים בעלי שליטה בחברות; דמי אבטלה; תיאום דמי ביטוח; תאונות עבודה ועוד
סוגיות ודוחות במיסוי אמריקאי
הבנה וקריאת דוח מס' NR1040; עקרונות והיבטי מיסוי בחברות LLC הן בדין האמריקאי והן בדין הפנימי בישראל, לרבות חוזרי מס הכנסה והחלטות מיסוי בנדון; אופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל ומילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, כולל טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ, טופס 1323 - נספח ד' לטופס הדוח השנתי לחברה, טופס 1324 - נספח ד' לדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן ועוד.
תוסף POWER QUERY
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
ביטקוין ומטבעות דיגיטליים
העליות החדות מאוד בערכו של הביטקוין הגיעו לשיא של כל הזמנים (כ-50,000 דולר) ועוררו לאחרונה עניין מחודש במטבע הדיגיטלי בקרב משקיעים פוטנציאליים והניעו את הרשות למסים לשלוח פניות למחזיקי המטבעות הדיגיטליים לחשיפת היקף נכסיהם והמס בהתאם, במיוחד בתקופת הקורונה, בה המדינה משוועת להכנסות ממסים למימון הגרעון הענק שנוצר.
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
הכשרה בנושא זום
בעידן הנוכחי, מערכת Zoom מהווה כלי עבודה ותקשורת מרכזי. בין אם מדובר בחברות או באנשים פרטיים, הזום הנו כלי שימושי והכרחי שילווה אותנו גם בעתיד שאחרי הקורונה. בהכשרה זאת נלמד את מערכת הזום באופן יסודי ומעמיק.
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
מיסוי פרישה
בין היתר נדבר על סיום עבודה, כולל הטפסים הנלווים, מיסוי כספי פיצויים ומענקי פרישה, נוסחת האיזון, היוון כספים לקצבה, כללי מיסוי במשיכת תגמולים, משיכה מקרן השתלמות ועוד סוגיות ושאלות חשובות בנושא.
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
יום עיון המגזר השלישי - מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים; ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
סדנת זום מרץ 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות