מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1296 - 22/12/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 21.12

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
איסור קבלת ביטחונות מעובד

סעיף 2 לחוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב- 2012 קובע כי: "לא יקבל מעסיק, במישרין או בעקיפין, בטוחות מעובד ולא יממשן." החוק בא למנוע ניסיון מצד מעסיקים לקבל בטוחות מהעובדים כתנאי להישארות העובד בעבודה או כתנאי מקדים לקבלת העובדה לעבודה.

להתייחסות מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
איסור צבירת חופשה שנתית

אחד התיקונים המשמעותיים בחקיקת העבודה בשנים האחרונות היה תיקון מספר 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958 אשר הרחיב והסדיר את חובות המעסיק ביחס לתלוש השכר. עיקר התיקון מתייחס לפרטים אותם יש לכלול בתלוש השכר, ובכלל זה החובה לציין בתלוש את יתרת ימי החופשה בתשלום להם זכאי העובד. פריט זה, מחדד את הצורך בהבנת הוראותיו של חוק חופשה שנתית, התשי"א 1951 בכל הנוגע לצבירת החופשה השנתית וניצולה.

להתייחסות מאת עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל חופשה ביוזמת המעסיק [חופשה מאולצת]

מחולל זה מפרט מתי מעסיק יכול להוציא עובדים לחופשה שנתית בכפוף למגבלות מסוימות.

למחולל חופשה ביוזמת המעסיק – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
עדכון לתיאום המס לשנת 2020 של תושבים ביישובים הזכאים להטבות במס

רשות המיסים מעדכנת בימים אלה את אישורי תיאום המס לשנת 2020 של תושבי היישובים הזכאים להטבות מס, זאת בעקבות תיקון החקיקה שאושר לאחרונה בוועדת הכספים בדבר הארכת תוקף להטבות המס ליישובים. כל האישורים שכבר עודכנו זמינים באזור האישי באתר רשות המיסים.

לחוזר רשות המיסים במלואו - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
משיכת כספי פיצויים מקופת פנסיה ע"י מעסיק אפשרית במקרה של גניבה ממעסיק

עובד ותיק אשר עבד כסבל ובהמשך בתפקיד של קניין בחברת תרופות, נמצא גונב ממעסיקה פסולת מתכתית, מוכר אותה ומשלשל את הכסף לכיסו. העובד הודה בכך בישיבת בירור שביצעה המעסיקה. המעסיקה בנתה הסכם עם העובד לפיו הוא יחזיר לה חוב של למעלה ממיליון ש"ח בתשלומים ולא יקבל פיצויי פיטורים או הודעה מוקדמת, ויחסי העבודה יסתיימו לאלתר. לעניין כספי הפיצויים שבקופת הפנסיה, יוכל העובד לפנים משורת הדין למשוך את כספי הפיצויים שהצטברו. בהמשך, העובד הפר את ההסכם ולא שילם את התשלום הראשון ואף ניסה לשכנע את המעסיקה לוותר לו על החוב. בתגובה המעסיקה תבעה את העובד בבית הדין האזורי. בית הדין קבע כי עובד שגנב ממעסיקתו אינו זכאי לתשלום פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת ואף מאפשר למעסיקה הטלת עיקולים לצורך תשולם החוב של העובד גם בקופה הפנסיונית בה נמצאים כספי הפיצויים. בית הדין הארצי חיזק את מרבית הנימוקים של בית הדין האזורי אך הפחית את החוב שחויב העובד ובכך קיבל חלקית את ערעור העובד (ע"ע 42257-07-19, שמעון שוקרון נ' דקסל בע"מ ומבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, מיום 16.04.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
נקבע פיצוי לעובד שפוטר טלפונית ללא שימוע

המעסיקה סיימה את העסקת העובד בטענה לאי התאמה, זלזול בעבודה ובלקוחות. לטענת המעסיקה העובד לא פוטר אלא נטש את מקום העבודה ובשל כך לא מגיע לו פיצויים, לטענת העובד המעסיקה פיטרה אותו בשיחת טלפון לאלתר וללא שימוע, העובד אולץ לצאת לחופשה כפויה, המעסיקה מסרה לו כי, אין לה תפקיד עבורו ודרשה ממנו להחזיר את מפתחות החנות באופן מידי ובכך לטענתו פוטר לאלתר, בעקבות כך תבע העובד, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה, הפרשות פנסיוניות והפרשי שכר עבודה, דמי חגים, מענק ודמי ביגוד ע"פ צו הרחבה בענף הדפוס. בית הדין פסק כי, צו ההרחבה בענף הדפוס לא חל במקרה דנן ועל כן אין העובד זכאי להטבות בגין צו זה, עוד נקבע כי העובד פוטר לאלתר בשיחת טלפון שלא כדין, ללא שימוע, הודעה מוקדמת ופיצויים, כן לא שולם לעובד דמי הבראה והפרשות פנסיונית כנדרש. בשל כך, חייב בית הדין את המעסיקה לשלם לעובד סך כולל של 43,543 ₪ (סע"ש 54413-12-17, איתן אלדד דפוס שיכפולית בע"מ, מיום 08.04.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר- לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
הכשרה בנושא זום
בעידן הנוכחי, מערכת Zoom מהווה כלי עבודה ותקשורת מרכזי. בין אם מדובר בחברות או באנשים פרטיים, הזום הנו כלי שימושי והכרחי שילווה אותנו גם בעתיד שאחרי הקורונה. בהכשרה זאת נלמד את מערכת הזום באופן יסודי ומעמיק.
סוגיות ודוחות במיסוי אמריקאי
הבנה וקריאת דוח מס' NR1040; עקרונות והיבטי מיסוי בחברות LLC הן בדין האמריקאי והן בדין הפנימי בישראל, לרבות חוזרי מס הכנסה והחלטות מיסוי בנדון; אופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל ומילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, כולל טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ, טופס 1323 - נספח ד' לטופס הדוח השנתי לחברה, טופס 1324 - נספח ד' לדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן ועוד.
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח לאומי למעסיקים ולשכירים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדש כולו לעדכונים ושינויים בעיקר בשל נגיף הקורונה; שכירים בעלי שליטה בחברות; דמי אבטלה; תיאום דמי ביטוח; תאונות עבודה ועוד
תוסף POWER QUERY
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
ביטקוין ומטבעות דיגיטליים
העליות החדות מאוד בערכו של הביטקוין הגיעו לשיא של כל הזמנים (כ-50,000 דולר) ועוררו לאחרונה עניין מחודש במטבע הדיגיטלי בקרב משקיעים פוטנציאליים והניעו את הרשות למסים לשלוח פניות למחזיקי המטבעות הדיגיטליים לחשיפת היקף נכסיהם והמס בהתאם, במיוחד בתקופת הקורונה, בה המדינה משוועת להכנסות ממסים למימון הגרעון הענק שנוצר.
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
סוגיות בדיני עבודה
מאמרים
הסכמים קיבוציים
מחשבונים וטבלאות
טפסים
חוזים והסכמים
תקשיר
הודעות נש"מ
דברי הסבר


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון מיסוי אופציות לעובדים 16.3.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט - ראיון אישי משרד דיגיטלי ראשון