סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1287 - 20/10/2020

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

כל עובד 20.10

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
תזכיר חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(תיקון מס' __), התש"א-2020 - תשלום לעובדים עבור ימי בידוד

ביום 13/10/2020 פורסם תזכיר חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' ), התש"א- 2020 שעניינו תשלום לעובדים הנעדרים מעבודה בגין בידוד עקב מחלת הקורונה. בהתאם לתזכיר החוק, מוצע לקבוע כי החל מיום פרסום הוראת השעה ועד ליום 30 ביוני 2021, עובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד לפי צו בריאות העם, יהיה זכאי להשתמש בימי המחלה שצבורים לטובתו אצל המעסיק. התשלום בעבור ימי המחלה יהיה בהתאם לקבוע בחוק: 0% מערך יום מחלה על היום הראשון, 50% מערך יום מחלה על היום השני, 50% מערך יום מחלה על היום השלישי ו-100% החל מהיום הרביעי לבידוד. המדינה והמעסיקים יחלקו את עלות הבידוד הנותרת שווה בשווה.

לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלט – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל תאונת דרכים

מחולל זה מפרט את זכאותו של העובד לתשלום בעקבות תאונת דרכים.

למחולל תאונת דרכים – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
תיקון צו סיווג מבוטחים

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר ובו עדכון בדבר הרחבת צו סיווג מבוטחים: הכללת אנשי צוות טכני או אומנותי בהפקה קולית או חזותית וכן הכללת מורי דרך שבבעלותם רכב אשכול. משמעות תיקון צו סיווג מבוטחים היא הכנסת קבוצות נוספות למעמד של עובדים שכירים לעניין חוק הביטוח הלאומי המקנה להם ביטוח בענף אבטלה.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
התקשרות במשך כ- 40 שנה בין רתך למפעל ייצור לא יצרה מעמד של עובד

רתך אשר היה עצמאי, נקשר בהסכמי התקשרות קבלניים עם חברה העוסקת בייצור מוצרים כימיים לפיהם הרתך יעניק שרותי עבודות אחזקה לחברה. במסגרת ההסכמים שנחתמו לאורך השנים, הוסכם כי לא מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד- מעסיק. בתחילת שנת 2016 הסתיימה העסקת הרתך והוא תבע את החברה בטענה לקיום יחסי עובד מעסיק לאורך כל שנות ההתקשרות עם החברה. בית הדין בחן האם התקיימו יחסי עובד מעסיק בין הצדדים או שהתקיימה מערכת יחסים של מזמין שירותים וקבלן נותן שירותים ולאחר שמיעת העדים נקבע כי ההתקשרות עם הרתך היתה כדאית לו, ההתקשרות לא היתה פוגענית. אין חולק כי לפי הסכמות הצדדים היתה התקשרות בין קבלן עצמאי למתן שירותים באחזקה לבין חברה שעיקר עיסוקה הוא בייצור מוצרים כימיים. על פני הדברים נראה כי החברה נהגה עם הרתך ביד נדיבה וגרסת הרתך היתה מלאה בסתירות לפיכך התביעה נדחתה (סע"ש 13696-06-16, אהריש מערוף נ' פריקלאס ים המלח מוצרים מותכים (שותפות), מיום 22-04-2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
סמיכות הזמנים בין מועד עריכת השימוע להחלטה על הפיטורים אינה מעידה על כך שההחלטה התקבלה קודם למועד עריכת השימוע

עובד הועסק כמנהל שיווק ומכירות במשך כשנתיים, עד לפיטוריו. העובד תבע להפרת הסכם העסקה שנחתם בין הצדדים ועתר לתשלום עמלות בגין מכירות לפי הסכם ההעסקה, פיצויים על פיטורים שלא כדין ועוד. העובד טען, שפוטר שלא כדין בשל תלונותיו על תנאי העסקתו. ושבשימוע אשר בוצע לו נפל פגם שכן העובדה שפוטר יום לאחר מועד עריכת השימוע הראתה כי ההחלטה על פיטוריו התקבלה לפני מועד עריכת השימוע. מנגד, טענה המעסיקה, כי פיטרה את העובד בשל חוסר שביעות רצון מתמשך מתפקודו של העובד, לרבות אי עמידה ביעדי מכירות, מנהלי המעסיקה קיימו עם העובד שיחות חוזרות ונשנות בהן נדרש לשפר את ביצועיו. לאחר שהעובד לא שיפר את ביצועיו זומן לשימוע ולאחר מכן פוטר. בית הדין דחה את התביעה ברובה ופסק כי, לא נפל פגם בשימוע. טענות העובד נשמעו ואף הועלו על הכתב, נמסרו למעסיקה ואף נשקלו על ידה. סמיכות הזמנים בין מועד עריכת השימוע להחלטה על הפיטורים אינה מעידה על כך שההחלטה התקבלה קודם למועד עריכת השימוע (סע"ש 20932-07-16, דוד טאטי נ' תייקום תקשורת בע"מ, מיום 18.3.2020).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מעיין קישלס – לחץ כאן
 
הפליה אסורה מטעמי גיל בראיון עבודה

המועמד, עובד סוציאלי במקצועו זומן לראיון עבודה בשב"ס. לטענת המועמד, במהלך הריאיון נשאל לגילו, מה שמהווה הפליה אסורה ובשל כך נפסלה מועמדותו. לטענת שב"ס המועמד נשאל לגילו טרם כניסתו למתקן שב"ס בהתאם לנהלי המערכת ובמהלך הריאיון לא נשאל בהקשר לגילו, יתרה מכך מקורות חייו ששלח ניתן היה להסיק את גילו. כמו כן, מועמדתו נפסלה לא בשל גילו אלא בשל אי התאמה לתפקיד. בית הדין פסק בהתאם לסעיף 9 לחוק שיווין הזדמנויות בעבודה כי מאחר והוכח שענין גילו עלה בשלב כלשהו, על שב"ס מוטל הנטל להוכיח שלא הייתה הפליה אסורה. מאחר ושב"ס לא הרים את הנטל, נפסק ע"י בית הדין כי, על שב"ס לפצות את המועמד בסך של 20,000 ₪ (סע"ש 9300-09-17, ליאור לוי שרות בית הסוהר(מדינת ישראל), מיום 10.06.20).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
היערכות לסוף שנת המס 2020 בתחום הביטוח הלאומי בצל משבר הקורונה
כחלק מההיערכות לסוף שנת המס בחרנו להקדיש יום עיון נפרד לתחום הביטוח הלאומי, שבו נביא את כלל העדכונים והשינויים, ואת ההוראות המיוחדות למעסיקים, לשכירים, לעצמאיים, למובטלים, לעובדים בחל"ת ולמקבלי קצבאות וגמלאות. נסקור את מענקי הקורונה של רשות המסים ואת המענקים שמשלם הביטוח הלאומי, ועוד נושאים חשובים המסכמים את השנה. ומסייעים למייצגים, למעסיקים ולציבור העצמאים להיערך נכון לתום שנת 2020 ואף לתחילת שנת 2021.
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
השתלמות מע"מ
שלושת המפגשים מוקדשים לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
פינבוט 0 טסטמוניאל חדש ענת
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית