סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1246 - 24/12/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

24.12.2019

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית

לוח השנה עתיר בחגים, מועדים, ימי צום וימים בינלאומיים. בעוד שחלק מהחגים מוגדרים כימי שבתון בתשלום, מועדים אחרים אינם זוכים למעמד כזה ונחשבים לימי עבודה רגילים. יחד עם זאת עובדים רבים מעוניינים להעדר בימים אלו, אם בשל היותם ימי פגרה במערכת החינוך ואם משיקולים דתיים.

להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל שעות עבודה ומנוחה

מחולל זה מפרט את המגבלות וההיתרים החלים על שעות העבודה והמנוחה של כלל העובדים והמעסיקים.

 

למחולל שעות עבודה ומנוחה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הסכם קיבוצי מיום 14.8.2019 בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם באזור המיוחד על פי הוראות פיקוד העורף בשנים 2018-2019 - תשלום שכר לעובדים בתקופה 12.11.2019-14.11.2019

ביום 11/12//2019 פרסם הממונה על השכר במשרד האוצר חוזר בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם באזור המיוחד על פי הוראות פיקוד העורף. בהתאם לאמור בחוזר, עובדים שנעדרו מעבודתם ביום 12.11.2019 ושמקום עבודתם הוא באזורים ובישובים שמפורטים, אך חורגים מ-"האזור המיוחד", יהיו רשאים לנצל יום חופשה או יום בחירה מתוך יתרת ימי החופשה הצבורים או ימי הבחירה הצבורים, העומדים לרשותם, בגין יום ההיעדרות האמור. עובדים כאמור שלא נותרה לזכותם יתרת ימי חופשה או יתרת ימי בחירה, יהיו רשאים, באופן חריג בשל הנסיבות המיוחדות, לצבור יתרת ימי חופשה שלילית, בגין יום ההיעדרות, שתקוזז להם ממכסת ימי החופשה שתעמוד לזכותם בשנה העוקבת.

לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במלואו – לחץ כאן
 
הגשת תביעות פיצויים במסלול שכר בשל היעדרות בנובמבר 2019

קרן הפיצויים ברשות המסים מודיעה על מתן הקלה לעסקים באזור הדרום, הזכאים להגיש תביעת פיצויים במסלול שכר. לפיה, ניתן להגיש תביעת פיצויים בשל היעדרות בנובמבר 2019 כבר מתחילת דצמבר 2019 ואין צורך להמתין עד לינואר 2020, כפי שנקבע בהוראת הביצוע.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
שיחת עבודה שנהפכה למעין שימוע אינה שימוע כדין

עובד אשר עבד בחברה ופוטר בטענה לניהול כושל וחוסר מקצועיות, תבע את מעסיקתו. העובד טען כי פוטר בשימוע שבוצע תוך כדי פגישת עבודה רגילה, ללא זימון מסודר לשימוע כנהוג על פי דין. העובד תבע מכוח חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997 וטען כי פיטוריו בוצעו בשל חשיפת שחיתות של המעסיקה. העובד תבע פיצויים בגובה של 12 משכורות, פיצויי בגין אי קיום שימוע כנהוג, מימוש אופציות, בונוס ריבעוני, תשלום בגין הוצאות דיבה ומענקים שהתחייבה לו המעסיקה. בית הדין קיבל את גירסת המעסיקה וקבע כי דעתו איננה מחליפה את שיקול דעתה של המעסיקה והחלטה לפטר הינה בסמכות המעסיקה. באשר לדרך הפיטורים נקבע כי אותה פגישה שנקבעה כפגישת עבודה נוצלה על ידי המעסיקה לשיחת שימוע, ובכך נפל פגם. נקבע כי "היה על המעסיקה לזמן את העובד לשימוע באופן מסודר וכנהוג", שיחת השימוע שנערכה יומיים לאחר מכן אינה מתקנת את הליקוי בשל אי זימון כראוי כנהוג. אשר על כן פסק בית הדין כי על המעסיקה לפצות את העובד בפיצויי בסך 20.000 ₪ (סע"ש 2179-04-16, אמיתי שטרק בי. אמ. סי. תוכנה ישראל בע"מ, מיום 10.10.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
מעקב וניטור אחר פעילותו הפרטית של העובד באמצעות תוכנת מעקב המותקנת במחשב מהווה פגיעה בפרטיותו של העובד

העובדת החלה לעבוד במשרד עורכי הדין ביום 1.7.13 כמתמחה בעריכת דין. ביום 1.5.14 לאחר שצלחה העובדת את בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין החלה לעבוד אצל המעסיק כעורכת דין. ביום 15.5.16 התפטרה מעבודתה אצל המעסיק. העובדת טענה כי התפטרותה נעשתה בדין פיטורים מאחר שהמעסיק לא שילם לה זכויות שונות מכוח משפט העבודה. המעסיק טען כי כתוצאה משימוש בתוכנת פיקוח וניטור פעילות העובדים במחשב שהתקין במחשבי משרדו בשנת 2010 (להלן: "תוכנת מעקב") למד כי העובדת ניצלה את אמונו, ובין היתר עסקה במהלך עבודתה במשרדו בפעילות פרטית ופוליטית, ועל רקע זה הגיש נגדה תביעה להשבת שכר ולפיצויים בגין הוצאות שהוא נאלץ להוציא בעקבות התנהלותה של העובדת ועוגמת נפש. בתגובה להודעת המעסיק של שימוש בתוכנת המעקב שהותקנה במחשבי המשרד, הגישה העובדת תביעת שכנגד בגין הפרת פרטיותה מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וגם מכוח הפרת הסכם העבודה. בית הדין קבע כי התנאי להתקנת תוכנה במחשב שמסוגלת לעקוב אחר פעילותו של העובד מותנית ביידועו של העובד וקבלת הסכמתו המפורשת. ואף אם מילא המעסיק אחר התנאים הללו אין בכך כדי להקנות לו רשות לעקוב אחר פעילותו הפרטית של העובד בגלישה לכל אתר אינטרנט, בצפייה בתכני הדוא"ל של העובד ואף לא בכותרות של הדוא"ל. בית הדין קבע שהמעסיק ניטר אחר כל פעולותיה של העובדת במחשב במשך שנים מבלי ליידע אותה בכך, ובכך הפר את זכותה של העובדת לפרטיות. בית הדין פסק כי על המעסיק לשלם לעובדת פיצויים בסך 50,000 ₪ בגין הפגיעה בפרטיותה (סע"ש (ת"א) 60161-06-16, קלי בלאקר נ' גרשון בלקין, מיום 27.08.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פריד – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
השתלמות מע"מ בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית