מבזקים בנושא דיני עבודה : גיליון 1246 - כל עובד
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1246 - 24/12/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

24.12.2019

 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית

לוח השנה עתיר בחגים, מועדים, ימי צום וימים בינלאומיים. בעוד שחלק מהחגים מוגדרים כימי שבתון בתשלום, מועדים אחרים אינם זוכים למעמד כזה ונחשבים לימי עבודה רגילים. יחד עם זאת עובדים רבים מעוניינים להעדר בימים אלו, אם בשל היותם ימי פגרה במערכת החינוך ואם משיקולים דתיים.

להתייחסותו של עו"ד עמוס הלפרין – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל שעות עבודה ומנוחה

מחולל זה מפרט את המגבלות וההיתרים החלים על שעות העבודה והמנוחה של כלל העובדים והמעסיקים.

 

למחולל שעות עבודה ומנוחה – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הסכם קיבוצי מיום 14.8.2019 בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם באזור המיוחד על פי הוראות פיקוד העורף בשנים 2018-2019 - תשלום שכר לעובדים בתקופה 12.11.2019-14.11.2019

ביום 11/12//2019 פרסם הממונה על השכר במשרד האוצר חוזר בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם באזור המיוחד על פי הוראות פיקוד העורף. בהתאם לאמור בחוזר, עובדים שנעדרו מעבודתם ביום 12.11.2019 ושמקום עבודתם הוא באזורים ובישובים שמפורטים, אך חורגים מ-"האזור המיוחד", יהיו רשאים לנצל יום חופשה או יום בחירה מתוך יתרת ימי החופשה הצבורים או ימי הבחירה הצבורים, העומדים לרשותם, בגין יום ההיעדרות האמור. עובדים כאמור שלא נותרה לזכותם יתרת ימי חופשה או יתרת ימי בחירה, יהיו רשאים, באופן חריג בשל הנסיבות המיוחדות, לצבור יתרת ימי חופשה שלילית, בגין יום ההיעדרות, שתקוזז להם ממכסת ימי החופשה שתעמוד לזכותם בשנה העוקבת.

לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במלואו – לחץ כאן
 
הגשת תביעות פיצויים במסלול שכר בשל היעדרות בנובמבר 2019

קרן הפיצויים ברשות המסים מודיעה על מתן הקלה לעסקים באזור הדרום, הזכאים להגיש תביעת פיצויים במסלול שכר. לפיה, ניתן להגיש תביעת פיצויים בשל היעדרות בנובמבר 2019 כבר מתחילת דצמבר 2019 ואין צורך להמתין עד לינואר 2020, כפי שנקבע בהוראת הביצוע.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
שיחת עבודה שנהפכה למעין שימוע אינה שימוע כדין

עובד אשר עבד בחברה ופוטר בטענה לניהול כושל וחוסר מקצועיות, תבע את מעסיקתו. העובד טען כי פוטר בשימוע שבוצע תוך כדי פגישת עבודה רגילה, ללא זימון מסודר לשימוע כנהוג על פי דין. העובד תבע מכוח חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997 וטען כי פיטוריו בוצעו בשל חשיפת שחיתות של המעסיקה. העובד תבע פיצויים בגובה של 12 משכורות, פיצויי בגין אי קיום שימוע כנהוג, מימוש אופציות, בונוס ריבעוני, תשלום בגין הוצאות דיבה ומענקים שהתחייבה לו המעסיקה. בית הדין קיבל את גירסת המעסיקה וקבע כי דעתו איננה מחליפה את שיקול דעתה של המעסיקה והחלטה לפטר הינה בסמכות המעסיקה. באשר לדרך הפיטורים נקבע כי אותה פגישה שנקבעה כפגישת עבודה נוצלה על ידי המעסיקה לשיחת שימוע, ובכך נפל פגם. נקבע כי "היה על המעסיקה לזמן את העובד לשימוע באופן מסודר וכנהוג", שיחת השימוע שנערכה יומיים לאחר מכן אינה מתקנת את הליקוי בשל אי זימון כראוי כנהוג. אשר על כן פסק בית הדין כי על המעסיקה לפצות את העובד בפיצויי בסך 20.000 ₪ (סע"ש 2179-04-16, אמיתי שטרק בי. אמ. סי. תוכנה ישראל בע"מ, מיום 10.10.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
מעקב וניטור אחר פעילותו הפרטית של העובד באמצעות תוכנת מעקב המותקנת במחשב מהווה פגיעה בפרטיותו של העובד

העובדת החלה לעבוד במשרד עורכי הדין ביום 1.7.13 כמתמחה בעריכת דין. ביום 1.5.14 לאחר שצלחה העובדת את בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין החלה לעבוד אצל המעסיק כעורכת דין. ביום 15.5.16 התפטרה מעבודתה אצל המעסיק. העובדת טענה כי התפטרותה נעשתה בדין פיטורים מאחר שהמעסיק לא שילם לה זכויות שונות מכוח משפט העבודה. המעסיק טען כי כתוצאה משימוש בתוכנת פיקוח וניטור פעילות העובדים במחשב שהתקין במחשבי משרדו בשנת 2010 (להלן: "תוכנת מעקב") למד כי העובדת ניצלה את אמונו, ובין היתר עסקה במהלך עבודתה במשרדו בפעילות פרטית ופוליטית, ועל רקע זה הגיש נגדה תביעה להשבת שכר ולפיצויים בגין הוצאות שהוא נאלץ להוציא בעקבות התנהלותה של העובדת ועוגמת נפש. בתגובה להודעת המעסיק של שימוש בתוכנת המעקב שהותקנה במחשבי המשרד, הגישה העובדת תביעת שכנגד בגין הפרת פרטיותה מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וגם מכוח הפרת הסכם העבודה. בית הדין קבע כי התנאי להתקנת תוכנה במחשב שמסוגלת לעקוב אחר פעילותו של העובד מותנית ביידועו של העובד וקבלת הסכמתו המפורשת. ואף אם מילא המעסיק אחר התנאים הללו אין בכך כדי להקנות לו רשות לעקוב אחר פעילותו הפרטית של העובד בגלישה לכל אתר אינטרנט, בצפייה בתכני הדוא"ל של העובד ואף לא בכותרות של הדוא"ל. בית הדין קבע שהמעסיק ניטר אחר כל פעולותיה של העובדת במחשב במשך שנים מבלי ליידע אותה בכך, ובכך הפר את זכותה של העובדת לפרטיות. בית הדין פסק כי על המעסיק לשלם לעובדת פיצויים בסך 50,000 ₪ בגין הפגיעה בפרטיותה (סע"ש (ת"א) 60161-06-16, קלי בלאקר נ' גרשון בלקין, מיום 27.08.19).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד אורן פריד – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
היערכות לשינויים בענפי הפנסיה והביטוח
ביום עיון זה נעסוק בהיבטים מעשיים למעסיקים ולעובדים. נדון וננתח את התקנון החדש של קרנות הפנסיה, הכיסוי החדש לאובדן כושר עבודה, נסקר ונעמיק בדוחות השנתיים של ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
קורס ביטוח פנסיוני - פברואר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית