סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1242 - 26/11/2019

המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן

 

koloved

 
דברי הסבר לחקיקה והצעות חוק
 
 
הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - הצהרת מחלה), התש"ף-2019

ביום 4.11.2019 פרסמה הכנסת הצעת חוק, הצעת חוק דמי מחלה (תיקון הצהרת מחלה), התש"ף-2019. על פי הצעת החוק, מוצע כי עובד יוכל לקבל תקופת ימי מחלה קצרת מועד של עד שלושה ימים בשנה ולא יותר מיומיים ברצף, שלגביהם יסתפק מעסיק בהצהרה בכתב על היעדרות העובד בגין מחלה ולא תידרש הצגת תעודת מחלה.

לדברי הסבר מאת עו"ד ג'ולייט אליהו – לחץ כאן
 
 
סוגיות בדיני עבודה
 
 
היעדרות עובד בחג הסיגד

בחוק חג הסיגד, התשס"ח-2008, הוכרז יום כט' בחשוון כחג מדינה, אשר ייקרא בשם "חג הסיגד". חג הסיגד (מלשון סגידה) נחגג בקרב הקהילה האתיופית חמישים ימים לאחר יום הכיפורים.
חג הסיגד נקבע בחוק כיום בחירה - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד. באם בחר העובד לצאת לחופשה ביום זה, ינוכה היום מיתרת ימי החופשה שלו.

להתייחסותה של עו"ד עינב כהן – לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
 
מחולל היעדרות עובד בשל מחלת ילד

מחולל זה מפרט את זכאותו של העובד להיעדר בשל מחלת ילדו ואת זכאותו לתשלום דמי מחלה עקב היעדרות זו.

למחולל היעדרות עובד בשל מחלת ילד – לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
בשורה לעסקים בענפי האירועים והמסעדות ביישובי ספר: יפוצו בגין ביטול אירועים עקב הנחיות פיקוד העורף וקלקול חומרי גלם בגין נזקים אחרים, תידרש הפסקת פעילות של 24 שעות ולא של שבוע ימים

ועדת הכספים של הכנסת, אישרה ביום 20.11.2019 את התיקון לתקנות הפיצויים, שהעבירו לוועדה שר האוצר משה כחלון ורשות המסים. התיקון כולל מתווה פיצויים לעסקים בענפי האירועים והמסעדות ביישובי ספר והנותן מענה קבוע למאפיינים הייחודיים של ענפים אלו. בהתאם לתיקון לתקנות שאושר ותחולתו מיום 1.5.2018, עסקים אלו ביישובי ספר יהיו זכאים לפיצויים בגין ביטול אירועים עקב הנחיות פיקוד העורף וקלקול חומרי גלם. הם יוכלו לדרוש פיצויים בגין נזקים אחרים שנגרמו להם בשל הפסקת פעילות של 24 שעות.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
שווי השימוש ברכבים היברידיים, רכבי "פלאג אין" ורכבים חשמליים הופחת לשנתיים נוספות

שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת האריכו את הוראת השעה המפחיתה את שווי השימוש ברכבים "פלאג-אין", "רכב משולב מנוע (Hybrid)" ו"רכב חשמלי" לשנתיים נוספות, עד סוף שנת 2021.

לחוזר רשות המיסים במלואו – לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
עובד שגנב ממעסיק לא יהיה זכאי לשימוע

עובד אשר עבד כ- 6 שנים בחברת סביון תעשיות 1987 בע"מ בתפקיד בכיר, פוטר ללא שימוע וללא הודעה מוקדמת ופיצויים בטענה שלאורך זמן מעל בכספי המעסיקה. העובד זומן לשיחת בירור הודה וביקש להחזיר חלק מן הכספים, המעסיקה פיטרה את העובד לאלתר ללא שימוע ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויים וכן הגישה תלונה במשטרה ותבעה את העובד בבית משפט המחוזי. בית המשפט המחוזי פסק כי העובד אכן מעל, בסכום כולל של 139,210 ₪. העובד הגיש תביעה נגד המעסיקה שבה דרש פיצוי בגין אי עריכת שימוע כדין, ימי הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, וכן תשלום משכורת 13. המעסיקה טענה כי בנסיבות הפיטורים ונוכח קביעת בית המשפט המחוזי בפסק דין חלוט המכיר בטענת המעסיקה, לפיה מעל העובד בכספי המעסיקה בסכומים המסתכמים בסכום כולל של 139,210 ש"ח, העובד אינו זכאי לשימוע, לדמי הודעה מוקדמת, ולפיצויי פיטורים. באשר לשימוע, נפסק, כי שיחת העימות שקיימה המעסיקה עם העובד הציבה בפני העובד באופן חד משמעי וברור את החשדות שעומדות מולו, וביקשה את התייחסותו לשורה של סוגיות. במהלך אותה שיחה עם המעסיקה התחייב העובד להשיב כספים למעסיקה. על אף שאין חולק באשר לזכות השימוע כמתחייב בדין, אין משמעות הדבר שבכל מקרה בו לא ייערך שימוע לעובד, יש לחייב את המעסיק בתשלום פיצוי בגין אי קיום חובת שימוע. במקרה שלנו בו העובד הודה בסדרת גניבות ואף הוצא כנגדו צו הרחקה ממקום עבודתו, אין להקפיד עם מעסיק הנמנע מעריכת שימוע. עריכת שימוע בכתב או דחיית השימוע למועד מאוחר יותר, כפי שנפסק בפסק הדין, תוך הארכת יחסי העבודה עם עובד שהודה בגניבות, אינה מתחייבת במקרים מעין אלה. בית הדין מצא לנכון, לבטל את חיוב המעסיקים בתשלום לעובד בגין פיטורים שלא כדין עקב אי עריכת שימוע בנסיבות דנן בהן התקיימה שיחת עימות (ס"ע 15001-05-12, אהרון שמש נ' סביון תעשיות 1987 בע"מ, מיום 02.01.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד עידו סמולר – לחץ כאן
 
פיצוי לעובדת שפוטרה בהיותה בהריון מהסיבה שנכנסה להריון בשנת עבודתה הראשונה

העובדת שובצה לעבודה במעסיק בתפקיד של יועצת חינוכית בתקופת ניסיון בבית ספר ברמת גן. במהלך שנת הלימודים הראשונה עברה העובדת טיפולי פוריות והיא נכנסה להריון. כמו כן, שעות העבודה השבועיות של העובדת הופחתו חרף היותה בהריון ולאחר מכן המנהלת הודיעה לעובדת כי לא תמשיך לעבוד בבית הספר בשנה הבאה. בעניין ההפליה על רקע טיפולי פוריות וההיריון נפסק כי הוכח שהמנהלת גיבשה עמדה שלילית כלפי העסקת העובדת. עמדתה השלילית נבעה, בין היתר, מבחירתה של העובדת להתחיל טיפולי פוריות ולהרות בשנה הראשונה לעבודתה. די בכך שהמנהלת עירבה שיקולים הנוגעים להריונה של העובדת בגיבוש עמדתה השלילית כדי שתתגבש עילת ההפליה והנטל יעבור למעסיק להוכיח שאין קשר סיבתי בין ההיריון, צמצום משרתה של העובדת וסיום העסקתה. המעסיק לא עמד בנטל זה. משרתה של העובדת נפגעה שלא כדין מתוך הפליה פסולה, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988. יתר על כן לעניין נסיבות סיום העסקת העובדת צוין כי חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 אוסר לפטר אישה בהריון שצברה וותק של לפחות שישה חודשי עבודה בפועל, אלא בהיתר מהממונה של עבודת נשים. בנסיבות המתוארות ומניתוח כלל הראיות שלפנינו יש לראות בעובדת כמי שפוטרה בתוך התקופה המוגנת (סע"ש 32677-03-16 אלמוג שאנן נגד מדינת ישראל-משרד החינוך, מיום 1.5.2019).

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד מורן טימן גוגול – לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
למסמך בפורמט PDF לחץ כאן
סגור חלון

למענה מיידי, כנסו לאינפוקליק - מחוללים בדיני עבודה
השתלמות מע"מ בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית